FAST GIVER

Som fast giver bidrar du til å gi mennesker tilgang til rent vann og redde liv i katastrofesituasjoner. Du sikrer at vi kan rykke raskt ut og samtidig drive langsiktig utviklingsarbeid som forandrer mange menneskers liv. Vi setter enormt stor pris på støtten fra våre faste givere. Uten dere ville ikke arbeidet vårt vært mulig. Takk for at du er der!