Dr Kongo

Kirkens Nødhjelp i Kongo

 • Vært der siden: 1990 (Støttet også i 1973-1984)
 • Penger brukt i 2015: 32,5 millioner kroner

Konflikt i Kongo driver hundretusener av mennesker på flukt. Vold og overgrep mot kvinner og jenter et stort problem, og barn utnyttes som barnesoldater. Kirkens Nødhjelp gir rent vann til flyktninger, jobber for å stanse overgrep mot kvinner, og gir ofre for voldtekt og barnesoldater en ny start.

Voldtatte kvinner i Kongo får oppfølging og hjelp til å starte et nytt liv
Kvinner ved Dorcas Hus i Bukavu, Øst-Kongo. Kvinnene ved rehabiliteringssenteret har vært utsatt for seksualisert vold. På senteret får de hjelp til å vende tilbake til livet. Foto: Kjetil Reite/Kirkens Nødhjelp

Krigen i Den demokratiske republikken Kongo (Kongo) sluttet offisielt i 2003. Likevel er det fortsatt konflikt, og en av verdens verste humanitære kriser finner sted i landet. Hundretusener av mennesker er til envher tid internt fordrevne, og mangel på rent vann og gode sanitærløsninger truer liv og helse. Barn rekrutteres av ulike grupperinger som barnesoldater. De isoleres fra samfunn og familie, og mister framtiden sin. 

Kjønnsbasert og seksualisert vold er et stort problem og blir brukt som militær strategi. Seksualisert vold, massevoldtekt og seksuelt slaveri brukes bevisst som strategisk våpen i konfliktfylte Kongo for å ydmyke, skremme og kontrollere motparten.Hvert år voldtas og mishandles tusenvis av kvinner og jenter. Både regjeringssoldater, opprørsgrupper, politi og sivile står bak overgrepene. Kvinner utsettes for så grove, seksuelle overgrep at de i tillegg til skyld- og skamfølelsen ofte får svært alvorlige skader. 

Kongo preges av et dårlig fungerende statlig styre. Det er straffefrihet, korrupsjon og et mangelfullt skole- og helsesystem.

De fleste fattige og sårbare grupper i Kongo er bønder som lever av det de klarer å dyrke på jordlappene sine. En stor andel er kvinner, som trenger støtte både til å lære seg mer effektive produksjonsmetoder og til lettere å få solgt varene på markedet.

Religion og tro står sentralt i Kongo, og de fleste er aktive i et trossamfunn. Religiøse aktører har derfor et stort potensial som fredsbyggere både på lokalt og regionalt nivå. 

Arbeidet vårt

Vann til mennesker på flukt

Kirkens Nødhjelp driver et omfattende nødhjelpsarbeid for mennesker på flukt og lokalsamfunn i Nord-Kivu, hvor konfliktnivået er høyt. Arbeidet går ut på å gi tilgang til rent vann og toaletter som er trygge, og å gi opplæring i hygiene. I 2013 fikk over 95 000 mennesker og lokalsamfunn som er rammet av konflikten i Kongo tilgang til rent vann gjennom arbeidet vårt. Tar vi med de som også fikk bedret personlig hygiene og tilgang til trygge og gode toaletter, er antallet over 130 000.

Hjelp til voldsutsatte kvinner

Vi gir hjelp og støtte til kvinner som har blitt utsatt for vold og overgrep på to rehabiliteringssentre i Nord-Kivu og Bukavu.

Nominert til Nobels fredspris 2014: Dr Denis Mukwege har viet sitt liv til å hjelpe voldsutsatte kvinner i Øst-Kongo. Mukwege driver Panzi-klinikken vegg i vegg med et kvinnesenter, hvor Kirkens Nødhjelp gir traumebehandling og yrkesopplæring til voldtatte kvinner.
Nominert til Nobels fredspris 2014: Dr Denis Mukwege har viet sitt liv til å hjelpe voldsutsatte kvinner i Øst-Kongo. Mukwege driver Panzi-klinikken vegg i vegg med et rehabiliteringssenter hvor Kirkens Nødhjelp gir traumebehandling og yrkesopplæring til voldtatte kvinner. Foto: Kristoffer Krohn Sævre/Kirkens Nødhjelp

Den prisbelønte gynekologen Dr Denis Mukwege driver Panzi-klinikken i Bukavu, som ligger vegg i vegg med Dorcas Hus, ett av rehabiliteringssentrene Kirkens Nødhjelp støtter. Mukwege opererer skadene kvinnene får av overgrep og voldtekter, og etterpå får mange av dem komme til Dorcas Hus, hvor de får traumebehandling og yrkesopplæring. Mange lærer seg å lese og skrive, flette kurver, hekle, sy og lage såpe. De får også hjelp til å komme i gang med arbeid som kan gi en inntekt. På denne måten får kvinner som har blitt voldtatt og utsatt for grov vold, mulighet til å reise seg igjen og skape seg en framtid. 

