Etiopia

I Etiopia spesialiserer Kirkens Nødhjelp seg i inkluderende og omfattende nødhjelpsarkitektur, og styrker koblingene mellom grasrota og lokale og sentrale myndigheter. Denne tilnærmingen har medvirket til å endre sosiale normer og skikker gjennom sterke og bærekraftige tiltak fra lokalsamfunn, knytting av fellesskapstiltak til myndighetenes politikk, og styrking sivilsamfunnsorganisasjoner.

Det skitne vannet i Gatto-elven er den eneste vannkilden for mange i området. Innbyggerne i Derashe i sør-Etiopia er vant til å gå langt for å hente vann til sine daglige gjøremål. Vannet i Gatto-elven er skittent, og sykdommer er vanlige, men for mange er dette den eneste vannkilden som er tilgjengelig. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Vårt arbeid i Etiopia fokuserer på tre tema: Vann, sanitær og hygiene (WASH), reproduktiv helse og klima. Denne tilnærmingen har bidratt til å forvalte ressurser effektivt, fremme komplementaritet og håndfaste resultater som løser folks behov. Når vi utformer og implementerer programtiltak, er vi spesielt oppmerksomme på kjønn, mennesker med spesielle behov, konfliktfølsomhet og miljøet.

Våre programmer

Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Genet Ludaito (30 år) ble glad for at Kirkens Nødhjelp bygget en ny brønn fem minutter unna huset hennes.
Genet Ludaito (30 år) er glad for at Kirkens Nødhjelp bygget en ny brønn fem minutter unna huset hennes. Hun sparer flere timers arbeid hver dag på å hente vann og barna har sluttet å bli syke av å drikke skittent vann. - Nå trenger jeg ikke å kjøpe medisiner lenger, og kan bruke de pengene på andre ting som barneklær. Vi har til og med begynte å spare litt, forteller Genet.

Kirkens Nødhjelps WASH-programmer integrerer vannforsyning med forbedrede sanitærforhold og bedre hygienepraksis, styrking av kapasitet og involvering av lokale strukturer og myndighetsstrukturer i hele prosjektsyklusen. Denne tilnærmingen er basert på Kirkens Nødhjelps lange erfaring med at sterke og ansvarlige WASH-komiteer sikrer effektive og bærekraftige WASH-tjenester på lang sikt. Våre WASH-tjenester, forankret i kontekstspesifikke behov, er også en pådriver for å integrere prosjektdesign med andre programmer, for eksempel klimamotstandsdyktighet, levebrød og helse.

Klima

Kirkens Nødhjelp bygger aktivt koblinger mellom lokalsamfunn og myndighetsstrukturer for å fremme tilpasningsstrategier for å møte utfordringene fra klimaendringer. I vår erfaring er vannforvaltning, bærekraftig eiendomsforvaltning og levebrødsmangfold effektive strategier for å utvikle lokalsamfunn som er i stand til å tilpasse seg og komme over effektene av klimaendringer.

Reproduktiv helse

Debritu Geneyo jobber frivillig på et helsesenter i Etiopia med informasjon om skadelige tradisjoner som omskjæring.
Debritu Geneyo trodde hun gjorde døtrene en tjeneste da hun lot dem bli omskåret. Nå jobber hun frivillig for et helsesenter som blant annet jobber for å avskaffe skadelige tradisjoner som omskjæring av kvinner. Foto:Kirkens Nødhjelp

Vårt reproduktiv helse-program prioriterer levering av konvensjonelle helsetjenester til kvinner i tett samarbeid med trosbaserte organisasjoner, for å beskytte kvinner og jenter fra skikker som truer deres velferd. Vårt helseprogram fremmer mobilisering av fellesskapet for å løse en rekke problemer knyttet til reproduktiv helse, for eksempel mødres helse, seksuell og reproduktiv helse blant unge, og komplikasjoner knyttet til skadelige skikker.

Kriseberedskap og nødhjelpsrespons

Den forverrede flyktningesituasjonen på Afrikas horn har ført til at Etiopia er det afrikanske landet som mottar flest flyktninger, med flere enn 689 000 personer fra Eritrea, Sør-Sudan og Somalia. For tiden tilbyr Kirkens Nødhjelp akutt sanitær- og hygienebistand til flere enn 20 000 flyktninger fra Sør-Sudan i Gambella-regionen.

Hvor vi jobber

Kirkens Nødhjelp jobber i Addis Abeba, Tigray, Amhara, Oromia, Somali, SNNPR og Gambella. 

Hvem vi jobber med

Kirkens Nødhjelp har vært tilstede i Etiopia siden 1974, og arbeider med viktige interessenter som fellesskapledere og sivilsamfunnsorganisasjoner, relevante statlige kontorer på alle nivåer, og trosbaserte og sekulære frivillige organisasjoner. Vi hjelper våre lokale partnere gjennom kapasitetsbygging i administrative roller og på programnivå. 

Våre partnere

Kirkens Nødhjelp har en lang historie med å reagere på humanitære kriser i Etiopia sammen med ACT Alliance-søsterorganisasjoner og lokale trosbaserte organisasjoner.

Kirkens Nødhjelp i Etiopia prioriterer WASH i sitt nødhjelpsarbeid og innretter seg mot flyktninger og mennesker som er rammet av naturkatastrofer. Vår nødhjelp er i tråd med agendaen til FN-organer og myndighetenes prioriteringer. Vi engasjerer oss proaktivt i nettverk og relevante klynger for å øke effekten av vår hjelp. For tiden hjelper vi flyktninger fra Sør-Sudan. Omfattende humanitær hjelp som tilbyr helsetjenester, utdanning og økonomiske tjenester til eritreiske flyktninger er under oppseiling.

Samarbeidspartnere

 • Action for Development (AFD)
 • African Development Aid Association (ADAA)
 • Ethiopian Catholic Church - Social and Development Commission (ECC-SADCO)
 • Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus – Development and Social Service Commission (EECMY-DASSC)
 • Ethiopian Muslim Development Agency (EMDA)
 • Ethiopian Muslim Relief and Development Association (EMRDA)
 • Ethiopian Orthodox Tewahedo Church – Development and Inter Church Aid Commission (EOC-DICAC)
 • Evangelical Churches Fellowship of Ethiopia (ECFE)
 • Inter-Religious Council of Ethiopia (IRCE)
 • KMG-Ethiopia
 • Organization for Welfare and Development Action (OWDA)
 • Relief Society of Tigray (REST)
 • SOS Sahel
 • Tamira Reproductive Health and Development Organization (TRHaDO)