Som en partner eller støttespiller vil din bedrift bli en drivkraft for å bygge en mer rettferdig verden.

Gjennom vårt prosjektbaserte partnerskap kan vi sammen bidra til å bygge et rettferdig samfunn, hvor menneskerettigheter blir respektert og sårbare grupper blir styrket. Engasjement vil ikke bare ha en direkte innvirkning på mennesker i nød, men også skape varige ringvirkninger i lokalsamfunn som vil endre livene til kommende generasjoner.

STRATEGISK PARTNER

Bli en drivkraft for positiv endring gjennom et langsiktig partnerskap. Bidra til å skape varige ringvirkninger i lokalsamfunnene vi arbeider i.

Bli strategisk partner

STØTTESPILLER

Støtt et konkret bistandsprosjekt gjennom pooling av midler og ressurser. Bli med å realisere prosjekter som gjør en stor forskjell i landene vi arbeider i.

Støtt et prosjekt

ANDRE BIDRAG

Utforsk andre måter din bedrift kan bidra og engasjere seg på. Bedriftsgaver og nødhjelpsbidrag bekjemper fattigdom og urettferdighet globalt.

Gi støtte

Kirkens Nødhjelp ønsker å inngå partnerskap med privat sektor for å sammen oppfylle visjonen om en rettferdig verden ved å styrke de sårbare og utfordre de som sitter med makten. For å nå denne visjonen har Kirkens Nødhjelp fem kjerneverdier: Respekt for skaperverket, menneskeverd, global rettferdighet, inkluderende samfunn og medmenneskelighet.

Som partner vil din bedrift spille en avgjørende rolle i å skape et langsiktig bistandsprosjekt, og som støttespiller bidra til å realisere felles prosjekter. Kirkens Nødhjelp kobler globale mål og indikatorer til deres bedrifts visjon. Vi hjelper dere med å nå bærekraftsmålene og ta sosialt ansvar. Dette vil bidra til å inspirere bedriftens ansatte gjennom gode resultater, historier og bilder. 

 

1.jpg

 

ressursfordeling 1.png

Slik bruker vi pengene

2.jpg

Slik jobber vi

ressursfordeling 2.png

 

3.jpg

 

ressursfordeling 3.png