Vi jobber også sammen med Dr Denis Mukwege for å forebygge vold mot kvinner og med å endre menns holdninger til voldtekt.

I 2013 fikk over 2600 jenter og kvinner i Kongo støtte og beskyttelse mot vold gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid. I september 2014 åpnet vi nye avdelinger på Dorcas Hus slik at flere kan få støtte og hjelp. 

I filmen får du treffe Mapendo Mzonga, som har fått hjelp av Dr Denis Mukwege ved Panzi sykehus og støtte til å komme seg tilbake til livet på Dorcas Hus. 

Ny start for barnesoldater

Kirkens Nødhjelp støtter et viktig arbeid i Øst-Kongo hvor tidligere barnesoldater får hjelp til å komme inn i samfunnet igjen. Barn og ungdom får yrkesopplæring og tilbud om psykososiale aktiviteter. Vi tilbyr yrkesopplæring i blant annet mekaniske fag og håndarbeid. Dette arbeidet virker positivt på voldsnivået i det kongolesiske samfunnet, fordi utsatt ungdom, blir tatt hånd om og får mulighet til å skaffe seg en framtid gjennom utdannelse i stedet for å bli rekruttert inn i voldelige grupperinger. Tidligere barnesoldater som står helt alene i samfunnet, får støtte og mulighet til en ny start. De kan slik vise andre som ønsker å komme seg ut av voldsbruken og krigshandlingene at det er mulig. Det finnes et alternativ. I løpet av 2012 fikk nesten 400 tidligere barnesoldater hjelp til å starte et nytt liv gjennom vårt arbeid.

Fredsbygging på tvers av tro

Kirkens Nødhjelp jobber også for at ulike trossamfunn i Kongo i fellesskap kan fokusere på fredsbyggende aktiviteter. Sammen med lokale kongolesiske organisasjoner lærer vi opp kirker og religiøse nettverk i ledelse, fredsprosesser og hvorfor det er viktig å få med kvinnene. Dette gjør dem i stand til fremme fredsbyggende initiativer på tvers av religiøs tilhørighet på en effektiv måte som også ivaretar kvinners rettigheter.

Vi støtter også fredsgrupper på landsbygda hvor religiøse ledere kommer sammen og tar opp viktige faktorer i den pågående konflikten i Kongo. I slike grupper deltar to fra hvert trossamfunn, en kvinne og en mann. Dette fører til at kvinner blir myndiggjort på lik linje med menn, og får delta i fredsbyggende arbeid lokalt. I 2013 deltok over 2600 jenter og kvinner i fredsarbeid i regi av Kirkens Nødhjelp i Kongo.

Starthjelp til fattige bønder

Kirkens Nødhjelp gir fattige bønder på landsbygda i Kongo opplæring i effektivt jordbruk og hvordan de kan få mest mulig ut av avlingene sine på markedet, dersom de har noe å selge. Vi hjelper også i gang spare- og lånegrupper. Gjennom disse gruppene sparer bøndene en liten sum penger hver måned, og skaper en felles pott som det går an å låne fra. Det er ofte ikke det store lånet som skal til for å kunne investere i et redskap til gården som øker produktiviteten slik at avlingene blir større og bedre. Med større avlinger får bonden ofte overskuddsmat som kan selges på markedet. Slik blir det mulig å skaffe seg en inntekt. Etter hvert kan kanskje gården utvides, slik at det produseres mer og bonden kan tjene mer. Foreldre som tidligere ikke hadde råd til å holde barna i skole, kan gi barna sine den beste investeringen som finnes, nemlig skolegang. 

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Eglise du Christ au Congo (ECC)
 • Equipe d’Education et Encadrement des Traumatises de Nyiragongo (ETN)
 • Laissez l’Afrique Vivre (LAV)
 • Bureau d’Etude et d’Appui Technique aux Initiatives Locales – Action for Living Together, (BEATIL–ALT)
 • CEPAC: (Pentecostal Church in Central Africa)
 • 26e Communauté Libre Methodiste au Congo (CMLC)
 • Oeuvre Humanitaire pour la Protection et le Développement de l’Enfant en Difficulté (OPDE)
 • Action sociale pour la Promotion des Laissés pour Comptes (ASPLC)
 • Panzi Foundation