Verden står i mange kriser og behovene er store. Med deres støtte kan vi raskt gi nødhjelp og skape varig endring. Vi er blant annet til stede med medisiner, rent vann, mat og hygieneartikler. Deres støtte vil bekjempe fattigdom og bygge en mer bærekraftig og rettferdig verden. 

STØTT KATASTROFEARBEID

Deres bidrag til katastrofefondet gjør det mulig for oss å rykke ut umiddelbart ved katastrofer og humanitære kriser. 

Folk i nød skal ha hjelp

GAVER SOM FORANDRER VERDEN

I vår nettbutikk finner dere både symbolgavekort og fysiske gaver til alle anledninger til deres ansatte.

Kjøp bedriftsgaver her

Skattefradrag

Gaver til Kirkens Nødhjelp gir rett til skattefradrag. I 2023 kan du få fradrag i skattepliktig inntekt for gaver med en årlig verdi på 500-25.000 kroner. Kirkens Nødhjelp vil innrapportere gaver gitt i bedriften eller organisasjonens navn til skattemyndighetene. Dette forutsetter at organisasjonsnummer er registrert hos oss. 

Les mer her.