Dr Kongo

Kirkens Nødhjelp har tre kjerneprogrammer i Den demokratiske republikken Kongo (DRC): kjønnsbasert vold, vann, sanitær og hygiene, og fredsbygging. Kirkens Nødhjelp implementerer også humanitær vann, sanitær og hygiene-hjelp i konfliktområder for å tilby nødvendige tjenester og løse andre udekkede humanitære behov.

Kirkens Nødhjelp har tre kjerneprogrammer i Den demokratiske republikken Kongo (DRC): kjønnsbasert vold, vann, sanitær og hygiene, og fredsbygging. Kirkens Nødhjelp implementerer også humanitær vann, sanitær og hygiene-hjelp i konfliktområder for å tilby nødvendige tjenester og løse andre udekkede humanitære behov.

Voldtatte kvinner i Kongo får oppfølging og hjelp til å starte et nytt liv
Kvinner ved Dorcas Hus i Bukavu, Øst-Kongo. Kvinnene ved rehabiliteringssenteret har vært utsatt for seksualisert vold. På senteret får de hjelp til å vende tilbake til livet. Foto: Kjetil Reite/Kirkens Nødhjelp

Våre programmer

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Vi bruker leveransen av grunnleggende tjenester, som vann og sanitær, som en naturlig inngang til lokalsamfunn, og fremmer tillit og velvilje hos befolkningen for å kunne jobbe med mer følsomme saker som kjønnsbasert vold. Vårt WASH-program sikrer leveransen av vann og kostnadseffektive og passende sanitæranlegg. Vann- og sanitærkomiteer etableres med deltakere fra lokalsamfunn der vi jobber, noe som forbedrer lokalt eierskap.

Våre bevisstgjøringskampanjer om positiv hygienepraksis har ført til konkrete resultater, for eksempel flere som vasker hendene, noe som reduserer spredningen av sykdommer. Kirkens Nødhjelp har forbedret sine WASH-programmer ved å implementere Inter-Agency Standing Committee (IASC) GBV Guidelines og Violence, Gender and WASH-verktøyet, som har ført til beskyttelse mot kjønnsbasert vold for kvinner og jenter som er ansvarlige for daglige gjøremål og som ofte må ferdes i utrygge omgivelser for å hente vann. 

Kjønnsbasert vold

Dr. Denis Mukwege har vunnet Nobels Fredspris 2018 for hans arbeid mot kjønnsbasert vold. Les mer om hans viktige arbeid her

Seksuell og kjønnsbasert vold (GBV) er et grusomt kjennetegn for konfliktutsatte områder i det østlige DRC, med utbredte kjønnsregressive normer i landet. Våre GBV-programinngrep i DRC er tilpasset for å redusere GBV i konflikter og etter konflikter. Vi fokuserer på å utrydde skadelige sosiale normer som viderefører seksuell og kjønnsbasert vold, øke myndighetenes ansvar for å implementere juridiske rammer, og å tilby helhetlige tjenester som fokuserer på ofrene for å behandle og gjenintegrere ofre for seksuell og kjønnsbasert vold.

Nominert til Nobels fredspris 2014: Dr Denis Mukwege har viet sitt liv til å hjelpe voldsutsatte kvinner i Øst-Kongo. Mukwege driver Panzi-klinikken vegg i vegg med et kvinnesenter, hvor Kirkens Nødhjelp gir traumebehandling og yrkesopplæring til voldtatte kvinner.
Vinner av Nobels fredspris 2018: Dr Denis Mukwege har viet sitt liv til å hjelpe voldsutsatte kvinner i Øst-Kongo. Mukwege driver Panzi-klinikken vegg i vegg med et rehabiliteringssenter hvor Kirkens Nødhjelp gir traumebehandling og yrkesopplæring til voldtatte kvinner. Foto: Kristoffer Krohn Sævre/Kirkens Nødhjelp

Kjønnpositiv bruk av bibeltekster og korantekster i vår Tamar-kampanje har vist seg å være en vellykket tilnærming for å oppmuntre religiøse ledere og troende til å diskutere normer som har stor slagside mot kvinner og jenter, og til å ta tak i kjønnsbasert urett, inkludert GBV. Kirkens Nødhjelps tilslutning til FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet underbygger GBV-programmet for å sikre kvinners deltakelse i beslutningsprosesser på alle nivåer og en anerkjennelse av deres rettigheter.

