Kirkens Nødhjelp magasinet

02 2022

Bygger latriner av søppel

Bygger latriner av søppel

Plastsøppel er et stort problem i Etiopia. Men man kommer langt med en god ide – og 3000 plastflasker.

I 2019 startet Kirkens Nødhjelp i Etiopia opp pilotprosjektet Waste for value i Gambella-regionen. Gjennom prosjektet samler, sorterer og selger flyktninger og vertssamfunn plast- og metallavfall for et resirkuleringsfirma. På den måten skapes jobber, samtidig som man bevarer miljøet og bygger bånd mellom flyktninger og lokalbefolkningen.

Innsamling og resirkulering

For øyeblikket har prosjektet i Gambella 104 deltagere som kommer fra både flyktningleiren og Gambella by. 91 av dem er kvinner. Kvinnene leder arbeidet med søppelhåndtering, som består av å samle inn resirkuleringbart avfall som metallemballasje, jerrykanner, papir og PET-flasker.
Som en del av prosjektet har det nå blitt bygget latriner som delvis består av gamle plastflasker i flyktningleiren Jewi. Jewi er en av syv leire i Gambella-regionen, og Kirkens Nødhjelp har hatt ansvar for vann, sanitær og hygiene i leiren siden 2015.

Brukes som murstein

Plastflaskelatrinene er designet av Kirkens Nødhjelp og ble bygget i samarbeid med Waste for value-deltagerne. Mer enn 3000 flasker ble brukt i byggingen av latrinene. Flaskene ble komprimert og fylt med jord, slik at de kunne brukes på samme måte som murstein.

Latrinene er også utformet for å kunne brukes av mennesker med spesielle behov.

IMG_20220120_085600_636.jpg

Waste for value-prosjektet i Gambella er støttet av blant annet NMFA, CODEX, BFW/PADD. I tillegg er prosjektet utvidet til byene Hawassa and Zeway med støtte fra Kavli-fondet og Bewi. Vi takker våre private samarbeidspartnere for støtten som muliggjør dette arbeidet. 

wfv4.jpg

Tekst: Bekalu Dagne Agize / Eli van der Eynden. Foto: Bekalu Dagne Agize / Betelhem Meslu

Tilbake