Malawi

Vårt arbeid i Malawi fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; ulikhet; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Ifølge Global Peace Index 2019 er Malawi det tredje fredeligste landet i Afrika. Siden landet ble uavhengig i 1964, har det hatt stabile regjeringer, og siden 1993 har det hatt president- og parlamentsvalg med flere partier på lista. Selv om landet er fredelig, er det likevel enormt fattig, med systematisk ulikhet og ekskludering. Malawi står overfor utfordringer med en betydelig gjeldsbyrde, korrupsjon i offentlige institusjoner og sårbarhet for klimaendringer. I 2018 vedtok parlamentet en lov som støttet regjeringen og utfordret uavhengigheten til sivilsamfunnsorganisasjoner. Landet er rangert som et av de verste landene i verden når det gjelder likestilling mellom kjønn, og omtrent en av tre kvinner opplever fysisk eller seksuell vold. I landet er det motstand mot å fremme nulltoleranse mot alle former for kjønnsbasert vold og å akseptere kvinners seksuelle og reproduktive helserettigheter.

Malawi3.jpg

Hvem vi er

Sammen med sine partnere har Kirkens Nødhjelp fremmet bærekraftig utvikling og bygget robuste lokalsamfunnsstrukturer for sosial og økonomisk framgang i Malawi siden 2002. Å bli partner med sivilsamfunnsaktører er for Kirkens Nødhjelp den viktigste måten å oppfylle sitt mandat om å styrke sivilsamfunnet på. Partnerskap med pålitelige lokale ikke-statlige organisasjoner har derfor vært avgjørende for å oppnå langsiktig kapasitetsutvikling på grasrota.

malawi138.jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp i Malawi styrker sivilsamfunnsaktører og -rom for å bidra til et likestilt, respektfullt og inkluderende samfunn som lar kvinner, menn, jenter og gutter leve sunne og verdige liv og å hevde sine rettigheter. Sammen med malawiske sivilsamfunnsorganisasjoner og andre partnere gjennomfører Kirkens Nødhjelp langsiktige utviklingsprogrammer på følgende områder:

  • Kjønnsbasert vold (GBV)
  • Ulikhet (FI)
  • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp øker lokal robusthet og jevner ut ulikhetene i den humanitære utviklingsrekken gjennom kriseberedskap og responsplanlegging. Dette sikrer respons som er hensiktsmessig, i tide, effektiv og koordinert når kriser oppstår.

Langsiktig utvikling

Kirkens Nødhjelp hjelper mennesker med å løfte seg ut av fattigdom og å bygge robuste lokalsamfunn ved å håndtere problemer som ulikhet, mangel på arbeidsmuligheter og kjønnsbasert vold.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp gjennomfører sine programmer i ni distrikter i Malawi: Ntcheu, Nsanje, Karonga, Neno, Dowa, Mchinji, Ntchisi, Thyolo og Mangochi. Intervensjonene retter seg mot sivilsamfunnsaktører, inkludert trosbaserte aktører, for å ta tak i ulikhetene som undergraver kvinners, jenters og ungdoms utfordringer i lokalsamfunn i Malawi.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Livingstonia Synod
  • The Catholic Commission for Justice and Peace (CCJP)
  • The Malawi Council of Churches (MCC)
  • Malawi Economic Justice Network (MEJN)
  • Malawi Girl Guides Association (MAGGA)
  • Evangelical Association of Malawi (EAM)