Sudan

Vårt arbeid i Sudan fokuserer på seks temaer: kjønnsbasert vold; vann, sanitær og hygiene; klimasmart landbruk; ernæring og utdanning i nødsituasjoner; helse; og kriseberedskap og -respons

I april 2019 ble den lengesittende autoritære presidenten Omar al-Bashir styrtet etter å ha styrt Sudan i mer enn 30 år. Måneder med opprør og demonstrasjoner mot økningen i brødpriser, mangel på drivstoff og tiår med urettferdighet førte millioner av sudanere til gatene, der de krevde at presidenten gikk av. Under hans presidentperiode var landet preget av undertrykking av og begrensninger på sivilsamfunnet. Borgerfriheten var begrenset, religiøse og etniske grupper var undertrykket, og mediene var tett overvåket. På tross av hendelsene i april 2019 er Sudan fortsatt i en politisk krise og er en skjør stat med en usikker framtid. Ifølge CIVICUS’ Monitor, som undersøker det sivile handlingsrommet, er Sudan fortsatt helt lukket, og det sivile handlingsrommet har vært blant det mest begrensede i verden, og framtidsutsiktene til endring er også dystre. Sudan står også overfor mange utfordringer når det gjelder likestilling mellom kjønnene, med strenge kjønnsnormer og kjønnsbasert vold i privatsfæren. Man regner med at 4,9 millioner sudanere ikke har tilgang til tilfredsstillende drikkevann og et trygt sted å gjøre fra seg. Dette resulterer i dårlige hygieniske praksiser. Sudan har en av de største langvarige humanitære krisene i verden. Landet står overfor en rekke overlappende utfordringer, inkludert et stort antall internflyktninger på grunn av konflikter, klima- og sosiokulturelle forhold samt et stort antall sørsudanske flyktninger som har søkt tilflukt i Sudan. Landet er for tiden vert for omtrent 900 000 flyktninger fra naboland og om lag 2,2 millioner internflyktninger.

BabyScale-Sudan.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp etablerte seg i Sudan i 1972. Det første oppdraget i «Greater Sudan» (Sør-Sudan etter separasjonen i 2011) var en del av et stort og suksessfullt multisektorielt program i Øst-Ekvatoria. Siden den gang har Kirkens Nødhjelp spilt en nøkkelrolle i humanitære prosjekter og utvikling i landet. Den største av disse er responsen på krisen i Darfur, som startet i 2004 og fortsatt er her. Den profesjonelle humanitære kapasiteten til å respondere og merittene til Kirkens Nødhjelp har blitt anerkjent fra ulike hold i Sudan, inkludert giverorganisasjoner og ambassader. Det å samarbeide med sivilsamfunnsaktører er Kirkens Nødhjelps primære tilnærming for å oppfylle mandatet om å styrke sivilsamfunnet. Kirkens Nødhjelp har etablert og drevet fram partnerskap med både trosbaserte og ikke-religiøse partnere.

sudan-darfur-kvinner700.jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp i Sudan bidrar til et større og mer inkluderende sivilt rom der kvinner, unge og andre underrepresenterte grupper kan delta aktivt og lovlig. Sammen med sudanske sivilsamfunnsorganisasjoner og andre partnere har Kirkens Nødhjelp langsiktige utviklings- og humanitære programmer innenfor:

 • Kjønnsbasert vold (GBV)
 • Vann, sanitær og hygiene (CRWASH)
 • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)
 • Ernæring og utdanning i nødssituasjoner (EiE)
 • Helse
 • Kriseberedskap og -respons (ikke-matvarer (NFI) og materialer til beskyttelse)

Humanitær respons

I Sudan responderer Kirkens Nødhjelp på den langvarige krisen i Sør- og Sentral-Darfur ved å møte behovene til nesten 425 000 flyktninger og internt fordrevne innbyggere, sammen med dem som bor i vertssamfunnene. Programmet hjelper og beskytter overlevende etter seksuell og kjønnsbasert vold, sørger for tilgang til vann, sanitær- og hygiene-tjenester samt grunnleggende helsetjenester og ernæring til over 202 000 mennesker og utdanning til 8200 mennesker. Programmet støtter også matsikkerheten og levebrødet til rundt 25 000 mennesker. Miljøvennlige og bærekraftige løsninger som solcelledrevne vannpumper blir også fremmet på tvers av programmet.

Langsiktig utvikling

Kirkens Nødhjelp i Sudan skaper verdige, styrkede og motstandskraftige lokalsamfunn ved å sørge for og sikre bærekraftig økonomisk utvikling av lokalsamfunn, kjempe mot kjønnsbasert vold og levere vann, sanitær- og hygiene-tjenester. Dette øker robustheten i møte med naturutløste eller menneskeskapte sjokk.

Hvor vi jobber

Kirkens Nødhjelp i Sudan arbeider i Khartoum, Sør-, Vest- og Nord-Kordofan, Den hvite Nilen og i Sør-, Sentral- og Nord-Darfur. Intervensjoner er hovedsakelig rettet mot folk som har blitt rammet av konflikt, internt fordrevne personer, flyktninger og sårbare vertssamfunn. Aktivitetene er videre skreddersydd for å treffe kvinner, unge og handikappede i lokalsamfunnene. Kirkens Nødhjelp hjelper også til med å styrke aktører i sivilsamfunnet, som lokale foreninger, nasjonale og lokale frivillige organisasjoner og komiteer som jobber med vann, sanitær og hygiene.

Donorer

Norad

MFA

ECHO

OFDA

DFID

SHF – Sudan Humanitarian Funds

WFP

ICCO

BfW

Caritas Network

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Emergency Relief and Rehabilitation Development Agency (ERRADA)
 • Nuba Women for Education and Development Association (NuWEDA)
 • Sudanese Development Call Organization (NIDAA)
 • Darfur Development and Reconstruction Agency (DDRA)
 • SOS Sahel
 • Emergency Relief Rehabilitation & Development Agency (ERRADA)