Grieg Foundation

Grieg Foundation

Grieg Foundation

Grieg Foundation støtter yrkesopplærings-prosjekter i Somalia. 

Les om prosjektene her: