sør-sudan

Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan

  • Vært der siden: 2011
  • Penger brukt i 2015: 76,3 millioner kroner

Gjennom penger fra TV-aksjonen skal vi gi 100 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Sør-Sudan. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen.

Anyuak Ring Deng og henne fem år gamle datter Arual bor under åpen himmel, men i trygghet, i en leir for internflyktninger i Warrap i Sør-Sudan. Hit flyktet de som utallige andre familier etter at konflikten blusset opp i desember 2013.
Anyuak Ring Deng og hennes fem år gamle datter Arual bor under åpen himmel, men i trygghet, i en leir for internflyktninger i Warrap i Sør-Sudan. Hit flyktet de sammen med utallige andre familier etter at konflikten blusset opp i desember 2013. Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

Situasjonen i Sør-Sudan

20. februar 2017 erklærte FN hungersnød i Sør-Sudan. På bakgrunn av konflikt og dårlig økonomisk tilstand, står rundt 100.000 mennesker nå uten tilstrekkelig mat, og en million mennesker står i fare for å bli rammet av hungersnøden. Det er også forventet at tallet over mennesker som vil lide av matusikkerhet vil stige til 5,5 millioner i juni, hvis det ikke gripes inn.

ARBEIDET VÅRT

Kirkens Nødhjelp har jobbet i over 40 år i Sør-Sudan. En stor del av arbeidet vårt handler om å hjelpe lokale organisasjoner til bli gode, nyttige samfunnsaktører som kan jobbe på vegne av sine egne innbyggere. Der vi tidligere har gjort mye av det fysiske utviklingsarbeidet selv, som å bygge skoler, klinikker og brønner, legger vi nå tilrette for at lokale organisasjoner kan gjøre dette selv. Vi tilbyr økonomisk støtte og en hjelpende hånd i deres arbeid for å møte egne mål.

Nødhjelpsarbeid

Kirkens Nødhjelp fortsetter nødhjelpsarbeidet for de mange som er rammet av konflikt og grov vold i Sør-Sudan. Vi fokuserer nødhjelpsarbeidet på å gi internflyktninger tilstrekkelig tilgang til rent, trygt drikkevann. Vi deler også ut nødhjelpspakker som inneholder blant annet telt, tepper, kokekar og såpe. 

Les mer: Et barn er født på flukt

I tillegg til vårt eget nødhjelpsarbeid støtter vi våre søsterorganisasjoners nødhjelpsarbeid i Sør-Sudan. 

28 år gamle Achil Ariik Mayuen henter vann fra brønnen som er boret fem minutter unna huset hennes. Hun bor i et område hvor det ble etablert en leir for internflyktninger og fikk et helt nytt liv etter at brønnen kom.
28 år gamle Achil Ariik Mayuen henter vann fra brønnen som er boret fem minutter unna huset hennes. Hun bor i et område hvor det ble etablert en leir for internflyktninger og fikk et helt nytt liv etter at brønnen kom. Nå trenger hun ikke bruker flere timer hver dag på å hente vann. Datteren hennes får gå på skolen som er etablert i området. Foto: Paul Jeffrey/ACT Alliance

Rent vann først

Kirkens Nødhjelp jobber også med å skaffe mennesker som ikke er rammet av konflikten tilgang til rent drikkevann og gode sanitære løsninger som dusjer og toaletter, samt spre informasjon om viktigheten av god hygiene.

Noen av aktivitetene er boring av brønner og rehabilitering av vannpumper på skoler og klinikker. I tillegg gir vi opplæring til mennesker som bor i nærheten av våre brønner, slik at de er i stand til å drive og vedlikeholde dem uten hjelp utenfra. Slik lever brønnene lenger, og lokalbefolkningen føler et eierskap til vannet sitt. 

Les mer:

Kirken som fredsmekler

Konflikten som brøt ut i desember 2013 viser at freds- og forsoningsarbeid er viktigere enn noen sinne. Kirkene kan være effektive fredsmeklere og i Sør-Sudan har vi jobbet tett sammen med kirker og biskoper for å fremme budskapet om fred i landet. At kirkene er nå alltid tilstede når partene i den pågående konflikt skal forhandle, skyldes en langsiktig lobbyarbeid som blant annet Kirkens Nødhjelp har deltatt i.

I tillegg jobber Kirkens Nødhjelp tett med de religiøse lederne som driver den offisielle nasjonale freds- og forsoningsprosessen i landet, som ble satt i gang for å helbrede landets mange traumer etter flere tiår med borgerkrig og væpnet konflikt.

Helsetjenester på landsbygda

Så mye som 80 prosent av alle helsetjenester i Sør-Sudan blir levert av kirkene og andre frivillige organisasjoner. Kirkens Nødhjelp jobber for å styrke tilgang og kvalitet på helsetjenester på landsbygda i Sør-Sudan gjennom rehabilitering og konstruksjon av helseklinikker, kursing av helsearbeidere, og transport av medisiner og vaksiner. Vi har også en dialog med myndighetene for å få dem til å inkludere flere helsearbeidere på lønningslistene sine. I 2013 fikk 56 000 sør-sudanere tilgang til helsetjenester takket være støtten Kirkens Nødhjelp har gitt til lokale organisasjoner i Sør-Sudan.

Kvinner må være med

Kvinner må være med når en nasjon skal bygges. Kirkens Nødhjelp gir derfor utdanning til jenter og lederutvikling til kvinner under vårt program for å fremme kvinner som ledere. Andre aktiviteter for å øke kvinners deltakelse i Sør-Sudan har vært låne-og sparegrupper for styrking av økonomi kunnskap og myndighet, og vi har også bidratt til å gi kvinner mulighet for å spille inn på punkter i den nye grunnloven som vil ha en innvirkning på kvinners situasjon. På nasjonalt nivå er nettverksbygging og styrking av kvinneorganisasjoner et viktig arbeid.

Vårt langsiktige arbeid pågår primært i statene Øst-Equatoria, Warrap og Jonglei. Kirkens Nødhjelp jobber tett sammen med kirkene i Sør-Sudan, og ikke minst med andre søsterorganisasjoner i ACT Alliance som er tilstede i landet.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Catholic Diocese of Torit (CDOT)
  • African Inland Church
  • Episcopal Church of Sudan-Torit Diocese
  • St Monica’s Womens Association
  • Lopit Women and Youth development Organization (LOWYDA)
  • Southern Sudan Youth Participation Agency (SSYPA)
  • Nasjonale og lokale myndighetsautoriteter er viktige partnere, og alle prosjekter blir implementert i samarbeid med disse