Libanon

Vårt arbeid i Libanon fokuserer på to temaer: vann, sanitær og hygiene; og kjønnsbasert vold.

På grunn av krig i nabolandet Syria har Libanon siden 2011 opplevd en massetilstrømming av flyktninger. Størrelsen på flyktningpopulasjonen har ført til en økning av landets befolkning på 25 prosent og et enormt press på infrastruktur som vann, fast avfall og elektrisitet samt tilgjengelige offentlige tjenester, særlig i helse- og utdanningssektorene. Det er anslått at oppsvinget i befolkningen har økt mengden fast avfall med 15 prosent og kloakkvann med 14 prosent, som fører til uhygieniske forhold og dårlig miljø for syriske flyktninger og vertsbefolkningen. Ifølge Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) 2019 mangler 3 208 800 av disse tilgang på trygt vann. Dette kan føre til alvorlige helserisikoer og eksponering for sykdom, særlig under overbefolkede leveforhold som enkle teltbosettinger og husrom av dårlig kvalitet.

Den langtrukne syriske konflikten har hatt en dominoeffekt på naboland som Libanon, og dette har ført til dårligere økonomiske forhold og stigende sårbarheter for flyktningsamfunnene, særlig for kvinner og jenter. Behovsoversikten i LCRP (2019) kobles direkte til disse sosioøkonomiske sårbarhetene for økt vold mot kvinner og barn og skadelige praksiser som barneekteskap. Den nåværende økonomiske krisen i Libanon har ført til at fattigdommen og arbeidsledigheten har steget, og dette betyr at store deler av befolkningen, både flyktninger og sårbare libanesere, fortsatt vil være avhengige av humanitær hjelp.

barelias70.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp har besvart humanitære behov i Libanon siden 2013. Selv om hjelpen hovedsakelig har vært rettet mot syriske flyktninger, omfatter Kirkens Nødhjelps programmer også vertssamfunnene og sårbare libanesere. Operasjonen ledes av Kirkens Nødhjelps regionale kontor for Midtøsten, som har hovedkvarter i Amman i Jordan. Den humanitære hjelpen som Kirkens Nødhjelp gir i Libanon, gjennomføres av partnere. Ved å utvikle lokale partnerskap har det vært mulig for Kirkens Nødhjelp å bygge relasjoner til både myndigheter og lokalsamfunn, noe som har forbedret rekkevidden og troverdigheten blant interessenter.

Libanon.JPG

Humanitær respons – hva vi gjør

For å kunne ta tak i de humanitære behovene til syriske flyktninger i Libanon støtter Kirkens Nødhjelp partnere med å sørge for akutte og livreddende tjenester som:

  • Vann, sanitær og hygiene (WASH) 
  • Kjønnsbasert vold (GBV)

Kirkens Nødhjelps klimarobuste WASH-program omfatter tilgang på trygt vann gjennom boring og/eller rehabilitering av brønner og/eller vannforsyningsnettverk, bygging av vannreserver samt vanntransport til uformelle bosettinger. Kirkens Nødhjelp har stått i forreste linje når det gjelder å bruke grønn teknologi, som solcellepanel for vannpumping, og retter seg også mot miljøsanering for å ta tak i og minske utfordringer i forbindelse med kloakkvann og fast avfall de fleste steder i Libanon. Sammen med sin WASH-partner implementerer Kirkens Nødhjelp også institusjonell WASH på klinikker, sykehus og skoler samt aktiviteter for å fremme god hygiene.

GBV-programmet sørger for livreddende og flersektorielle tjenester for kvinner og jenter i trygge og tilgjengelige rom. Dette omfatter mental helse og psykologisk støtte samt henvisning til andre tjenesteytere når det er nødvendig. Sammen med sine partnere øker Kirkens Nødhjelp bevisstheten rundt GBV gjennom evnebyggende tiltak og beslutningspåvirkning i lokalsamfunn og med relevante interessenter. Programmet konsentrerer seg også om å engasjere menn og gutter, både som overlevende og som gjerningsmenn, til å ta tak i de underliggende årsakene til GBV.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp i Libanon arbeider i alle libanesiske provinser og konsentrerer seg særlig om områder med mange syriske flyktninger og sårbare libanesere. Disse områdene inkluderer, men er ikke begrenset til, Beka, Baalbek og Akkar. Kirkens Nødhjelp og partnere retter seg mot sårbare befolkninger, syriske flyktninger, libanesiske vertssamfunn og andre sårbare libanesere. Prosjekter og mottakere er tilpasset LCRP og utvalgt i samsvar med sårbarhetskriterier.

Samarbeidspartnere

  • ABAAD - Resource Center for Gender Equality (ABAAD)
  • Middle East Council of Churches (MECC)
  • International Orthodox Christian Charities (IOCC)