Malawi

Vårt arbeid i Malawi fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; ulikhet; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Ifølge Global Peace Index 2019 er Malawi det tredje fredeligste landet i Afrika. Siden landet ble uavhengig i 1964, har det hatt stabile regjeringer, og siden 1993 har det hatt president- og parlamentsvalg med flere partier på lista. Selv om landet er fredelig, er det likevel enormt fattig, med systematisk ulikhet og ekskludering. Malawi står overfor utfordringer med en betydelig gjeldsbyrde, korrupsjon i offentlige institusjoner og sårbarhet for klimaendringer. I 2018 vedtok parlamentet en lov som støttet regjeringen og utfordret uavhengigheten til sivilsamfunnsorganisasjoner. Landet er rangert som et av de verste landene i verden når det gjelder likestilling mellom kjønn, og omtrent en av tre kvinner opplever fysisk eller seksuell vold. I landet er det motstand mot å fremme nulltoleranse mot alle former for kjønnsbasert vold og å akseptere kvinners seksuelle og reproduktive helserettigheter.

Malawi3.jpg

Hvem vi er

Januar 2021 etablerte Kirkens Nødhjelp og danske Folkekirkens Nødhjælp i Malawi, Joint Country Programme (JCP). Den nye strategien gjør at Kirkens Nødhjelp og Folkekirkens Nødhjælp kan jobbe enda tettere sammen, og  maksimere kapasiteten og ressursene for å fremme rettighetene til Malawis fattige og vanskeligstilte. JCP-strategien bygger på de internasjonale strategiene til Kirkens Nødhjelp og Folkekirkens Nødhjælp, som har vært i bruk i Malawi i flere år. JCP Malawi bygger på følgende visjon: 'Et rettferdig, ansvarlig og inkluderende malawisk samfunn".

malawi138.jpg

Hva vi gjør

Gjennom strategien JCP Malawi styrker vi sivilsamfunnsaktører og -rom for å bidra til et likestilt, respektfullt og inkluderende samfunn som lar kvinner, menn, jenter og gutter leve sunne og verdige liv og å hevde sine rettigheter. Sammen med malawiske sivilsamfunnsorganisasjoner og andre partnere gjennomfører Kirkens Nødhjelp langsiktige utviklingsprogrammer på følgende områder:

 • Kjønnsbasert vold (GBV)
 • Ulikhet (FI)
 • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp og Folkekirkens Nødhjælp øker lokal robusthet og jevner ut ulikhetene i den humanitære utviklingsrekken gjennom kriseberedskap og responsplanlegging. Dette sikrer respons som er hensiktsmessig, i tide, effektiv og koordinert når kriser oppstår.

Langsiktig utvikling

Gjennom strategien JCP Malawi hjelper vi mennesker å komme seg ut av fattigdom og å bygge robuste lokalsamfunn ved å håndtere problemer som ulikhet, mangel på arbeidsmuligheter og kjønnsbasert vold.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp og Folkekirkens Nødhjælp gjennomfører sine programmer i ni distrikter i Malawi: Ntcheu, Nsanje, Karonga, Neno, Dowa, Mchinji, Ntchisi, Thyolo og Mangochi. Intervensjonene retter seg mot sivilsamfunnsaktører, inkludert trosbaserte aktører, for å ta tak i ulikhetene som undergraver kvinners, jenters og ungdoms utfordringer i lokalsamfunn i Malawi.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Anglican Council of Malawi (ACM)
 • Assemblies of God Care (AG CARE)
 • Blantyre Synod Health Department (BSHD)
 • Catholic Commission for Justice and Peace (CCJP)
 • Catholic Development Commission in Malawi (CADECOM)
 • Churches Action in Relief and Development (CARD)
 • Dedza Catholic Health Commission (CHC)
 • Evangelical Association of Malawi (EAM)
 • Foundation for Civic Education & Social Empowerment (FOCESE)
 • Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources (LUANAR)
 • Livingstonia Synod Health Department (LSHD)
 • Luntha Television
 • Malawi Economic Justice Network (MEJN)
 • Malawi Girl Guides Association (MAGGA)
 • Malawi Human Rights Resource Centre (MHRRC)
 • Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
 • Total Land Care (TLC)
 • Trustees of Agricultural Promotion Programme (TAPP)
 • Small Producers Development and Transporters Association (SPRODETA)
 • Women Legal Resources Centre (WOLREC)
 •