Irak

Vårt arbeid i Irak fokuserer på tre temaer: kjønnsbasert vold; fredsbygging; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Siden 2003 har Irak vært en slagmark for konkurrerende krefter, og myndighetene har hatt problemer med å opprettholde ro og orden i landet. Fram til midten av 2017 var Irak nær kollaps, da Den islamske stat i Irak og Syria (IS) hadde okkupert en tredjedel av landets territorium siden 2014. IS sto for massebortføringer og henrettelser av sivile, og terroren og ødeleggelsene resulterte i at omtrent 5,6 millioner mennesker var på flukt i landet. Selv om IS ble beseiret militært i 2017, har de konfliktberørte lokalsamfunnene strevd med å komme seg på bena igjen, og den humanitære krisen fortsetter. Omtrent fire millioner internt fordrevne personer har returnert til sitt opphavssted, og omtrent to millioner er fortsatt på flukt. En stor del av befolkningen er traumatisert og har begrenset tilgang på nødvendige ressurser og tjenester. Sekteriske spenninger mellom etniske og religiøse grupper utgjør de største skillene i landet, og Irak står overfor en økende risiko for konfliktutbrudd langs disse linjene, som er motivert av regionale og utenlandske interesser. Kjønnsbasert vold (GBV) er et alvorlig problem, og overlevende av GBV snakker sjelden om hva de har opplevd, på grunn av frykt for å bli ydmyket. GBV-tjenester er fortsatt utilstrekkelige, og dette fører til at mange må håndtere fysiske, følelsesmessige og psykiske traumer på egen hånd. Arbeidsledigheten er høy, og mulighetene for levebrød er få. Ungdomsledighet i et Irak etter IS fostrer ekstremisme.

karbato86.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp har siden 2014 gjennomført en humanitær WASH- og GBV-respons i konfliktberørte områder i Irak. Med solid erfaring fra humanitære programmer å bygge på kommer Kirkens Nødhjelp til å gå over til en programportefølje for humanitær respons og gjenopprettelse fra 2020 og framover. Kirkens Nødhjelp i Irak arbeider tett med andre internasjonale organisasjoner og lokale sivilsamfunn.

vask4 (2).jpg

Hva vi gjør

I Irak støtter Kirkens Nødhjelp konfliktberørte lokalsamfunn i å gjenopprette sine levebrød og gjenoppbygge samfunnet med universell tilgang på grunnleggende tjenester. Kirkens Nødhjelp vil fortsette å besvare humanitære behov og gjennomføre de følgende programmene:

  • Kjønnsbasert vold (GBV)
  • Fredsbygging
  • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)

Humanitær respons og gjenoppbygging

I Irak sørger Kirkens Nødhjelp for å hjelpe og beskytte overlevende av seksuell og kjønnsbasert vold samt barn og unge som lever i konfliktberørte lokalsamfunn. Fra 2020 vil Kirkens Nødhjelp legge til rette for at flere internt fordrevne personer får komme tilbake til opphavsstedet sitt. Siden levebrød er en av de viktigste sektorene for dem som returnerer, kommer Kirkens Nødhjelp til å legge et levebrødsprogram til porteføljen for sine GBV- og fredsbyggingsprogrammer. Ved å bruke verktøy som kontanter for arbeid / kontanter for beskyttelse og tilskudd til oppstart av levebrød bygger Kirkens Nødhjelp økonomiske stabiliseringsmekanismer i områder berørt av krigen mot IS. Økonomisk utvikling og tilgang på jobber er et av de langsiktige utviklingsmålene, sammen med å forhindre ekstremisme.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp i Irak gjennomfører sine programmer i Nineveh-provinsen samt andre provinser med humanitære behov. Programintervensjonene retter seg mot sårbare grupper, slik som husstander der det er en kvinnelig ene- eller hovedforsørger, enker, skilte personer, unge jenter og barn. Økonomisk marginaliserte kvinner og menn prioriteres også.

Viktige dokumenter