Dette programmet tar for seg tre sammenkoblede hindringer for bærekraftig utvikling: ungdomsledighet, klimaendringer og matusikkerhet. Kirkens Nødhjelp svarer på dette ved å øke folks tilgang på klimasmarte matproduksjonssystemer, arbeid og andre inntektsmuligheter. Dette gjøres for å redusere arbeidsledighet, styrke matsikkerhet og inntektsmuligheter og bygge folks tilpasningsdyktighet til klimaendringer og andre sjokk. Resultatet er sterke mennesker som klarer å løfte seg selv ut av fattigdom og bedre bidra til å skape tryggere og mer tilpasningsdyktige samfunn.

E_SDG goals_icons-individual-cmyk-01.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-02.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-05.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-08.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-13.jpgE_SDG goals_icons-individual-cmyk-15.jpg

Utfordringer

Global befolkningsvekst, sammen med andre faktorer, forutsetter at vi nesten dobler dagens matforsyning innen 2050 for å kunne fø en framtidig befolkning på 10 milliarder mennesker. Matusikkerhet er allerede et stort problem i de fleste av landene der Kirkens Nødhjelp arbeider. Klimaendringer, sammen med dårlige vannkilder, skoger, land og jord, legger ekstra press på matproduksjonen og muligheter for levebrød. Det er et paradoks at det er småbønder som er ansvarlige for mye av verdens matproduksjon, og at mange av disse sliter med underernæring og for lite mat. I afrikanske land jobber en stor del av befolkningen – ofte 70–80 prosent – i landbruket. Verdensbanken sier at vekst i matproduksjonssektorer er mer enn dobbelt så effektivt for å bekjempe fattigdom som vekst i andre sektorer.

Ungdomsledighet, mangelfull sysselsetting og mangel på skikkelige arbeidsforhold er fortsatt globale utfordringer. Mer enn 64 millioner arbeidsledige ungdommer over hele verden og 145 millioner unge arbeidere lever i fattigdom, ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Nesten 90 prosent av alle unge lever i utviklingsland. I det neste tiåret vil en million unge tre inn i arbeidsmarkedet, som da vil kreve at det skapes millioner av nye jobber.

Kirkens Nødhjelps respons

Målet for Kirkens Nødhjelps CSEE-program (Climate Smart Economic Empowerment) er å gjøre det mulig for mennesker å løfte seg selv ut av fattigdom samtidig som man bygger opp samfunnets tilpasningsdyktighet.

Med dette programmet ønsker Kirkens Nødhjelp og partnerne å

  • øke inntekten til småskalaprodusenter og tjenesteleverandører
  • sørge for at klimastabile produksjons- og tjenestesystemer er på plass
  • sørge for at det skapes muligheter for arbeid og entreprenørskap for unge mennesker

 

CSEE i langsiktig utviklingsarbeid

Programmet hjelper matprodusenter med å øke produktiviteten og inntekten og bidrar med verdiskaping av produksjon/tjenester, og det legges særlig vekt på kvinner og unge.

For å oppnå dette blir småbønder utstyrt med kunnskap om og ferdigheter i klimasmarte produksjonspraksiser, teknikker for verdiskaping og gründerferdigheter. Dette kombineres med tilgang på rimelig tilførsel av blant annet hageutstyr, frø og gjødsel og teknologi, digitale innovasjoner som fornybar energi og kapital (også gjennom spare- og lånegrupper). Produsentgrupper er organisert slik at medlemmene kan oppnå stordriftsfordeler, forbedre markedstilgangen for deres produkter og tjenester og gå inn i verdikjeder som er gunstige for fattige. Kirkens Nødhjelp finner fram til skalerbare modeller der organisasjonen og partnerne kan sette i gang markedsbaserte løsninger for lokal økonomisk utvikling.

Kirkens Nødhjelps tilnærming til mikroinvestering spiller en viktig rolle i å oppnå inntektsøkning for småskalaprodusenter og tjenesteleverandører samtidig som klimatilpasningen bygges opp. Denne skalerbare tilnærmingen krever økonomisk investering fra småskalaprodusenter, som igjen støttes av et team av agronomer og leverandører. Småbøndene introduseres for moderne teknologi, og produktiviteten deres økes slik at fortjenesten kan investeres på nytt for å oppnå ytterligere vekst. En rekke etterfølgende mikroinvesteringer lar småbøndene gradvis øke avkastningen på arbeidskapasiteten og landarealet.

Å skape et muliggjørende miljø for småbønder og småskalagründere og fjerne hindringer for økonomisk aktivitet og produksjon er også vesentlige elementer i dette programmet. Det er også å fremme klimasmarte produksjonssystemer som styrker inntekt og diversifiserer levebrød, samtidig som man forsterker strategier for å mestre klimaendringene. Tilpasningsdyktighet til klimafarer bygges på fellesskapsnivå, mens individer motiveres til å drive fram klimasmarte landbrukspraksiser.

Siden mangel på relevante ferdigheter er en vesentlig årsak til arbeidsledighet, støtter Kirkens Nødhjelp unge kvinner og menn i å ta yrkesfaglig utdanning og andre typer ferdighetstrening og kobler unge med arbeidsmarkeder eller gründermuligheter. Det legges særlig vekt på handelsvarer og tjenester der kvinner og unge kan ha en aktiv rolle, og programmene tar for seg hindringer for kvinners deltakelse i visse ferdigheter og jobber.

CSEE.png

Samarbeid med trosaktører og sivilsamfunnet

Kirkens Nødhjelp er i tett samarbeid med lokale trosbaserte organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner, spesialiserte ikke-statlige organisasjoner, lokale interessenter i verdikjeder fra privat sektor (landbruksleverandører, produsenter, kjøpere osv.) samt internasjonale selskaper som for eksempel kan bidra med teknologi, innovasjon og kunnskap. Kirkens Nødhjelp samarbeider også med akademia og forskningsinstitusjoner.

NCA er medlem av GROW-nettverket. GROW er et strategisk partnerskap/nettverk av norske frivillige organisasjoner som arbeider for å fremme matsikkerhet, klimatilpasset landbruk,motstandsbygging, verdikjedeutvikling, styrking av bondeorganisasjonen og yrkesopplæring innenfor småbrukssektoren i marginaliserte distriktssamfunn. i utviklingsland. Nettverket består i dag av seks organisasjoner: Utviklingsfondet, Caritas, Norges Vel, CARE Norge, Kirkens Nødhjelp og Plan International Norge. Verdien av nettverket er en samarbeidstilnærming, inkludert etablering av et praksisfellesskap, samhandling på jevnlig basis for å dele beste praksis og skape ny kunnskap.

Resultatfilm produsert for Norad-rapport 2016–2018

Resultater fra case

Mikroinvestering

Hva om småbønder, som representerer 7 av 10 av verdens fattigste, kunne komme seg ut av fattigdom på under et år, med en avtakende enhetspris og med start på rundt 100 dollar?

Skape jobber med solenergi i Somalia og Burundi

Se for deg et liv uten elektrisitet. Det er ganske vanskelig siden de fleste av oss er vant til ubegrenset og stabil tilgang på energi og bare trenger å skru på en bryter for å få strøm. Mer enn en milliard mennesker rundt om i verden har ikke tilgang på elektrisitet, noe som resulterer i begrensede muligheter for å utvikle livet sitt og skape inntekt og økonomiske aktiviteter.