Angola

I Angola fremmer Kirkens Nødhjelp styrking av borgerrettigheter, spesielt hos kvinner og unge, som en sentral strategi i alle programmene våre for å tilrettelegge for en prosess der borgere tar en aktiv del i forsvaret av sine rettigheter.

Kvinnegruppe i Angola diskuterer mer rettferdig fordeling ressurser
Mama Sita og Mama Simia leder en kvinnegruppe som diskuterer mer rettferdig fordeling av ressursene i deres nærområde i Zaire-provinsen, Angola. Foto: Nelson João/Kirkens Nødhjelp

Flere enn 1,4 millioner kongolesere har flyktet fra grusomhetene og krigen i Kasai-regionen i det sørlige Kongo.  Titusenvis har ankommet Angola, som er et naboland, når de har flyktet for livet fra Kongo, og Kirkens Nødhjelp er der nå for å hjelpe.

I 2017 startet Kirkens Nødhjelp med å hjelpe flyktninger i Dundo i Nord-Angola, langt fra Kirkens Nødhjelps kontor i Luanda. For øyeblikket jobber vi i en flyktningeleir i Dundo som heter Kakanda. Kirkens Nødhjelp bidrar også til å bygge en ny leir utenfor byen i et tettsted som heter Louva. Vi samarbeider med FNs høykommissær for flyktninger og har rundt 12 ansatte ved kontoret i Dundo.

Våre programmer

Alle programmer har en spesifikk borgersentrert kampanjekomponent som spesielt inkluderer kvinner og unge for å sikre at en menneskerettighetsbasert tilnærming er helt integrert i våre programtiltak som gjelder ressursforvaltning, klimamotstandsdyktighet og vann, sanitær og hygiene.

Økonomisk rettferdighet

Gjennom programtiltak hjelper vi rettighetshavere, spesielt kvinner, med å få lik markedstilgang og i etableringen av små bedrifter og mikrobedrifter. Vi har bidratt til å starte bygdekooperativer med vedvarende opplæring i tekniske og kommersielle ferdigheter. Gjennom opplæring og ordentlige markedsvurderinger, driver mottakere lobbyvirksomhet overfor regjeringen og andre potensielle investorer for å skaffe kreditt til å finansiere mikrobedrifter og småbedrifter.

Forvaltning av ressurser

Programmet fokuserer på å styrke borgere i lokalsamfunn som er berørt av gruveindustrien til å drive lobbyvirksomhet for bærekraftig utvikling og budsjetter som tilgodeser de fattige. Ved hjelp av aktivt samarbeid mellom sekulære og trosbaserte organisasjoner, tilbyr vi arenaer og trygge steder for borgere å engasjere seg i sosial kartlegging og dialog med regjeringen for å implementere åpne, lovgivende rammer. Det gis opplæring i relevant budsjettoppsyn og lovgivning, i tillegg til bevisstgjøring om kapitalflukt og åpenhet i offentlig finansiering.

Klima

Vi hjelper og utdanner lokalsamfunn i strategier for å begrense virkningene av klimaendringer knyttet til bærekraftig matproduksjon og vannforvaltning gjennom bruk av bærekraftig jordbruk og kriseminimerings-planer. Våre trosbaserte partneres aktivisme for klimarettferdighet har vist imponerende resultater i grasrotmobilisering for å håndtere plutselige og saktevirkende klimaendringer og driver lobbyvirksomhet overfor regjeringen for å utvikle og implementere nasjonale og lokale tilpasningsplaner for klimaendringer.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

I tett samarbeid med våre partnere i ACT-alliansen, Lutheran World Federation, Bread for the World (BftW), og Council of Christian Churches (CICA), er vårt viktigste mål å øke effektiviteten og virkningen av den økumeniske humanitære hjelpen til lokalsamfunn som rammes av katastrofer. Vår nødhjelp er hovedsakelig vann, sanitær og hygiene-tjenester med innebygd kjønnssensitiv programstyring i tråd med forpliktelsene som følger av internasjonale humanitære standarder. For øyeblikket finnes det ikke humanitær koordinering i Angola i FN-regi. Hovedansvaret for koordinering av nødhjelp og tiltak er hos Civil Protection Unit (CPU) under Innenriksdepartmentet, og vi jobber tett med CPU på lokalt og nasjonalt nivå når kriser oppstår. 

Hvor vi jobber

Vi har virksomhet i flere provinser. Luanda forblir fokusområdet for mange av våre menneskerettighets- og kampanjepartnerskap, ettersom det er maktsenteret i Angola.

Ressursforvaltningsprogrammet drives i provinsene Zaire, Kwanza Sul, Uige, Benguela og Huila. For å begrense virkningen av klimaendringer, fokuserer vi på Zaire, Huila, Cunene, Bengo og Kwanza-Sul. Vårt program for økonomisk rettferdighet har virksomhet i Luanda, Zaire og Benguela. På vegne av ACT Alliance har vi også levert nødhjelp i Huíla og Cunene. ​

Hvem vi jobber med

Vi har en aktiv tilnærming til å fremme samarbeid mellom trosbaserte og sekulære organisasjoner om utviklingsmål i Angola. Vi har også bygget «Sør-Sør» strategiske erfaringsdelings- og nettverksmuligheter ved å bringe sammen partner​e fra Brasil og Angola.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Conselho das Igrejas Cristãs em Angola (CICA)
 • Associacão Cristá da Mocidade – ACM (YMCA)
 • Uniao Crista Feminina – UCF (YWCA de Angola)
 • Departamento de Assistência Social, Estudos e Projectos (DASEP)
 • Igreja Evangelica Congregacional em Angola (IECA)
 • Igreja Evangélica Babtista em Angola - IEBA
 • Evangelical Church of Angola - IEA
 • Mosaiko
 • Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA)
 • Associação Justiça, Paz e Democracia (AJPD) 
 • FMJIG - Fórum de Mulheres Jornalistas para Igualdade no Género
 • Mãos Livres
 • Plataforma Mulheres em Acção (PMA)