Somalia

Vårt arbeid Somalia fokuserer på fire temaer: kjønnsbasert vold; fredsbygging; klimasmart landbruk og jobbskaping; og vann, sanitær og hygiene.

Somalia har lenge vært et av de mest konfliktrammede landene i Afrika. Siden 2012 har landet derimot gjort markante framskritt og befinner seg nå i en politisk overgang mot demokratiske valg og innføring av et føderalt system. På tross av denne positive utviklingen gjenstår det fortsatt enorme utfordringer. Terrorisme truer fortsatt fred og sikkerhet, og rivalisering mellom stammer er fortsatt en hovedårsak til konflikt og sårbarhet i Somalia, så det sivile rommet i landet er fortsatt undertrykket. Ifølge Verdensbanken lever 52 prosent av den somaliske befolkningen i fattigdom, og akutt matmangel er et kronisk problem. Landet har en ung befolkning – 73 prosent av somaliere er under 30 år, og 67 prosent av disse er uten jobb. Seksuelle overgrep er et alvorlig problem, og kvinner og jenter, hovedsakelig internt fordrevne flyktninger, risikerer å bli voldtatt eller utsatt for seksuell utnyttelse på grunn av begrenset sikkerhet i flyktningleirer. Somalia er sårbart for klimaendringer og har opplevd uberegnelige nedbørsmengder så vel som lange perioder med tørke og flom. Myndighetene har ikke klart å sørge for vann, sanitærtjenester og hygieniske forhold til alle, og over 47 prosent av befolkningen mangler tilgang til trygt drikkevann.

bronn3 (2) (1).jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp etablerte seg i Somalia i 1993 og har siden den gang jobbet med langsiktig utvikling og krisehjelp i landet. Den første operasjonen startet i Gedo-regionen som et svar på konfliktene som etterfulgte regjeringskollapsen samme år. Kirkens Nødhjelp har opprettholdt tilstedeværelsen siden den gang og jobbet med matsikkerhet og levebrød, vann, sanitær og hygiene, kjønnsbasert vold og krisehjelp ved nødstilfeller. For Kirkens Nødhjelp er det sentralt å samarbeide med aktører i sivilsamfunnet for å oppfylle mandatet om å styrke sivilsamfunnet. Med over to tiårs erfaring fra å jobbe på bakken sammen med lokale partnere har Kirkens Nødhjelp i Somalia klart å vinne tillit og fortrolighet i lokalsamfunnet. Dette gjør Kirkens Nødhjelp i stand til å respondere på behovet til de mest sårbare delene av befolkningen på tross av den økte usikkerheten i noen områder.

vann301.jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp bidrar til et sammenhengende, fredelig og robust Somalia der folk deltar i utviklingen og implementeringen av offentlig politikk. Sammen med somaliske sivilsamfunnsorganisasjoner og andre partnere har Kirkens Nødhjelp langsiktige utviklings- og humanitære programmer innenfor:

 • Kjønnsbasert vold (GBV)
 • Fredsbygging
 • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)
 • Vann, sanitær og hygiene (CRWASH)

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp i Somalia responderer på klimasjokk og væpnede konflikter samtidig som vi jobber med å beskytte befolkningen mot konsekvensene av tørke og andre konflikter. For å øke motstandskraften til lokalsamfunnet i møte med framtidige sjokk leverer Kirkens Nødhjelp vann, sanitær- og hygiene-tjenester samt tiltak for beskyttelse mot kjønnsbasert vold.

Langsiktig utvikling

Det langsiktige utviklingsprogrammet til Kirkens Nødhjelp i Somalia har en flersektoriell tilnærming. For å redde liv og oppnå rettferdighet støtter vi kvinners deltakelse i politikk, sørger for vann, sanitær- og hygiene-tjenester, beskytter overlevende etter kjønnsbasert vold og tar tak i de store forskjellene i økonomiske muligheter som folk opplever.

Hvor vi jobber

I Somalia har Kirkens Nødhjelp programmer i Banadir, Puntland, Jubbaland og sørvestlige deler av landet. Målgruppene for intervensjonene er unge, marginaliserte stammer, kvinner og jenter som har overlevd kjønnsbasert vold, samt religiøse ledere, fredsstrukturer og sivilsamfunnsorganisasjoner. Tiltakene er også rettet mot småskalaprodusenter og arbeid med lokalsamfunnsinstitusjoner som samvirkeforetak og foreninger.

Samarbeidspartnere

 • Action for Social Economic Progress (ASEP)
 • BaniAdam Relief and Development Organisation (BRDO)
 • Centre for Research and Integrated Development (CERID)
 • Dialog Forening (DF)
 • Nomadic Assistance for Peace and Development (NAPAD)
 • Save Somali Women and Children (SSWC)
 • Social-Life and Agriculture Development Organization (SADO)
 • Garowe Vocational Training Center (GVTC)
 • KAALO- Relief and Development Agency
 • Elman Peace and Human Rights Center