Somalia

Flere hundretusen mennesker blir drevet på flukt hvert år på grunn av væpnet konflikt og tørke i Somalia. Kirkens Nødhjelp bygger brønner og hjelper bønder med å samle regnvann til avlingene sine. Vi gir også blant annet yrkesutdannelse til tidligere pirater.

Kirkens Nødhjelp gir rent vann i Somalia under tørkekatastrofen i 2014.

Kirkens Nødhjelp jobber nå for å gi mennesker som er utsatt for tørke og væpnet konflikt i Somalia tilgang på rent vann, gode sanitære forhold og hygienepakker. Foto: Arne Grieg Riisnæs/KIrkens Nødhjelp

Somalia er det eneste landet i Afrika der innbyggerne har felles språk, religion og kultur. Likevel er landet rammet av konflikt, og det har vært uten en fungerende styresmakt fra 1991 til 2012.For øyeblikket er det en ny sultkatastrofe i emning i Somalia, bare tre år etter at hungersnød rammet Somalia og Afrikas Horn i 2011. Nå truer igjen tørke og væpnet konflikt flere millioner mennesker.

Tall fra FN viser at 3,2 millioner trenger livsnødvendig humanitær hjelp. Over én milion har akutt behov for mat og vann og en kvart million barn under fem år er alvorlig underernært. 1,2 millioner mennesker er på flukt internt i Somalia på grunn av tørke og krigshandlinger. I mai varslet somaliske myndigheter og FN det internasjonale samfunn om situasjonen som igjen er i ferd med å utvikle seg til en alvorlig sultkatastrofe. 

Da ble den nye føderale regjeringen i Somalia etablert, noe som gav nytt håp for landet. I 2013 forsøkte den nye regjeringen å få kontroll over hele landet, uten å lykkes. Helt siden 2011 har Den afrikanske Union Mission (AMISOM) og Somalias nasjonale væpnede styrker (SNAF) kjempet mot Al Shaabab. De har klart å presse Al Shaabab ut av de store byene i sørlige og sentrale deler Somalia, men Al Shaabab har fremdeles kontroll i store deler av landet, spesielt i små byer og noen deler av landsbygda. For innbyggerne betyr dette et liv uten beskyttelse. De mest ressurssterke i Somalia lever i stor grad et normalt liv, mens de svakeste er sårbare til en grad som er vanskelig for oss i norden å forstå.

Enken Maryan Yusuf Sheik (40) har flyktet fra tørke og væpnet konflikt i Somalia
Enken Maryan Yusuf Sheik (40) flyktet sammen med sine syv barn fra væpnet konflikt og tørke i Somalia til en leir for internt fordrevne flyktninger på grensen til Kenya. – Vi hadde verken mat eller vann. Jeg var desperat, forteller hun. De gikk 180 kilometer til fots og turen tok 30 dager. I leiren har hun tilgang til rent vann og forsøker brødfø seg og barna ved de små slantene hun tjener å vaske klær i grensebyen Belet Hawaa. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Somalia et stort, flatt og tørt land. Det brede lag av befolkningen lever av husdyrene sine, geiter og kameler, som gir melk og kjøtt. Mange lever også av jordbruk. For å lykkes med husdyrhold og jordbruk, er innbyggerne helt avhengig av regelmessige regnsesonger. Hvis ikke regnet kommer når det skal, slik landet har opplevd de senere årene, får ikke bøndene sådd til riktig tid, og avlingene blir dårlige eller uteblir i verste fall. Når avlingen feiler blir det vanskeligere å skaffe mat både til familien og dyrene. Mangel på vann truer livet til både mennesker og dyr. Når husdyrene dør, mister familien ofte sin eneste "sparekonto".

Somalia trues igjen av en sultkatastrofe
Tørkesituasjonen i Somalia er i ferd med å utvikle seg til en sultkatastrofe. Kuer og geiter som vanligvis gir kjøtt og melk, dør fordi de ikke får vann og mat. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

ARBEIDET VÅRT

Kirkens Nødhjelp arbeider i hovedstaden Mogadishu, i Gedo-regionen, og i Puntland. Vi jobber i tett samarbeid med religiøse ledere i Somalia, som folk ser opp til og respekterer.

