Haiti

Vårt arbeid i Haiti fokuserer på to temaer: vann, sanitær og hygiene; og klimasmart landbruk og jobbskaping.

Haiti er det fattigste landet i Amerika, der mer enn halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensen. Landet har lenge hatt politisk ustabilitet, og siden 2017 har det opplevd forstyrrelser på grunn av protester mot korrupsjon, mangel på offentlige tjenester og stigende levekostnader. De haitiske myndighetene har mislykkes i å dekke haitianernes grunnleggende behov, besvare pågående kriser og ta tak i mangel på menneskerettigheter i landet. Økt vold og statlige reguleringer har ført til et krympende rom for sivilsamfunnet. På grunn av Haitis beliggenhet er landet sårbart for klimaendringer og har høy risiko for naturkatastrofer. Tørke og kraftige orkaner er mer og mer vanlig og har negativ innvirkning på matsikkerheten. I 2016 førte orkanen Matthew til at hundrevis mistet livet, og at deler av det sørlige Haiti ble ødelagt.

IMG_0032 (2).jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp startet humanitære programmer og utviklingsprogrammer i Haiti i 1987. I 2017 iverksatte Kirkens Nødhjelp et felles landprogram (JCP) sammen med the Lutheran World Federation og Diakonie Katastrophenhilfe. Kirkens Nødhjelp / JCP gjennomfører programmer i Haiti i partnerskap med sivilsamfunnet, inkludert trosbaserte organisasjoner, siden de har et høyt nivå av legitimitet i lokalsamfunnet og når ut til de mest sårbare befolkningene. Å bli partner med og styrke sivilsamfunnet er for Kirkens Nødhjelp også viktig for å sikre bærekraftig utvikling i Haiti.

09840.jpg

Hva vi gjør

Sammen med våre partnere gjennomfører Kirkens Nødhjelp / JCP langsiktige humanitære programmer og utviklingsprogrammer i:

  • Klimasmart landbruk og jobbskaping (CSEE)
  • Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Humanitær respons

I Haiti besvarer Kirkens Nødhjelp / JCP katastroferammede befolkninger og avsidesliggende lokalsamfunn i nød etter orkanen Matthew. Støtten baseres på CRWASH – å forbedre hygiene, sanitære forhold og tilgang på trygt vann på en måte som tar hensyn til kjønnsspesifikke behov og sikkerhet.

Langsiktig utvikling

I Haiti bidrar Kirkens Nødhjelp / JCP til å skape lokalsamfunn som er robuste mot klimaendringer, og der medlemmene er sunne, har mulighet for å forsørge seg selv og sine familier og er tryggere i møte med naturkatastrofer. Kirkens Nødhjelp og partnere gjennomfører dette ved å sørge for klimarobuste WASH-tjenester som retter seg mot skoler og klimasmarte, økonomisk fremmende aktiviteter.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp i Haiti gjennomfører programmer hovedsakelig i den sørlige delen av landet, særlig i Grand’Anse samt i fjellene nær Port-au-Prince. Intervensjonene retter seg mot kvinner og barn som utsettes for vannbårne sykdommer, og som er sårbare for klimasjokk. De retter seg også mot småbønder og dyreavlere, lokalsamfunnsbaserte organisasjoner, lokale myndigheter, sivilsamfunnsorganisasjoner og trosbaserte aktører.

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

  • AHAAMES
  • FNGA
  • SCH
  • FONDHAD
  • RODEP
  • RSFP