 

I filmen får du treffe Mapendo Mzonga, som har fått hjelp av Dr Denis Mukwege ved Panzi sykehus og støtte til å komme seg tilbake til livet på Dorcas Hus. 

Fredsbygging

Kirkens Nødhjelps fredsbyggingstiltak i DRC fokuserer på å gjenintegrere riskoutsatte ungdommer, der mange tidligere var knyttet til væpnede grupper, i sine lokalsamfunn. Det gjøres en stor innsats for å gjenoppbygge tilliten mellom demobilisert, risikoutsatt ungdom og lokalsamfunnet. Lokale partnere utstyrer dem med yrkesrettete ferdigheter og livsferdigheter for å hjelpe dem med å gjenoppbygge sine liv. Kirkens Nødhjelp og våre partnere fremmer også økt kvinnedeltakelse som et middel for fredsbygging og konfliktløsing, slik at kvinner kan kreve sine rettigheter på husholdnings- og fellesskapsnivå.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Kirkens Nødhjelps langvarige tilstedeværelse i DRC og troverdighet som har utviklet seg gjennom tiår med humanitære tiltak, har vært svært viktig for evnen til å gjøre en innsats i denne langvarige og ofte glemte krisen. Kirkens Nødhjelp har hatt virksomhet ved flere enn 35 steder og vertssamfunn for internt fordrevne personer. Som en global WASH-aktør har Kirkens Nødhjelp utviklet ekspertise i å reagere med livreddende WASH-tiltak ved å rehabilitere brønner, vannrensing, bygging av latriner og dusjer tilpasset kvinner, jenter og de med redusert bevegelighet, samt bevisstgjøring om hygienepraksis for å redusere folkehelserisiko. Kirkens Nødhjelp er en aktiv deltaker i WASH-, beskyttelses- og helseklynger.

Hvor vi jobber

Kirkens Nødhjelp jobber i det østlige DRC, i de nordlige og sørlige Kivu-provinsene, med et landskontor i Bukavu og et feltkontor i Goma. 

Kirkens Nødhjelp har valgt å innføre programmer i både krise-/høyrisikoområder og områder med lavere risiko for operasjonell fleksibilitet når det humanitære rommet er begrenset på grunn av usikkerhet.

I to områder med lavere risiko tester Kirkens Nødhjelp programmetoder og jobber med et mer langsiktig perspektiv.

Hvem vi jobber med

Vi har hatt virksomhet i DRC siden 1994. Sammen med våre partnere, gjennom velprøvde tilnærminger tilpasset den lokale befolkningens behov, støtter Kirkens Nødhjelp bærekraftig utvikling samtidig som lokalsamfunn styrkes for å bli de fremste aktørene i sin egen utvikling.

Våre partnere

Kirkens Nødhjelp er av den oppfatning at det kun er folket og fellesskapene selv som kan oppnå varig endring. Vi implementerer våre programmer sammen med lokale partnerorganisasjoner og i nær kontakt med lokale myndigheter.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • Eglise du Christ au Congo (ECC)
  • Equipe d’Education et Encadrement des Traumatises de Nyiragongo (ETN)
  • Laissez l’Afrique Vivre (LAV)
  • Bureau d’Etude et d’Appui Technique aux Initiatives Locales – Action for Living Together, (BEATIL–ALT)
  • CEPAC: (Pentecostal Church in Central Africa)
  • 26e Communauté Libre Methodiste au Congo (CMLC)
  • Oeuvre Humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant en Difficulté (OPDE)
  • Action sociale pour la Promotion des Laissés pour Comptes (ASPLC)
  • Panzi Foundation