Sahel

Vi opererer i Mali og Burkina Faso, og arbeidet vårt fokuserer på tre temaer: vann, sanitær og hygiene; kjønnsbasert vold; og fredsbygging.

Området i den sørlige delen av Mali blir ansett som en relativt trygg del av landet, mens den nordre delen blir beskrevet som utrygg og er utsatt for angrep av terroristgrupper. I 2012 ble de nordre regionene Gao, Timbuktu og Kidal okkupert av bevæpnede opposisjonsgrupper og jihadistmilitser. Siden dette har det vært en økning i brudd på menneskerettighetene, og mer enn 300 000 maliere har blitt drevet på flukt fra hjemmet sitt. Negative påvirkninger på landområdene som følge av klimaendringer har også medvirket til at den allerede sårbare befolkningen i Mali har måttet flykte. Unge maliere er lite involvert i beslutningsprosesser i samfunnet, og mangel på muligheter til å tjene penger gjør at de unge er ekstra utsatt for påvirkning fra de ekstremistiske gruppene i landet. I tillegg til konfliktene i landet er de sivile samfunnsorganisasjonene svekket, og de har vanskeligheter med å utføre de oppgavene de har ansvaret for. Regjeringen i Mali blir ofte beskyldt for dårlig styring av landet, korrupsjon og at de ikke klarer å tilby grunnleggende sosiale tjenester for befolkningen i de konfliktrammede områdene. 32 prosent av drikkevannsbehovet er ikke dekket, og bare 30 prosent av landsbybefolkningen har tilgang på grunnleggende og trygge sanitære forhold. Kjønnsbasert vold er en seriøs utfordring i landet, og kvinner som overlever dette, mangler tilgang på livreddende tjenester.      

10007346.jpg

Hvem er vi

Vi har vært til stede i Mali siden 1984 og i Burkina Faso siden 2020. Begge landene sliter med en rekke utviklingsutfordringer, som har blitt forverret av den pågående sikkerhetsituasjonen i Sentral-Sahel. Med over tretti års erfaring med humanitært arbeid i landet er Kirkens Nødhjelp en velkjent organisasjon blant myndighetene i nordre delen av Mali, og er ansett som en pålitelig og nøytral aktør. I løpet av de siste par årene har Kirkens Nødhjelp bidratt til en vellykket oppbygging av sikker vanntilførsel for befolkningen. Vi har også jobbet med forebyggende tiltak mot kjønnsbasert vold gjennom å bevisstgjøre unge maliere på denne typen vold og fremme familieplanlegging og helserettigheter for gravide og fødende. Kirkens Nødhjelp samarbeider hovedsakelig med sivile samfunnsorganisasjoner for å kunne jobbe for å styrke det sivile samfunnet, som er hovedformålet med arbeidet i landet. Siden Kirkens Nødhjelp etablerte seg i Sahel, har vi jobbet for å bygge gode og sterke nettverk og partnerskap med en rekke sivile samfunnsorganisasjoner og religiøse aktører. Sammen med disse samarbeidspartnerne er Kirkens Nødhjelp godt plassert for å kunne skape endring og mobilisere lokale aktører.

10005661.jpg

Hva vi gjør

I Sahel bidrar Kirkens Nødhjelp med å gi befolkningen tilgang til vann, sanitær- og hygienetjenester, og gir hjelp til dem som er mest utsatt for, eller som har opplevd kjønnsbasert vold. Kirkens Nødhjelp jobber også med å styrke sivilsamfunnet på områder som ledelse og konflikthåndtering. Sammen med sivile samfunnsorganisasjoner og andre partnere i Sahel, jobber Kirkens Nødhjelp for langsiktig utvikling og å iverksette humanitære programmer innenfor:

 • Kjønnsbasert vold (GBV)
 • Vann, sanitær og hygiene (CRWASH)
 • Fredsbygging

Humanitær respons og langsiktig utvikling

Kirkens Nødhjelp har siden 2012 arbeidet med å håndtere økende vold og ustabilitet i landet. Vi gir nødhjelp og beskyttelse til internt fordrevne og sårbare grupper, samtidig som vi adresserer langsiktige utfordringer som klimaendringer. Vårt mål er å sikre varig tilgang til rent vann, forbedrede sanitær- og hygienetjenester, og å styrke det sivile samfunnet for å bygge et inkluderende samfunn. Vi jobber også for å bekjempe kjønnsbasert vold og fremme sunne lokalsamfunn langsiktig.

Hvor jobber vi

Vi har implementert våre langsiktige programmer og responderer på humanitære nødhjelpssituasjoner i følgende regioner:

Mali: Kidal, Menaka, Gao, Mopti og områdene rundt Bamako.

Burkina Faso: Øst-regionen og Boucle de Mouhoun.

Kontakt

Landdirektør

Vibeke Skauerud
Tlf: (+243) 841 366 900
E-post: vibeke.skauerud@nca.no

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • SOLISA: Solidarity for the Sahel
 • ASSADDEC: Sahelian Association for Support to Decentralized Development
 • TASSAGHT: (means "links" in Tamasheq language)
 • GREFFA: Research, Study and Training Group Women Action
 • GARI: Intadeyne Rural Craftsmen Group
 • AMSS: Malian Association for Survival in the Sahel
 • AJCAD: Youth Association for Active Citizenship and Democracy
 • HED TAMAT: Human Environment Development
 • TARAKAT WINDILA: Consortium of TARAKAT and WINDILA
 • SOS JD: SOS Youth & Challenge
 • IPBF: Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme