Bistand kan bli mye mer effektiv med samarbeid mellom flere aktører fra privat sektor. Ved å støtte konkrete prosjekter sammen med andre, vil man både økonomisk og effektiv nå flere mennesker.

Velg prosjektet dere ønsker å støtte

Rent Vann

Bidra til at skolejenter i Pakistan får tilgang til rent vann og gode sanitærforhold med dette prosjektet. Dette vil øke antallet jenter som fullfører skole, og dermed skape ringvirkninger i samfunnet.

Sirkulær økonomi

Støtt Waste 4 Value i Tanzania, hvor lokale samfunn vil implementere gjenbruks- og resirkuleringsløsninger. Dette prosjektet reduserer miljøbelastningen, skaper jobber og fremmer bærekraftig utvikling.

Gjennom å støtte et prosjekt som finansieres ved pooling av bidrag vil din bedrift være trygg på hva deres gave brukes til. Vi konkretiserer hvert prosjekt nøye og gir en oversiktlig fremdriftsplan for gjennomføringen. Dere vil motta oppdateringer underveis slik at dere kan følge prosjektets utvikling og se hvordan midlene når ut til de berørte lokalsamfunnene.

Bidrag til et av disse prosjektene gir dere muligheten til å engasjere deres ansatte og gi dem eierskap til prosjektet. Dere kan dele suksesshistoriene med stolthet og formidle hvordan deres bidrag har gjort en reell forskjell. Vårt samarbeid vil skape en varig ringvirkning og bidra til å endre livene til de mest sårbare. Bli en støttespiller for våre bistandsprosjekter og bli med oss på veien mot en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Om dere vil bidra med noe mer utover økonomiske bidrag til prosjektet vil vi også gjerne høre fra dere. Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan dere kan bidra med kunnskap og andre ressurser til dette prosjektet.