Zambia

Kirkens Nødhjelp i Zambia

 • Vært der siden: 1967
 • Penger brukt i 2015: 21,7 millioner kroner

Til tross for at Zambia tjener store penger på blant annet gruvedrift, lever over 40 prosent av menneskene i ekstrem fattigdom. Arbeidsledighet og vold mot kvinner er utbredt. Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for at større deler av befolkningen skal få ta del i gruveinntektene, og for at flere skal få seg en jobb.

En tråpumpe har gjort dyrkingen lettere for AnnaEtter at Anna fikk tilgang på vann er det lettere å dyrke grønnsaker i hagen. Foto: Doreen Pauline Kambanganji/Kirkens Nødhjelp

Zambia er et av de 50 fattigste landene i verden, og et av landene som mottar mest bistand fra Norge.  Zambia har oppnådd høy vekst og økonomisk stabilitet over det siste tiåret takket være gruvedrift, bygging og landbruk. Imidlertid har denne veksten ikke ført til betydelig fattigdomsreduksjon. 60 prosent av befolkningen lever fortsatt under fattigdomsgrensen. 42 prosent anses å være i ekstrem fattigdom.

Zambia er rikt på naturressurser, og globalt landet rangerer syvende i produksjonen av kobber. Men fattigdommen fortsatt høy, og innbyggerne ikke del i alle fordelene fra gruveindustrien. Svake juridiske og regulatoriske rammeverk, mangel på informasjon, ansvarlighet og åpenhet i sektoren er noen av faktorene som bidrar til fortsatt dårlig styresett av naturressurser. Det er også bekymring over den negative sosiale og miljømessige konsekvenser av utvinningsindustrien.

Zambia er et av de mange utviklingsland som sliter med å skape tilstrekkelig jobbmuligheter for sine innbyggere. Arbeidsledigheten er høyest blant unge mennesker, og i dag står på 23,4 prosent.

I Zambia er vold mot kvinner utbredt. Det er anslått at minst én av tre kvinner blir utsatt for vold av en nær relasjon, og 72 prosent av mennene innrømmer å ha slått sine koner og kjærester.

Kvinner står også overfor alvorlige vanskeligheter i fullt å delta i ulike lokale og nasjonale utviklings og politiske prosesser. Kvinner er underrepresentert på alle nivåer i beslutningsprosessen. Ut av de 150 plassene i parlamentet, ble bare 18 seter vunnet av kvinner ved valget 2011.

En konsekvens av dette er at kvinner, spesielt i distriktene utgjør flertallet av de fattige, de er utsatt for eksklusjon og marginalisering. Deres stemme blir ikke hørt og de har færre muligheter til å gjøre valg om sine liv.

ARBEIDET VÅRT

Kvinner kan!

I Norge er det en selvfølge at bedrifter ansetter kvinner i lederjobber. I Zambia bruker vi tid og energi på å få frem kvinners rett til og behov for å kunne være med og bli hørt. Det er mange årsaker til at kvinner er så lite representert rundt bordene der beslutninger tas i Zambia. Den beste måten å vise hvor god jobb en kvinne kan gjøre, er ved å kunne vise til gode rollemodeller. Derfor har vi utdannet over tusen kvinner i 2013 alene slik at de kan påta seg lederjobber eller arbeide for myndighetene.   

Å tjene egne penger

For at de fattigste i Zambia skal kunne brødfø seg selv og sin familie på bærekraftig vis – det vil si, ikke fra hånd til munn, men på en måte som gjør at familien kan planlegge for fremtiden og spare litt penger, sende barna på skolen og betale for medisiner, er lønnet arbeid helt avgjørende. Det er i mange tilfeller det som skal til, for å løfte en familie over fattigdomsgrensen. Derfor støtter vi arbeid som hjelper de fattigste i Zambia – gjerne grupper som er marginalisert eller som er spesielt sårbare, for eksempel mennesker og familier som er rammet av hiv eller foreldreløse barn. I 2013 fikk over 9000 mennesker i Zambia hjelp til å tjene egne penger, hvorav de fleste var kvinner.

Rettferdig ressursbruk

Godt styresett og forvaltning er en utfordring innenfor mange sektorer i Zambia, og korrupsjon er utbredt. Særlig i utvinningsindustrien, der gruveselskaper fjerner verdifulle ressurser fra landet, ser vi at etterrettelighet kan være mangelvare. Vi hjelper lokale organisasjoner til å kreve at demokratisk praksis blir fulgt, til å holde sine myndigheter ansvarlige, og til å følge med på offentlige budsjetter for å sikre at pengene brukes der de skal brukes. I 2013 ble over 300 mennesker med i monitoreringsgrupper som har som mål om å sikre at sine lokale myndigheter forvalter sine budsjetter på ansvarlig vis – og gi ettertrykkelig beskjed hvis ikke dette er tilfelle.  

Hiv og aids og malaria

En av fire som oppsøker helsevesenet i Zambia har malaria, og dette er stor belastning på landets begrenset helsebudsjettet. Zambias er rangert som nummer syv globalt hva gjelder hivsmitte i befolkningen, og unge kvinner er spesielt utsatt.
Ellers jobber vi i Zambia med å tilby mennesker som lever med hiv og aids rettslig, sosial og økonomisk hjelp, samt hjelper fattige og marginaliserte i Zambia til å tilpasse seg klimaendringene ved å bedre ryste seg mot deres konsekvenser.

I Zambia deler vi kontor, arbeid, ansatte, og mye mer med organisasjonene Folkekirkens Nødhjælp og Christian Aid, det vil si Kirkens Nødhjelp i Danmark og Storbritannia. Vi har samarbeidet siden 2011 og ser at det lønner seg å jobbe sammen på denne måten.

Mesteparten av arbeidet som vi støtter i Zambia, utføres av lokale organisasjoner. De vet hvor skoen trykker, og de har løsningene.

Samarbeidspartnere

 • Catholic Diocese of Ndola (CDN)
 • Catholic Diocese of Lusaka (CDL)
 • Churches Health Association of Zambia
 • Civil Society for Poverty Reduction (CSPR)
 • Centre for Trade Policy and Development (CTPD)
 • Copperbelt Health Education Project (CHEP)
 • Council of Churches in Zambia (CCZ)
 • Evangelical Fellowship of Zambia (EFZ)
 • Family Healt Trust (FHT)
 • Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR)
 • Lutheran World Federation/Zambia Christian Refugee Services (LWF/ZCRS)
 • Monze Diocese Development Department
 • Participatory Ecological Land Use Management Association Regional Desk (PELUM RD)
 •  Response Network
 • Southern African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (SACCORD)
 • Women and Law in Southern Africa (WLSA) – Zambia Office
 • Young Men Christian Association (YMCA)
 • Young Women Christian Association (YWCA)
 • Zambia Episcopal Conference (ZEC)
 • Zambia Anglican Council (ZAC)
 • Zambia Inter-Faith Networking Group (ZINGO)
 •  Zambia Land Alliance (ZLA)
 •  Zambia National Womens Lobby Group
 • ZANERELA – Zambia Religious leaders living with HIV/AIDS