Zambia

Vårt arbeid i Zambia fokuserer på tre ulike temaer: ulikhet; klimasmart landbruk og jobbskaping; og kjønnsbasert vold.

Zambia er velsignet med en overflod av naturressurser og har en av de raskest voksende økonomiene i Afrika. På tross av positiv utvikling på noen områder er mønsteret i den økonomiske veksten i store trekk urettferdig, og fattigdommen og ulikheten er fortsatt høy. Zambia lider også av utfordringer knyttet til klimaendringer, kjønnsforskjeller, økonomisk ulikhet og innskrenket handlingsrom for sivilsamfunnet. Selv om mye har blitt gjort for å oppnå likhet mellom kjønnene, er livet til mange kvinner og jenter fortsatt negativt påvirket av kjønnsbasert vold, ekteskap i ung alder, begrenset tilgang til informasjon og tjenester om seksuell helse og svangerskap, lav utdanning, begrenset deltakelse i beslutningstaking samt mangel på tilgang til produktive ressurser. Zambia er vert for over 10 000 kongolesiske flyktninger i leiren Mantapala, der det ikke er tilstrekkelig tilgang på vann, sanitære og hygiene-tjenester.

Susan Kalumba is a silica miner in Zambia (1).jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp etablerte seg i Zambia i 2002 og har siden implementert programmer for å styrke landets innbyggere, spesielt sårbare kvinner og unge. Gjennom sterke nettverk og allianser innenfor det zambiske sivile samfunnet, inkludert trosbaserte aktører, har Kirkens Nødhjelp løftet fram og forsvart folks verdighet og oppmuntret dem til å delta i utviklingen av landet. For Kirkens Nødhjelp er en rettighetsbasert tilnærming til utvikling av og samarbeid med sivilsamfunnsaktører det primære middelet for å oppfylle mandatet om å styrke sivilsamfunnet.

Siden 2011 har Kirkens Nødhjelp vært en del av et felles landprogram i Zambia sammen med Action by Churches Together (ACT) sine søsterorganisasjoner Folkekirkens Nødhjælp (DanChurchAid) og Christian Aid. Det felles landprogrammet fremmer positive synergier mellom ACT-organene, noe som øker effektiviteten og bærekraften i medlemsorganenes langsiktige utviklings- og humanitære programmer.

3 (4).jpg

Hva vi gjør

Det felles landprogrammet i Zambia styrker sivilsamfunnet for å fremme menneskerettigheter og verdighet og å oppmuntre folk til å delta i utarbeidelsen og implementeringen av offentlig politikk og utviklingsplaner. Sammen med sivilsamfunnsorganisasjoner gjennomfører det felles landprogrammet i Zambia (der Kirkens Nødhjelp er en av deltakerne) langsiktige utviklings- og humanitære programmer innenfor:

 • Kjønnsbasert vold (GBV)
 • Ulikhet (FI)
 • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)

Humanitær respons

Det felles landprogrammet i Zambia responderer på den svekkede sikkerheten i nabolandet DR Kongo ved å levere vann, sanitær- og hygiene-tjenester til kongolesiske flyktninger i Mantapala-leiren i Zambia. Sammen med partnerne sørger Kirkens Nødhjelp også for seksual- og psykososiale helse- og støttetjenester til ungdom i flyktningleiren.

Langsiktig utvikling

I Zambia jobber Kirkens Nødhjelp for å redusere økonomisk ulikhet og kjønnsdiskriminering, og tar opp den høye forekomsten av kjønnsbasert vold, den vedvarende ekstreme fattigdommen og den økende ulikheten så vel som å ta opp spørsmål om økonomiske muligheter for zambiske rettighetshavere.

Hvor vi jobber

Det felles landprogrammet i Zambia har aktivitet i Luapula samt de østlige, nordvestlige og sørlige provinsene. Intervensjonene er rettet mot sårbare kvinner, jenter, menn og gutter, religiøse, tradisjonelle og sivile ledere, multinasjonale og myndigheter. Engasjementet blant disse aktørene er nøkkelen til å oppnå økonomisk og kjønnsmessig rettferdighet.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Zambia Episcopal Conference (ZEC)
 • Civil Society for Poverty Reduction (CSPR)
 • Fighting Inequality Alliance Zambia (FIA-Z)
 • Council of Churches in Zambia (CCZ)
 • Forum for African Women Educationalists of Zambia (FAWEZA)
 • The Adventist Development and Relief Agency (ADRA)
 • Centre for Trade Policy and Development (CTPD)
 • Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR)
 • Zambia Land Alliance (ZLA)
 • National Organisation for Agriculture Development in Communities (NOCAD)