Palestina

Kirkens Nødhjelp i Palestina

 • Vært der siden: 1996 (Støttet palestinske kirkers sosiale arbeid siden 1954) Siden 2016 har Kirkens Nødhjelp hatt et felles landprogram med danske Folkekirkens Nødhjælp.
 • Penger brukt i 2018: 20.3 millioner kroner

Kirkens Nødhjelp støtter palestinske og israelske organisasjoner som med fredelige midler jobber for å stoppe bruddene på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina. I tillegg støtter vi sykehus, helseklinikker, yrkesskoler og næringsutvikling i Gaza, Vestbredden og Jerusalem.

Gaza, juli 2015: Traumebehandling av barn ved Al Ahli sykehuset i Gaza ett år etter siste krig.
Gaza, juli 2015: Traumebehandling av barn ved Al Ahli sykehuset i Gaza. Foto: Kirsti Næss/Kirkens Nødhjelp

Arbeidet vårt

Kirkens Nødhjelp støtter organisasjoner som med fredelige midler jobber for å stoppe bruddene på folkeretten og menneskerettighetene i Palestina. 

Vi er også engasjert i Kirkenes Verdensråds praktiske fredsarbeid, og hvert år sender vi 16 kvinner og menn til Vestbredden for å være «ledsagere». Ledsagerens jobb er å være til stede og gi beskyttelse til palestinere som risikerer overgrep eller rettighetsbrudd. De er øyenvitner som gjennom foredrag og blogger formidler hverdagslivet under okkupasjon – også etter at de har vendt hjem til Norge.

Les alt om ledsagerprogrammet og hvordan bli ledsager her!

Vi ser det også som vår oppgave å formidle kirkene i Midtøsten sine stemmer som sier at kristen teologi er basert på kjærlighet og solidaritet med de undertrykte, og er et rop om rettferdighet og likeverd mellom folkeslag. Sammen med andre internasjonale humanitære organisasjoner søker vi å påvirke våre hjemlige myndigheter, EU og andre store aktører. Vi utfordrer hele det internasjonale samfunnet til å bidra for å få en fredelig og rettferdig løsning på konflikten, slik at begge folkegrupper får muligheten til å utforme sin egen framtid gjennom demokratiske prosesser.

Helse- og næringsutvikling

Vi samarbeider med lokale partnere som driver yrkesskoler og arbeider å få flere unge palestinere i jobb. Sammen med flere andre kirkelige organisasjoner støtter vi det nasjonale palestinske kreftsykehuset Augusta Victoria i Øst-Jerusalem. Sykehuset er viktig for å bevare palestinsk tilstedeværelse i den hellige by. Radiumhospitalet i Oslo og utdanningsinstitusjonen VID bidrar med videreutdanning av medisinsk personale, ved at leger og sykepleiere derfra kommer til Jerusalem og omvendt.

Humanitært arbeid

I Gaza er det stor fattigdom, underernæring og arbeidsløshet som følge av blokaden som ble innført i 2007. Kirkens Nødhjelp og lokale samarbeidspartnere gir humanitær hjelp innenfor vann, sanitær og hygiene. Vi støtter et sykehus og helseklinikker drevet av kirkelige organisasjoner som gir underernærte småbarn livsnødvendig ernæring.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Lutheran World Federation (LWF)
 • Augusta Victoria Hospital
 • the East Jerusalem YMCA
 • Evangelical Lutheran Church in Jordan and Holy Land (ELCJHL)
 • Near East Council of Churches (NECC)/Department of services for Palestinian Refugees (DSPR)
 • Women's Centre for Legal Aid and Counselling (WCLAC)
 • Badil
 • Btselem
 • Palvision, Ahli Arab Hospital
 • MAAN Development Center
 • Palestinian Centre for Human Rights (PCHR)
 • The Applied Research Institute of Jerusalem (ARIJ)
 • Palestinian Businesswomen's Association (ASALA)
 • Ard El Insan (AEI)
 • Women Affairs center (WAC)
 • Breaking the Silence.

Vi er medlem av ACT Alliance Palestina Forum, ACT EU Midtøsten arbeidsgruppe og Association of International Development Agencies (AIDA). I tillegg koordinerer vi tett med ulike FN-organisasjoner, for eksempel undergrupper for Protection, WASH og Cash Working Group.