Etiopia

Kirkens Nødhjelp i Etiopia

  • Vært der siden: 1974
  • Penger brukt i 2015: 27,3 millioner kroner

Rundt 40 prosent av befolkningen i Etiopia mangler tilgang på rent vann og barnedødeligheten er høy. Omskjæring er en skikk som truer kvinners liv og helse. Kirkens Nødhjelp jobber blant annet for å gi flest mulig en trygg vannkilde i nærheten og sikre gode sanitærløsninger, og for å beskytte kvinner og jenter mot omskjæring.

Det skitne vannet i Gatto-elven er den eneste vannkilden for mange i området. Innbyggerne i Derashe i sør-Etiopia er vant til å gå langt for å hente vann til sine daglige gjøremål. Vannet i Gatto-elven er skittent, og sykdommer er vanlige, men for mange er dette den eneste vannkilden som er tilgjengelig. Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

Til tross for at Etiopia opplever en økonomisk vekst, lever nær 40 prosent av innbyggerne i fattigdom.

Rundt 40 prosent av befolkningen mangler tilgang til rent vann. Vannet som drikkes og brukes i matlaging og til å vaske seg med er ofte elvevann og det samme vannet som kyr bader i. Urent vann gjør at folk blir syke, og bidrar til høy barnedødelighet. I de tilfeller der det er tilgang på rent vann, er ofte vannkilden langt unna. Kvinner og barn bruker store deler av dagen på å hente vann, tid som i stedet kunne blitt brukt på skolegang og å tjene penger.

Det store flertallet av Etiopias befolkning er småbønder. Noen har en nærliggende elv med vann de kan bruke til å vanne avlingene med, men det krever gode vanningsredskaper for å få til effektiv vanning. Det må også være vann i elva, og i tørkeutsatte Etiopia er det ofte ikke det. Andre har regnvann som eneste vannkilde. Kommer ikke regnsesongen når den skal, får ikke bonden sådd til riktig tid og årets avling uteblir. Mindre mat på åkeren gir mindre mat på bordet, og familien går ofte sultne til sengs. I tillegg taper familien inntekter de kunne ha fått ved å selge overskuddsmat på markedet.

Mer enn 50 prosent av Etiopias kvinner er utsatt for omskjæring. Omskjæring kan gi store blødninger, gi fødselskomplikasjoner og sette liv i fare. Skikken begrunnes ofte kulturelt, tradisjonelt eller religiøst, og er forbundet med synet på kvinners rolle i samfunnet. Den strider mot jenters og kvinners rett til et liv uten vold. Kvinner og barn er også de mest sårbare for hiv, en av mange sykdommer som kan påvirke deres helse og livssituasjon.

Arbeidet vårt

Vann gir liv og rent vann gir helse

Sammen med lokale etiopiske organisasjoner jobber Kirkens Nødhjelp med å gi mennesker varig tilgang til rent vann og bedre og mer hygieniske sanitære løsninger. 

En vannkilde i nærheten reduserer tiden kvinner og barn i Etiopia bruker på å gå og hente vann betraktelig. Rent vann gjør at barn og voksne ikke blir syke og familiene trenger ikke lenger bruker penger på medisiner. Barnedødeligheten går ned. Kvinner får overskudd til å gjøre andre ting. Som å hjelpe til i åkeren eller leke med barna. Tid til å lage mat. Eller mulighet til å arbeide og tjene penger. Jenter får mer tid til skolegang.

I 2013 fikk nesten 40 000 mennesker i Etiopia tilgang på rent vann gjennom vårt arbeid.

Genet Ludaito (30 år) ble glad for at Kirkens Nødhjelp bygget en ny brønn fem minutter unna huset hennes.
Genet Ludaito (30 år) er glad for at Kirkens Nødhjelp bygget en ny brønn fem minutter unna huset hennes. Hun sparer flere timers arbeid hver dag på å hente vann og barna har sluttet å bli syke av å drikke skittent vann. - Nå trenger jeg ikke å kjøpe medisiner lenger, og kan bruke de pengene på andre ting som barneklær. Vi har til og med begynte å spare litt, forteller Genet.

Vi lærer også bønder opp i ulike vanningsmetoder slik at de kan effektivisere jordbruket. Slik blir de mindre avhengige av regnfall for å kunne vanne avlingene sine. Når bonden kan vanne når det er behov, blir avlingene ofte så gode og store at han i tillegg til å kunne brødfø familien sin, kan selge overskuddsmat på markedet og tjene penger. En inntekt gjør ham i stand til å investere i redskaper som kan effektivisere jordbruket ytterligere, og slik skape mer inntekt. I tillegg vil familien ha råd til å sende barna på skolen. Ikke minst kan kvinnene bruke tiden sin på andre ting enn å hente vann.

Arbeid mot skadelig omskjæring

Kirkens Nødhjelp jobber også med å beskytte kvinner fra skadelig praksiser som for eksempel omskjæring. Religion har en sentral posisjon i det etiopiske samfunn, og ledere innenfor de ulike religionene har stor innflytelse på folket. Når de går først, følger folket etter. Derfor tilrettelegger vi for dialog mellom religiøse ledere, der formålet er en holdningsendring til den skadelige skikken. De nasjonale kirkelige institusjonene i Etiopia har nå offentlig erklært nulltoleranse mot omskjæring. De største religiøse institusjonene fordømmer også praksisen og har erklært at verken Bibelen eller Koranen støtter omskjæring.

Debritu Geneyo jobber frivillig på et helsesenter i Etiopia med informasjon om skadelige tradisjoner som omskjæring.
Debritu Geneyo trodde hun gjorde døtrene en tjeneste da hun lot dem bli omskåret. Nå jobber hun frivillig for et helsesenter som blant annet jobber for å avskaffe skadelige tradisjoner som omskjæring av kvinner. Foto:Kirkens Nødhjelp

Kvinner og menn, unge og gamle deltar i samtalegrupper der omskjæring diskuteres. Målet er kollektiv enighet om å bryte med skikken, fordi det er lettere å bryte med skikken når hele lokalsamfunnet gjør det samtidig. I 2013 hadde vi samtale med nærmere 40 000 jenter og kvinner om deres rett til et liv uten vold, og flere hele landsbyer har sagt et felles «nei» til omskjæring. En av våre partnere kombinerer opplysningsarbeid og helsetjenester med det resultat at 15 000 jenter ikke har blitt omskåret.

Hiv og aids

I samarbeid med lokalsamfunn og myndigheter jobber vi for å bedre livskvaliteten for personer som lever med hiv og aids i Etiopia. Dette gjør vi ved å øke tilgangen og kvaliteten på behandling, og å fjerne stigmatisering av de som er rammet. Vårt fokus er primært på unge og kvinner. I 2013 mottok 655 unge og kvinner med hiv og aids behandling gjennom Kirkens Nødhjelps arbeid.

TV-aksjonen 2014

Det gode resultatet fra TV-aksjonen har gjort oss i stand til å sette i gang prosjektene våre raskt. TV-aksjonsprosjektene ligger i utsatte områder, og derfor legger vi inn ekstra innsats i de områdene. Takk til alle som har gjort dette mulig gjennom å støtte TV-aksjonen. 

Samarbeidspartnere