Angola

Vårt arbeid i Angola fokuserer på to temaer: ulikhet; og klimarettferdighet.

Selv om det er rikt på olje, gass og diamanter, forblir Angola et fattig land som fortsatt påvirkes av den 27 år lange borgerkrigen som tok slutt i 2002. I første tiår av det tjueførste århundret hadde landet en av de raskest voksende økonomiene i verden, men nedgang i oljeprisene siden 2014 har etterlatt landet i økonomisk krise og med økonomiske usikkerheter. Situasjonen påvirker fattige og kvinner mest. Angola står også overfor utfordringer i forbindelse med klimaendringer og opplever at stadige perioder med tørke gjør millioner av familier sårbare for underernæring og sult. Det demokratiske rommet er innskrenket, og innbyggere, lokalsamfunn, trosbaserte og andre sivilsamfunnsorganisasjoner mangler påvirkningskraften som trengs for å forsvare rettighetene sine. Men innsettelsen av ny regjering i 2017 har bedret situasjonen. Siden voldsutbruddet i Kasai-regionen i Kongo i 2017 har over 30 000 kongolesere – der 75 prosent er kvinner og barn – flyktet til den nordøstlige angolanske provinsen Lunda Norte. De har akutte behov som ikke blir tilfredsstilt, som mat, husly og sanitære tjenester.

vannpost5.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp har håndtert utfordringer i Angola siden 1975 og er den eneste store internasjonale ikke-statlige organisasjonen som fortsatt støtter sivilsamfunnet og menneskerettighetene i landet. I over 30 år har Kirkens Nødhjelp og dens ACT Alliance-partnere besvart Angolas behov for langsiktige utviklings- og beslutningspåvirkningsprogrammer samt humanitær respons etter borgerkrigen. Å bli partner med sivilsamfunnsaktører har vært den viktigste måten å oppfylle sitt mandat om å styrke sivilsamfunnet på. Derfor er samarbeid med internasjonale og lokale trosbaserte organisasjoner og ikke-statlige organisasjoner, lokale myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner avgjørende.

uten1 (2).jpg

Hvordan vi arbeider

Kirkens Nødhjelp i Angola kjemper mot problemer som kjønnsulikhet, økende fattigdom og økonomisk ulikhet og den innskrenkede påvirkningskraften trosbaserte organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner har i landet. Sammen med sine partnere og angolanske sivilsamfunnsorganisasjoner gjennomfører Kirkens Nødhjelp langsiktige utviklingsprogrammer og humanitære programmer på følgende tematiske områder:

 • Ulikhet (FI)
 • Klimarettferdighet (FBCA)
 • Å styrke sivilsamfunnet og forsvare menneskerettigheter

Humanitær respons

I Angola besvarer Kirkens Nødhjelp flyktningkrisen i DR Kongo, som ble utløst etter voldsutbruddet i Kasai-regionen, og sørger for husly og tjenester innenfor vann, sanitær og hygiene til kongolesiske flyktninger.

Langsiktig utvikling

Kirkens Nødhjelp i Angola støtter lokalsamfunn i å bli mer motstandsdyktige mot tørke og flom ved å sørge for økende vannsikkerhet og kjønnssensitive mestringsmetoder. Kirkens Nødhjelp innlemmer også kampen mot kjønnsulikhet og å styrke kvinner og jenter i alle sine programmer. Ulikhet tas tak i ved å støtte inntektsbringende aktiviteter, i tillegg til å skape bevissthet om sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Hvor vi arbeider

Sammen med sine partnere gjennomfører Kirkens Nødhjelp programmer i Bengo, Kwanza Sul, Malanje, Benguela, Uige, Zaire, Cunene, Huila samt hovedstaden Luanda. Intervensjonene retter seg mot kvinner og menn som lever i fattige utkantstrøk og landlige områder som berøres av aktivitetene til utvinningsindustrier, og/eller der konsekvensene fra klimaendringene er alvorlige.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA)
 • Igreja Evangélica Congregacional em Angola (IECA)
 • Igreja Evangélica de Angola (IEA)
 • Conselho de Igrejas Cristãs em Angola (CICA)
 • Comissão de Justiça Paz e Migracões
 • Associação Mãos Livres
 • Mosaiko, Instituto de Cidadania
 • Associação de Justiça, Paz e Democracia (AJPD)
 • Diaconia Brazil (ressurspartner)