Kirkens Nødhjelps partnere

I tråd med bærekraftsmål 17 styrker vi partnerskap med privat sektor for å fremme samarbeid og oppnå målene for bærekraftig utvikling på en mer effektiv og helhetlig måte. Sammen redder og forandrer vi liv og samfunn.