Sør-Sudan

Vårt arbeid i Sør-Sudan fokuserer på fem temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; fredsbygging; lærerutdanning i lokalsamfunnet; og inkludering av handikappede.

Sør-Sudan er en skjør stat. Tiår med konflikter har hindret utviklingen av et levende og robust sivilsamfunn. Det sivile handlingsrommet i landet er blant de mest begrensede i verden, og frivillige organisasjoner blir strengt overvåket. Landets skjøre forfatning er en trussel mot både trosbaserte aktører og det bredere sivilsamfunnet, da det lett kan føre til polarisering og splittelse blant aktørene i kritiske nasjonale spørsmål. Arven etter den langvarige konflikten har ført til en militarisering av samfunnet, en degradering av tradisjonelle normer og endrede maktstrukturer. Vold mot sivile fra væpnede grupper er helt vanlig.

Det anslås at mer enn 1,2 millioner mennesker i Sør-Sudan er handikappet. De er en av de mest sårbare gruppene i landet og står overfor større risiko for å bli fanget i kamper og etterlatt når lokalsamfunnet flykter fra angrep. Kvinner og jenter er nektet retten til et verdig liv og frihet, noe som videre hindrer deres deltakelse i det offentlige rom. Sør-Sudan er utsatt for naturkatastrofer, og periodisk tørke og flom er de to største truslene som rammer landet. Øsregn og flommer ødelegger liv og øker sårbarheten i befolkningen ytterligere.

systue1.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp etablerte seg i Sør-Sudan i 1972. Den første operasjonen i Sudan (Sør-Sudan siden splittelsen i 2011) var en del av et større og suksessfullt flersektorielt operativt program i Øst-Ekvatoria (en delstat sørøst i dagens Sør-Sudan). Kirkens Nødhjelp har siden blitt en viktig humanitær og utviklingsaktør i landet. For Kirkens Nødhjelp er det sentralt å samarbeide med sivilsamfunnsaktører for å oppfylle mandatet om å styrke sivilsamfunnet. Opp gjennom årene har Kirkens Nødhjelp samarbeidet med og vunnet tilliten til trosbaserte organisasjoner og lokale kirkesamfunn. Disse partnerne er viktige fordi de har en lang historie med å være sterke og livskraftige forkjempere for fred og rettferdighet i landet, og de nyter tillit i lokalbefolkningen.

vannpost1 (2) (2).jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp bidrar til å bygge et fredelig og inkluderende Sør-Sudan der innbyggerne lever sammen og opplever en rettferdig utvikling innenfor et trygt miljø. Sammen med sørsudanske sivilsamfunnsorganisasjoner og andre partnere implementerer Kirkens Nødhjelp langsiktige utviklings- og humanitære programmer innenfor:

 • Kjønnsbasert vold (GBV)
 • Fredsbygging
 • Vann, sanitær og hygiene (CRWASH)
 • Lærerutdanning i lokalsamfunnet (CBTT)
 • Inkludering av handikappede (TOFI)

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan svarer på behovene til flomrammede lokalsamfunn så vel som den langvarige krisen i Nuba-fjellene ved å sørge for vann, sanitær- og hygiene-tjenester til folk.

Langsiktig utvikling

I Sør-Sudan jobber Kirkens Nødhjelp med å styrke sivilsamfunnet med tanke på inkluderende fredsbygging ved å sørge for vann, sanitær og hygiene til de mest sårbare samt beskytte kvinner og jenter fra å bli utsatt for kjønnsbasert vold.

Hvor vi jobber

Kirkens Nødhjelp er til stede i Sør-Sudan i Warrap, Vestlige Bahr el Ghazal, Øst-Ekvatoria, Sentral-Ekvatoria, Pibor og Øvre Nilen. Intervensjonene er myntet på kvinner, ungdom, handikappede og trosbaserte aktører.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • South Sudan Council of Churches (SSCC)
 • The Holy Trinity Peace Village-Kuron
 • The Justice and Peace Desk under Catholic Dioceses of Torit and Wau
 • The ITWAK Women Empowerment
 • RECONCILE International
 • Union of Monyomiji (UoM)
 • Rescuing People Organisation
 • Daughters of Mary Immaculate - DMI