FAST GIVER

Som fast giver bidrar du til at vi kan rykke raskt ut i katastrofer og samtidig drive langsiktig utviklingsarbeid som forandrer mange menneskers liv. Det setter vi enormt stor pris på — takk for at du er der!