Øst-Afrika

Vårt arbeid med det regionale fredsprogrammet i Øst-Afrika fokuserer på ett tema: fredsbygging.

Øst-Afrika er fortsatt en av de mest konfliktberørte regionene i Afrika. Den omslutter de store sjøene i Afrika samt områdene på og sør for Afrikas horn, og er hjem til ulike, men ofte beslektede etniske, lingvistiske, religiøse og kulturelle grupper. Dette mangfoldet har spilt en rolle i kampen om makt i regionen, og på grunn av maktdynamikker på internasjonalt nivå blir situasjonen vanskeligere. Dette har ført til flere væpnede politisk, etnisk og religiøst motiverte konflikter i regionen og på tvers av nasjonale grenser på grunn av kontroll og forvaltning av rike naturressurser, marginalisering av visse grupper, svakt styre og korrupsjon. Kvinner og unge er særlig påvirket. Mangelfull sysselsetting og arbeidsledighet blant østafrikansk ungdom, kombinert med at de ekskluderes fra ordinære politiske og økonomiske strukturer og beslutningstakingsprosesser, har gjort dem sårbare for politisk og religiøs manipulasjon og viktige brikker i væpnede konflikter. Ulikheter mellom kvinner og menn vedvarer selv etter forsøk på å forbedre kjønnsrelasjonene. Kvinner strever fortsatt med å finne sin plass ved forhandlingsbordet og forblir ofre for seksuell mishandling i konfliktsituasjoner. Likevel spiller de en viktig rolle for å skape rom for helbredelse og forsoning.

landsby40 (1).jpg

Hvem vi er

Kirkens Nødhjelp har arbeidet med fred og utviklingsproblemer i Øst-Afrika siden tidlig i 1970-årene. Å bli partner med sivilsamfunnsaktører i regionen er Kirkens Nødhjelps viktigste måte å oppfylle sitt mandat om å styrke sivilsamfunnet på. Kirkens Nødhjelp i Øst-Afrika arbeider tett med sivilsamfunnet og nasjonale og lokale trosaktører. Trosaktører er svært viktige partnere å ha, siden de har høy legitimitet og et stort potensial for å påvirke beslutningstakere.

Hva vi gjør

Kirkens Nødhjelp bidrar til et mer inkluderende, rettferdig, sammenhengende og fredelig Øst-Afrika. Sammen med østafrikanske religiøse aktører og sivilsamfunnsorganisasjoner fremmer Kirkens Nødhjelp sammenhengskraft, forhindrer og motarbeider voldelig ekstremisme, styrker fredsstrukturer for å forhindre og omforme konflikter, sikrer at fredsprosesser er inkluderende, og mobiliserer for å verne om sosiale fredstiltak. Kirkens Nødhjelp styrker også trosbaserte aktørers evne til å forhindre, være meglere i og omskape konflikter i regionen.

Hvor vi arbeider

Kirkens Nødhjelps regionale fredsprogram dekker Somalia, Etiopia, Eritrea, Sudan, Sør-Sudan, Kenya, Tanzania, Burundi, Djibouti, DR Kongo, Rwanda og Uganda. Målene for intervensjonene er religiøse ledere, kvinner og kvinneorganisasjoner og -nettverk, ungdomsorganisasjoner og -nettverk samt andre sivilsamfunnsaktører.

Samarbeidspartnere

  • All Africa Conference of Churches(AACC)
  • African Council of Religious Leaders (ACRL)
  • Arigatou International
  • Fellowship of Christian Councils and Churches in the Great Lakes and Horn of Africa (FECCLAHA)
  • Hekima Institute of Peace Studies and International Relations (HIPSIR)
  • International Centre for Peace, Human Rights and Development in Africa (IPHRD-Africa)