Etiopia

Vårt arbeid i Etiopia fokuserer på fire temaer: vann, sanitær og hygiene; kjønnsbasert vold; fredsbygging; og klimarettferdighet.

Til tross for at Etiopia har den raskest voksende økonomien i området, står landet overfor mange utfordringer. Med en befolkning på 100 millioner mennesker, der flesteparten er unge, skaper Etiopias demografi betydelige utfordringer. Landet har høy arbeidsledighet, og forskjellene mellom fattig og rik øker. Etiopia er et av landene som er hardest rammet av klimaendringene, og dette forsterker mangelen på grunnleggende tjenester som rent drikkevann, sanitære forhold, hygiene, helsetjenester, utdanning og likestilling mellom kjønnene. Klimaendringene har også ført til tørker, som igjen har ført til matusikkerhet og underernæring. Ifølge Verdensbanken henter rundt 44 prosent av etiopiere vann fra utrygge vannkilder, og sanitærdekningen er bare på 28 prosent. Kvinners rettigheter utfordres av ulike årsaker, blant annet et hull i gjennomføringen av eksisterende retningslinjer og lover. Interne konflikter øker på grunn av stigende spenning mellom ulike etniske grupper.

2018_Ethiopia_CR_Ankober_Hilina Abebe (3)_1.jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp har vært til stede i Etiopia siden 1974 og har siden den gang hatt et tett samarbeid med betydelige trosbaserte aktører og lokale organisasjoner om både langsiktige utviklingsprogrammer og humanitær respons. Å bli partner med sivilsamfunnsaktører, særlig trosbaserte aktører, er viktig for å oppfylle Kirkens Nødhjelps mandat om å styrke sivilsamfunnet. Disse partnerskapene har vært avgjørende for å få til positive resultater, fra å skaffe WASH-tjenester og fremme klimarobusthet til å stoppe skadelige tradisjonelle praksiser, slik som kjønnslemlestelse av kvinner og barneekteskap.

g4.jpg

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp Etiopia bidrar til sterke og robuste lokalsamfunn som lever fredelig og med verdighet. Sammen med etiopiske sivilsamfunnsorganisasjoner gjennomfører Kirkens Nødhjelp langsiktige utviklingsprogrammer og programmer for humanitær respons i:

 • Fredsbygging
 • Kjønnsbasert vold (GBV)
 • Klimarettferdighet (FBCA)
 • Vann, sanitær og hygiene (WASH)

Kirkens Nødhjelp innlemmer beslutningspåvirkning i både humanitært og langsiktig utviklingsarbeid. Sammen med søsterorganisasjoner i ACT Alliance, likesinnede sivilsamfunnsorganisasjoner og nasjonale og internasjonale nettverk og plattformer engasjerer Kirkens Nødhjelp seg i programmessige og politiske initiativer for å påvirke beslutninger.

Langsiktig utvikling

I Etiopia hjelper Kirkens Nødhjelp sårbare lokalsamfunn og tros- og sivilsamfunnsaktører med å være mer hardføre mot klimaendringene og til å fremme konfliktløsning, fredsbygging, likestilling mellom kjønnene og rettigheter til handikappede, barn og kvinner.

Humanitær respons

Kirkens Nødhjelp besvarer nødstilfeller for å redde liv og gjenopprette verdighet, særlig for internt fordrevne mennesker og flyktninger samt lokalsamfunn som er berørt av naturkatastrofer. Organisasjonen vil fortsette å besvare behovene til sørsudanske flyktninger i leirene i Jewi, Tierkidi og Nguenyyiel i Gambela-regionen ved å møte humanitære behov som ikke er tilfredsstilt i sektorene for vann, sanitær og hygiene, kjønnsbasert vold, seksuelle og reproduktive rettigheter og energi.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelp i Etiopia arbeider i seks regioner og én byadministrasjon: Amhara, Gambela, Oromia, SNNPR, Somali, Tigray og Addis Abeba. Intervensjonene retter seg mot kvinner, menn, jenter og gutter samt mennesker med handikap

Viktige dokumenter

Samarbeidspartnere

 • Action for Development (AFD)
 • Ethiopia Muslim Development Agency (EMDA)
 • Ethiopia Muslim Relief and Development Association (EMRDA)
 • Ethiopian Catholic Church Social and Development Commission (ECC-SADO)
 • Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus –Development and Social Service Commission (EECMY/DASSC) Meki and Hawassa Branch
 • Ethiopian Orthodox Church– Development and Inter-Church Aid Commission (EOC/DICAC)
 • Evangelical Churches Fellowship of Ethiopia (ECFE)
 • Inter-Religious Council of Ethiopia (IRCE)
 • Organization for Welfare and Development in Action (OWDA)
 • Relief Society of Tigray (REST)
 • Tamra for Social Development Organization (TSD)