Som en partner eller støttespiller vil din bedrift bli en drivkraft for å bygge en mer rettferdig verden.

Gjennom vårt prosjektbaserte partnerskap kan vi sammen bidra til å bygge et rettferdig samfunn, hvor menneskerettigheter blir respektert og sårbare grupper blir styrket. Engasjement vil ikke bare ha en direkte innvirkning på mennesker i nød, men også skape varige ringvirkninger i lokalsamfunn som vil endre livene til kommende generasjoner.

Bli støttespiller

Støtt et konkret bistandsprosjekt gjennom pooling av midler og ressurser. Bli med å realisere prosjekter som gjør en stor forskjell i landene vi arbeider i.

Støtt Kirkens Nødhjelp

Verden opplever nå en rekke kriser som tar liv og skaper frykt. Flom herjer i Libya, jordskjelv har rystet Afghanistan, krigene i Ukraina og Sudan pågår for fullt, og i og rundt Gaza jobber vi med å nå de hardest rammet.

Gjør en forskjell ved å støtte katastrofearbeid. Folk i nød skal ha hjelp.

Støtt nødhjelpsarbeidet

Kirkens Nødhjelp ønsker å inngå partnerskap med privat sektor for å sammen oppfylle visjonen om en rettferdig verden ved å styrke de sårbare og utfordre de som sitter med makten. For å nå denne visjonen har Kirkens Nødhjelp fem kjerneverdier: Respekt for skaperverket, menneskeverd, global rettferdighet, inkluderende samfunn og medmenneskelighet.

Som partner vil din bedrift spille en avgjørende rolle i å skape et langsiktig bistandsprosjekt, og som støttespiller bidra til å realisere felles prosjekter. Kirkens Nødhjelp kobler globale mål og indikatorer til deres bedrifts visjon. Vi hjelper dere med å nå bærekraftsmålene og ta sosialt ansvar. Dette vil bidra til å inspirere bedriftens ansatte gjennom gode resultater, historier og bilder. 

 

1.jpg

 

ressursfordeling 1.png

Slik bruker vi pengene

2.jpg

Slik jobber vi

ressursfordeling 2.png

 

3.jpg

 

ressursfordeling 3.png