Partnerskap med privat sektor gir økt gjennomslagskraft i våre programmer, tilgang til kunnskap, teknisk kapasitet og finansiering. Vi definerer privat sektor som bedrifter, private finansinstitusjoner, industri- og handelsorganisasjoner og private stiftelser med tilknytning til næringslivet.

Som strategisk partner med Kirkens Nødhjelp vil din bedrift bli en sterk medspiller i vår felles kamp for en rettferdig verden. Våre partnere spiller en avgjørende rolle for lokalsamfunnene vi støtter. De er med på å forme og støtte langsiktige bistandsprosjekter. 

Sammen etablerer vi et grundig planlagt partnerskap som gir deres bedrift mulighet til å bidra både økonomisk og med verdifull fagkunnskap og ekspertise. Vi tror vår humanitære erfaring sammen med styrkene og ressursene fra privat sektor, kan gi store forandringer. Spesielt for de mest sårbare lokalsamfunnene i verden.

Kunnskap

Deling av kunnskap og ekspertise spiller en avgjørende rolle. Som strategisk partner vil dere være med på å utvikle prosjekter som både gir umiddelbar nødhjelp og varige resultater. Involvering av deres ansatte vil være med på å forbedre livskvalitet. 

Et eksempel kan være ingeniørfaglig ekspertise for å bygge brønner. Et annet kan være å implementere fornybar solenergi.

Økonomi

Din bedrifts økonomiske støtte som strategisk partner er en kritisk faktor for realiseringen av våre bistandsprosjekter. Med deres bidrag kan vi utvide vårt humanitære arbeid og nå ut til enda flere mennesker i nød. Gjennom strategisk partnerskap kan vi skape større og mer langsiktige løsninger for samfunnsutfordringene.

Ved å investere i strategiske partnerskap blir dere en del av en positiv forandring i lokalsamfunnene vi støtter. Deres bidrag vil bidra til å gi håp og en mulighet til en bedre fremtid for de som trenger det mest. Vi vil sammen jobbe for å utvikle og implementere bærekraftige prosjekter som vil gi varige ringvirkninger.

Ressurser

Som strategisk partner har dere også muligheten til å bidra med viktige ressurser som er essensielle for gjennomføringen av prosjektene. Dette kan inkludere nødvendig teknologi, menneskelige ressurser eller annet materiell som er relevant for de spesifikke prosjektene vi gjennomfører.

Ved å dele disse ressursene, vil vi sammen effektivisere prosjektene og sikre at hjelpen når frem dit den trengs mest. Gjennom partnerskapet vil dere bli en integrert del av det humanitære arbeidet og få muligheten til å se de positive ringvirkningene deres bidrag har på lokalsamfunnene.

Som strategisk partner vil deres bedrift ikke bare bidra til å gjøre en umiddelbar forskjell, men også skape varige forandringer i lokalsamfunnene vi støtter. Vi ser frem til å skape et meningsfylt partnerskap med dere, hvor vi sammen kan forandre liv og bygge en mer rettferdig verden for alle som trenger det mest. Ta kontakt med oss for å diskutere mulighetene for et strategisk partnerskap som vil gi positive og varige ringvirkninger i lokalsamfunnene vi støtter.

Les mer om våre partnere her