Kirkens Nødhjelp jobber med sirkulær økonomi i en rekke land. I Etiopia har vi utviklet et spennende konsept, «Waste 4 Value», hvor vi jobber med ulike markedsaktører i gjenvinningsindustrien, myndighetene og små oppstartsbedrifter drevet av marginaliserte kvinner og unge mennesker som sikres en anstendig inntekt. Samtidig får verdifulle ressurser som plast- og papiravfall, som ellers ville gjort store skader på naturen og klimaet, ny verdi.  

Norske bedrifter støtter prosjektet med finansiering og kompetanse. Les om samarbeidet vårt med Kavli her og Bewi her. 

Vi starter nå opp Waste 4 Value i Tanzania og ønsker støttespillere. 

Bidra til å gjøre dette prosjektet mulig

Waste 4 Value i Tanzania

De siste ti årene har Tanzania firedoblet avfallsproduksjonen, men mangler effektiv avfallshåndtering og gjenvinningssystemer. Som følge av dette lander plast, papir og annen søppel i gater, grøfter, på markene og i vannveier og havet. Plastflasker, glass- og papiravfall er blitt et stort miljøproblem i byene. Søppel som samles, ligger enten i åpne søppelfyllinger eller blir brent uten at verdien og potensialet som ligger i avfallet blir utnyttet. 

Kirkens Nødhjelp ønsker derfor å bidra til å etablere en sirkulær økonomi for avfall i Tanzania, i samarbeid med våre Tanzanianske partnere og myndigheter og våre norske støttespillere. Vi vil bidra til bedre kunnskap hos lokale myndigheter om avfallshåndtering og mer kunnskap i lokalbefolkningen om verdien av avfall. Vi vil sikre innsamling og gjenvinning av blant annet plast, papir og organisk avfall, arbeids- og inntektsmuligheter for unge kvinner og menn, og ikke minst et bedre miljø og reduserte klimautslipp. Vi vil starte opp arbeidet i kommunen Morogoro, og ønsker på sikt å skalere opp til andre områder. 

Aktiviteter i prosjektet

  • Vi engasjerer unge kvinner og menn til å etablere små bedrifter, tilbyr oppstart kapital og støtter dem i å etablere gjenvinningsstasjoner og avtaler med relevante markedsaktører som for eksempel resirkuleringsselskaper. 
  • Vi gir de unge kunnskap og ferdigheter i økonomi og bedriftsledelse, og i trygg avfallshåndtering og innsamlingslogistikk for råavfall for salg til gjenvinningsindustrien, samt lokal gjenvinning av avfall til enkle produkter.  
  • Vi engasjerer ledere i lokalsamfunnet som kan bidra til økt bevisstgjøring i lokalbefolkningen om verdien av avfall, og vi engasjere lokale myndigheter underveis og sikrer lokalt eierskap. 

Mennesker nådd

Prosjektet vil involvere 80 unge kvinner og menn i å samle inn og sortere avfall for resirkulering. Disse vil stabil inntekt, meningsfylt arbeid og opplæring i gjenvinning, økonomihåndtering og bedriftsledelse. I tillegg vil de rundt 470,000 menneskene som bor i Morogoro et bedre miljø takket være det nye avfallshåndteringssystemet. Mange av dem vil også lære mer om avfallshåndtering og verdien av avfall. 

Prosjektet vil også bidra til at skadelig avfall ikke havner i natur og bosetninger, samt reduserte klimautslipp. 

Tidsramme og budsjett

Prosjektet vil starte opp når vi har mobilisert NOK 1 million og har en planlagt tidsramme på 24 måneder. Dersom vi får inn mer midler vil vi skalere opp og etablere flere små bedrifter i flere distrikter. 

Rapportering

Bedrifter og andre som støtter prosjektet vil få jevnlige rapporter om prosjektets fremdrift. Dere vil motta digital informasjon om hvordan bidraget blir brukt og en pakke med materiale dere kan dele internt og i sosiale medier. For bedrifter som har relevant kompetanse vil det være muligheter for å engasjere egne ansatte pro-bono i et meningsfylt prosjekt.