Tilgang til rent vann

Kirkens Nødhjelp jobber nå med å gi 120 000 mennesker i de hardt rammede distriktene Gedo og Garboharey tilgang til vann, gode sanitære løsninger og enkle hygienepakker. Nødhjelpsarbeidet trappes opp i takt med utviklingen av tørkesituasjonen og vi skal gå i gang med å dele ut mat.

Utenom nødhjelpsarbeidet jobber Kirkens Nødhjelp i den avsidesliggende Gedo-provinsen på ulike måter for å øke tilgangen til rent vann. Vi bygger brønner og hjelper innbyggerne med å bygge systemer som tar vare på regnvann som faller.

Gjennom å samle regnvann, blir innbyggerne mer robuste og mindre avhengig av regnsesongen. Kommer ikke regnet når det skal, har de likevel mulighet til å plante avlingene sine og de har vann til dyra. Vannet gjør at grønne "oaser" og gode avlinger vokser opp i de tørreste områdene. Innbyggerne får sikker tilgang på mat, og husdyr har nok å spise og drikke. Under sultkatastrofen i 2011 var det færre som døde og måtte flykte fra dette området  andre steder i landet.

I 2013 alene fikk over 100 000 mennesker tilgang til rent vann takket være vår innsats i landet.

Les mer: Pumpe for livet

Mohamed Ahmed tester den nye vanntilgangen i Somalia

Mohamed Ahmed tester den nye vanntilgangen på gården sin hjemme i Somalia. Han og familien trengte ikke å flykte under tørkekatastrofen på Afrikas Horn i 2011 fordi de hadde sikker tilgang til vann. Foto: Arne Grieg Riisnæs/Kirkens Nødhjelp

Yrkesutdannelse til pirater

Kirkens Nødhjelp jobber sammen med lokalsamfunnene i Somalia for å finne måter de kan generere inntekter. Vi er særlig opptatt av at kvinner skal få muligheten til å tjene egne penger, siden dette har positive konsekvenser både for familiene og for likestillingen i samfunnet.

Vi driver også en yrkesskole i Puntland for menn som tidligere har jobbet som pirater, samt ungdom i områder hvor piratvirksomhet kan fremstå som eneste utvei. Her får de en yrkesutdannelse og innføring i hvordan de kan drive egen virksomhet. De får også utstyr de kan bruke for å fiske eller så avlinger. Til sammen hjalp vi over 100 mennesker med å finne et alternativ til piratvirksomhet i 2013. Dette prosjektet er delvis finansiert av Norges rederiforbund og Den Norske Krigsforsikring for Skib.

Skoler

Somalia har ingen nasjonale utdanningsmyndigheter. Kirkens Nødhjelp støtter barne- og ungdomsskoler i Gedo-provinsen slik at 15 000 barn får mulighet til å få en utdannelse og skaffe seg en bedre fremtid.

I alt arbeid vi gjør i Somalia jobber vi for å forebygge vold mot kvinner og å bygge ned konflikter. 

I Somalia deler vi blant annet ut geiter. En geit betyr mye!
Mahadia Abdullahi Adam og familien fikk et esel og 20 geiter av Kirkens Nødhjelp i 2007. Dyrene gir melk og kjøtt og eselet er godt å ha når de henter vann. Foto: Astrid G. Handeland/Kirkens Nødhjelp

TV-AKSJONEN 2014

Gjennom penger fra TV-aksjonen skal vi gi 160 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Somalia. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Advancement for Small Enterprises Programme (ASEP)
 • Bandiadam Relief and Developement Organisation (BANIADAM)
 • Center for Research and Integrated Development (CeRID)
 • Dialog Forening (DF)
 • Development Frontiers International (DFI)
 • Garowe Vocational Training Center (GVTC)
 • Nomadic Assistance For Peace and Development (NAPAD)
 • Social-Life and Agricultural Development Organisation (SADO)
 • Somali Relief and Development Organisation (SORDO)
 • Secretariat for Puntland religious Leaders Network for Awareness Raising and rehabilitation (SPRNR)
 • Somali Women Vision (SWV)