Afghanistan

Vårt arbeid i Afghanistan fokuserer på to temaer: vann, sanitær og hygiene; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Afghanistan har en lang historie med politisk turbulens. I 2019 gikk landet inn i sitt attende år med konflikt og uro. Med stigende ustabilitet og usikkerhet risikerer sivilbefolkningen å bli utsatt for terror, fattigdom og brudd på menneskerettighetene. Afghanerne har mange grunnleggende behov som ikke blir tilfredsstilt, og trenger stadig hjelp i den vedvarende konflikten. Situasjonen gjør det også vanskelig å opprettholde de positive resultatene som ble oppnådd i tidligere år. Afghanske kvinner er under konstant risiko for overgrep og vold, og marginaliserte grupper og personer med særlige behov risikerer å bli diskriminert. Innen 2040 forventes det at Afghanistan vil bli et av landene i verden med minst tilgang på vann, og dette vil forverre sårbarheten til kvinner og marginaliserte grupper.

2016_AFG_WASH_Ishtarlay_Water Tap stand .jpg

Hvem vi er

Samtidig som Afghanistan opplever væpnede konflikter og uro, er Kirkens Nødhjelp til stede og gjennomfører programmer som tar tak i situasjonen, og forsøker å oppnå maktbalanse i samfunnet. Kirkens Nødhjelp kom til Afghanistan i 1979, da organisasjonen ga nødhjelp til afghanere på flukt. Siden 2002 har langsiktige utviklingsprosjekter, kriserespons, humanitær respons og andre støtteinitiativer stått i sentrum for Kirkens Nødhjelps arbeid. Å bli partner med sivilsamfunnsaktører har vært den viktigste måten å styrke sivilsamfunnet på. Partnerskapene med sivilsamfunnsorganisasjoner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå er avgjørende når det kommer til å skape resultater for marginaliserte befolkninger, som kvinner, ungdom og handikappede grupper i lokalsamfunn som er vanskelige å nå.

Members of a district level peace shura members in Faryab during development of action plan to add.jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp bidrar med å bygge et stabilt Afghanistan: et samfunn som er sosialt inkluderende, og som får oppleve varig fred og velstand. Kirkens Nødhjelp arbeider gjennom statiske og mobile former for respons på både kroniske og akutte nødstilfeller og gir livreddende tjenester til sårbare mennesker i områder som er vanskelige å nå. Hurtigheten på og omfanget av den humanitære responsen hindres av den dårlige sikkerhetssituasjonen i store deler av landet. Sammen med afghanske sivilsamfunnsorganisasjoner gjennomfører Kirkens Nødhjelp innovative og langsiktige utviklingsprogrammer og humanitære programmer i:

  • Vann, sanitær og hygiene (WASH)
  • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp støtter gjenoppbyggingen av lokalsamfunn som er berørt av konflikt, og langsom og hurtig inntreden av menneskeskapte og naturlige katastrofer – inkludert tørke og flom – ved å gi akutte kontantbaserte WASH-intervensjoner. Kirkens Nødhjelps humanitære respons har også omfattet distribusjon av sett som inneholder telt, kjøkkenutstyr, presenninger, vanndrivende medisiner, matter, jerrykanner osv.

Langsiktig utvikling

I Afghanistan tar Kirkens Nødhjelp tak i mangel på økonomiske muligheter og WASH-tjenester. Det langsiktige programmet fremmer også fredelig sameksistens, i tillegg til å forebygge og besvare kjønnsbasert vold.