Palestina

Vårt arbeid i Palestina fokuserer på fire temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; fredsbygging; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Den pågående israelske okkupasjonen av Vestbredden og blokaden av Gaza har ført til at 2,4 millioner palestinere trenger humanitær hjelp, og nesten 80 prosent av disse bor i Gaza. Vann-, sanitær- og hygienesituasjonen (WASH) i Gaza er prekær og blir komplisert av mangel på statlig regulering, begrenset tilgang på elektrisitet og blokaden som forbyr import av nødvendige materialer. Dette gjør at husholdninger har dårlig tilgang på vann til hjemlige og landbruksformål, og det minsker lokalsamfunnets robusthet. Mange unge palestinske kvinner og menn har problemer med å finne en ordentlig jobb, og spesielt kvinner er sårbare på grunn av tradisjonelle normer som ekskluderer dem fra økonomiske ressurser og muligheter. Palestinernes evne til å delta i beslutningstaking og å holde beslutningstakere ansvarlig er negativt påvirket av den rettslige immuniteten til både israelske og palestinske myndigheter, samt at israelske myndigheter bygger illegale bosettinger, raserer palestinske boliger og konfiskerer palestinsk eiendom. Rommet som palestinske, israelske og internasjonale ikke-statlige organisasjoner (NGO) kan operere i, blir også mindre.

gaza41.jpg

Hvem er vi

Kirkens Nødhjelp har hjulpet palestinere siden tidlig i 1950-årene. En formell tilstedeværelse ble etablert i 2006, og i 2016 slo Kirkens Nødhjelp seg sammen med søsterorganisasjonen Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid) fra paraplyen Act Alliance og etablerte et felles landprogram i Palestina. Denne samarbeidsmodellen fremmer synergier mellom virksomhetene, øker effektiviteten og bygger et sterkere partnerskap med sivilsamfunnet. Kirkens Nødhjelp / Folkekirkens Nødhjælp samarbeider med lokalsamfunnet i Palestina, inkludert trosbaserte organisasjoner, da de har røtter i og nyter stor legitimitet i lokalsamfunnet og sikrer at man når ut til de mest sårbare menneskene. Å samarbeide med og styrke aktører i sivilsamfunnet er en nøkkel for en bærekraftig utvikling i Palestina.

ymca1.jpg

Slik har vi jobbet i Palestina tidligere (før 07.10.2023)

Kirkens Nødhjelp / Folkekirkens Nødhjælp har arbeidet med lokale samarbeidspartnere for å redde liv, bygge motstandsdyktige lokalsamfunn og motvirke ulikhet; målet er å bygge et fredelig Palestina. Sammen med partnerne, har Kirkens Nødhjelp / Folkekirkens Nødhjælp implementert humanitær innsats og langsiktige utviklingsprogrammer på følgende områder:

  • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)
  • Fredsbygging
  • Vann, sanitær og hygiene (CRWASH)
  • Kjønnsbasert vold (GBV)

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp / Folkekirkens Nødhjælp svarer på den langvarige krisen i Palestina ved å sørge for hjelp til og beskyttelse av overlevende fra seksuell og kjønnsbasert vold, og sørger for tilgang til helsetjenester, vann, sanitær og hygiene samt ernæring for den sårbare befolkningen.

Langsiktig utvikling

Sammen med partnerne jobber Kirkens Nødhjelp / Folkekirkens Nødhjælp med sårbare lokalsamfunn for å styrke deres motstandskraft. Dette oppnås gjennom å skape jobbmuligheter, yrkesopplæring og bedriftsutvikling. Fredsbyggingsprogrammet sikrer en beskyttende tilstedeværelse ved skoler, veisperringer, jordbruksveier og i lokalsamfunnet for å minimere voldsbruken og stimulere til dialog. Menneskerettsbrudd rapporteres gjennom FNs beskyttelsesgrupper.

Hvor har vi jobbet

Kirkens Nødhjelp har hatt programmer på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gazastripen. Intervensjonene prioriterer behovene til skolebarn, sårbare lokalsamfunn, elever innenfor yrkesopplæring og fattige og arbeidsledige kvinner.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • DanChurchAid (DCA)
  • Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI)
  • Near East Council of Churches (NECC) /
  • Department of Service to Palestinian Refugees (DSPR)
  • East Jerusalem YMCA - Vocational Training Centre – Jericho
  • Palestinian Businesswoman’s Association (Asala)