DR Kongo

Vårt arbeid i den demokratiske republikken Kongo fokuserer på tre temaer: vann, sanitær og hygiene; kjønnsbasert vold; ulikhet; og klimarettferdighet.

Den demokratiske republikken (DR) Kongo plages av konflikter om landareal og verdifulle mineraler, væpnede grupper og militæroperasjoner. Høye nivåer av usikkerhet og utbredt fattigdom har ført til at over 3 millioner mennesker, som er en del av 7,3 millioner mennesker i Kongo med akutte humanitære behov, er tvunget til internflukt. Økonomien har lidd under høye nivåer av inflasjon, og mistilliten mellom innbyggerne og myndighetene stikker dypt. Kjønnsbasert vold (GBV) er også utbredt, og det er vanlig at kvinner blir utsatt for institusjonell diskriminering og seksuell vold. Rommet for sivilsamfunnet og ytringsfriheten er sårbart og truet av myndighetene. Gruvedrift er den viktigste årsaken til konflikt, siden lokalsamfunnene strever med å få tilgang til og kontroll over naturressurser. Som følge av dette er det liten tilgang på helsetjenester, vann, mat og boliger i gruvedriftssamfunn. Dette gjør kvinner og barn særlig sårbare. Det vanskelige ved konflikter i landet blir forverret av spredningen av dødelige sykdommer som ebola, meslinger og kolera.

kongowash1.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp kom til DR Kongo i 1994 for å besvare den massive tilstrømmingen av mennesker fra Rwanda etter folkemordet. Det humanitære hjelpeprogrammet er fortsatt i gang i dag, og et langsiktig utviklingsprogram har blitt lagt til Kirkens Nødhjelps portefølje. Å bli partner med lokale organisasjoner i DR Kongo er nødvendig for å oppfylle Kirkens Nødhjelps mandat om å styrke sivilsamfunnet i landet. Kirkens Nødhjelp i DR Kongo har dokumentert erfaring fra arbeid med sensitive utfordringer som sikkerhet og GBV og å sikre trygg tilgang på fasiliteter for vann, sanitær og hygiene.

kongowash2.jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp i DR Kongo bidrar til et ikke-voldelig, respektfullt og robust samfunn som lar kvinner, menn, jenter og gutter leve sunne og verdige liv. Sammen med sine partnere gjennomfører Kirkens Nødhjelp langsiktige utviklingsprogrammer og humanitære programmer på følgende områder:

 • Ulikhet (FI)
 • Kjønnsbasert vold (GBV)
 • Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp besvarer den vedvarende humanitære krisen i DR Kongo samt ebolautbruddet. Responsen omfatter å hjelpe og beskytte overlevende av seksuell og kjønnsbasert vold og å sikre tilgang på WASH-tjenester for sårbare befolkninger, som kvinner og barn.

Langsiktig utvikling

Kirkens Nødhjelps langsiktige utviklingsprogram styrker og beskytter kvinner, menn, jenter og gutter som er berørt av skadelige gruvedriftspraksiser, og gir overlevende av kjønnsbasert vold livreddende og spesialiserte GBV-tjenester. Programmene fremmer også rettferdig ressursledelse, sikrer reproduktive helserettigheter og letter tilgangen på WASH-tjenester.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp gjennomfører sine programmer i provinsene Nord- og Sør-Kivu. I Sør-Kivu arbeider Kirkens Nødhjelp i territoriene Fizi, Kabare, Kalehe, Uvira og Walungu. Kirkens Nødhjelp vil også arbeide i territoriene Idjwi, Mwenga og Shabunda dersom det skulle bli behov for nødhjelpsrespons. I Nord-Kivu konsentrerer Kirkens Nødhjelp seg om områdene Masisi og Rutshuru. Programmene retter seg mot kvinner, menn, jenter og gutter som er berørte av kjønnsbasert vold, skadelige gruvedriftspraksiser og mangel på WASH-tjenester.

Samarbeidspartnere

 • Interfaith Platform, North Kivu (Interfaith Platform)
 • Baptist Church in Central Africa (CBCA)
 • Bureau of Scientific and Technical Studies (BEST)
 • Association des Femmes des Media (AFEM)
 • Panzi Foundation
 • Levain des Femmes du Sud Kivu (LDF)
 • Action Social pour la Promotion des Laisses pour Compte (ASPLC)
 • Eglise du Christ au Congo (ECC)
 • Le Réseau des Enfants et Jeunes Africains pour les Droits Humains (REJADH)
 • YME Grand Lacs
 • Solidarité pour la promotion sociale et la paix (SOPROP)
 • Caritas développement Bukavu (Caritas)
 • Croix rouge de la RDC Sud-Kivu (CR SK)