Afghanistan

Vårt arbeid i Afghanistan prioriterer konfliktdemping som en integrert del av alle utviklingsaktiviteter. Målet er ikke kun opphør av væpnet konflikt, men en varig endring gjennom omdanningen av den sosiale, økonomiske og politiske dynamikken i landet, for dermed å sikre like rettigheter for alle.

Rent vann i Afghanistan
Zainab (9) og Hassan (4) vasker hendene med rent vann i Falaij, Afghanistan. Vannsystemet er del av et større arbeid som Kirkens Nødhjelp støtter. Foto: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp

Vårt program i Afghanistan fokuserer på vann, sanitær og hygiene, fredsbygging og økonomisk rettferdighet.

Våre programmer

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Vårt vann, sanitær og hygiene-program bidrar til sunne fellesskap ved å effektivt inkludere lokalt eierskap og ansvarshaveres engasjement for forbedret sanitet, hygiene og tilstrekkelig rent drikkevann. Vi har en deltakende, helhetlig og rettighetsbasert tilnærming for å fremme både en fellesskapledet og fellesskapstyrt drikkevannsforsyning og positiv endring i sanitær- og hygieneatferd. 

Fredsbygging

"Fotball for fred" i Afghanistan. Et prosjekt i samarbeid med Kristoffers Minnefond
Fotballtrening med prosjektet "Fotball for fred" i Meymaneh, Afghanistan. Prosjektet drives i samarbeid med Kristoffers Minnefond. Foto: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp

Det viktigste målet i fredsbyggingsprogrammet vårt er å gjøre det mulig for samfunn i Afghanistan å leve i fred. Vi arbeider mot dette målet ved å fremme konstruktivt samarbeid i og mellom ulike grupperinger i samfunnet, og ved å fremme inklusive fredsbyggingsstrukturer innenfor lokalsamfunn for å sameksistere og fremme kvinners deltakelse i fredsinnsatsen. Ved å anvende Reflecting on Peace Practice (RPP)-verktøy, etableres lokale Peace Shuras (institusjoner) med aktiv deltakelse fra medlemmer av lokalsamfunnet, religiøse ledere, kvinner og unge. Medlemmer av Peace Shuras mottar opplæring, mentorhjelp og kapasitetsbygging for konfliktløsing. Vårt arbeid med Peace Shuras har ført til økt synlighet av kvinner i deres lokalsamfunn.

Økonomisk rettferdighet

50 år gamle Fatima deltok i en selvhjelpsgruppe i regi av Kirkens Nødhjelp og fikk opplæring i birøkting. Nå kan hun selge honning på markedet
50 år gamle Fatima deltok i en selvhjelpsgruppe i regi av Kirkens Nødhjelp og fikk opplæring i birøkting. Nå kan hun selge honning på markedet. Foto: Jim Holmes/Kirkens Nødhjelp

Inngrep for økonomisk rettferdighet har lykkes i å sikre grundermuligheter og bærekraftig sysselsetting gjennom mikro- og småbedrifter, og har økt produksjon og fortjeneste ved hjelp av verdikjedeutvikling. Vi tilbyr også sertifisert yrkesopplæring for inntektsskapende arbeid, rettet mot unge i henhold til Technical and Vocational Education and Training (TVET)-politikken til Arbeids- og sosialdepartmentet. Rettighetshavere, spesielt unge, tilbys ressurser i form av mindre lån eller utstyr for å starte små bedrifter. Vi fremmer også økonomisk rettferdighet for kvinner ved å arbeide med grupper av kvinnelige produsenter og kvinnelige shuraer for å etablere deres egne fellesskapsbaserte bedrifter eller mikronivåbedrifter. For å forbedre forretningsmuligheter for kvinner på landsbygda, har vi utviklet et nettverk med kvinnelige eksperter og tilbud om tilskudd til innovasjon i verdikjeden.​

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Vi fokuserer på vann, sanitær og hygiene i kriser, med mulig utvidelse til matsikkerhet og Cash-for-Work i vår humanitære innsats. Vi har også etablert et humanitært forum med fire av våre partnere, utviklet en Kriseberedskaps- og responsplan (EPRP) og etablert et humanitært team. På grunn av deres avsides beliggenhet og høye sårbarhetsnivåer, forblir Faryab, Daikundi og Uruzgan viktige fokusområder for vår nødhjelp. Vi har imidlertid, i tilfelle omfattende katastrofer, ressurser for innsats hvor som helst i landet. Videre er vi en del av flere FN-ledede klynger, blant annet WASH Cluster, WASH Strategic Advisory Group (SAG), Refugee and Returnee Chapter til FNs høykommisær for flyktninger og Emergency Shelter/Non-food Items (ES/NFI). ​

Hvor vi jobber

Gjennom våre partnere gjennomfører vi langsiktige utviklingsprosjekter i Faryab-, Daikundi- og Uruzgan-provinsene.

Det geografiske omfanget til vår nødhjelp er bredere, overalt der vi kan mobilisere vår nødhjelp i hele landet.

Hvem vi jobber med

Vi har hatt en etablert tilstedeværelse i Afghanistan siden sent på 70-tallet, med en grundig forståelse av de lokale kulturene og en sterk partnerskapstilnærming til både utvikling og humanitære programmer. Våre lokale partnere er eksperter på tjenesteleveranse, og har opparbeidet seg omfattende kunnskap om å fremme kampanjer i våre programområder. I tillegg har de sterke og positive forhold til både lokale myndigheter og målgruppene for vårt arbeid. 

Våre partnere

Kirkens Nødhjelp er av den oppfatning at det kun er folket og fellesskapene selv som kan oppnå varig endring. Vi implementerer våre programmer sammen med lokale partnerorganisasjoner og i nær kontakt med lokale myndigheter.

TV-aksjonen 2014

Gjennom penger fra TV-aksjonen skal vi gi 100 000 mennesker varig tilgang til rent vann i Afghanistan. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen. 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Civil Society Empowerment Network (CEN) (tidligere Coordination of Afghan Relief (CoAR))
  • Coordination of Humanitarian Assistance (CHA)
  • Ghazni Rural Support Program (GRSP)
  • NEJAT Center
  • Norwegian Project Office/Rural Rehabilitation Association for Afghanistan (NPO/RRAA)
  • Sanayee Development Organization (SDO)
  • Skills Training And Rehabilitation Society (STARS)