Spørsmål og svar

Her finner du ofte stilte spørsmål om ledsagerprogrammet.

1. Hvordan søker jeg om å bli ledsager?

All informasjon om søknadsprosessen finner du her.

2. Hvilke organisasjoner samarbeider programmet med?

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

International Committee of the Red Cross (ICRC)

B'Tselem

Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD)

Machsom Watch

YMCA Palestine

Rabbis for Human Rights

Ta'ayush

3. Hva er hovedbudskapet til ledsagerprogrammet?

Avslutt Israels okkupasjon av det palestinske området. Ledsagerprogrammet ser på okkupasjonen som skadelig både for det palestinske og det israelske samfunnet. Målet til programmet er å bidra til en rettferdig løsning på konflikten basert på Folkeretten og relevante FN-resolusjoner.

3. Er ledsagerne menneskelige skjold?

Nei. Ledsagerne fungerer som en nøytral tredjepart og bidrar gjennom sin tilstedeværelse til å utvide handlingsrommet for israelere og palestinere som arbeider for fred og rettferdighet med ikke-voldelige midler. Ledsagerne opptrer som oftest som observatører og en stor del av arbeidet handler om å dokumentere og informere om situasjonen.

4. Hva er arbeidsoppgavene til en ledsager?

Ledsagerne bor eller er til stede på steder der folk trakasseres av ekstreme israelske bosettere eller det israelske militæret. Ledsagerne observerer utvalgte kontrollposter og jordbruksporter for å forsøke å bedre forholdene, og de rapporterer til FN, Røde Kors og andre organisasjoner om overgrep.

Programmet samarbeider med den israelske fredsbevegelsen og ledsagerne deltar i aktiviteter i regi av israelske fredsorganisasjoner, som for eksempel olivenhøsting i nærheten av bosettinger eller demonstrasjoner mot muren.

Mye av ledsageroppdraget handler om å møte mennesker og lytte til deres historier. Besøk og andre aktiviteter er derfor viktige arbeidsoppgaver for å vise solidaritet med de palestinske kirkene, utsatte familier og lokalsamfunn.

Et viktig mål for programmet er å øke bevisstheten i Norge gjennom å formidle situasjonen på bakken. Ledsagerne skriver artikler, blogger og har kontakt med norske medier slik at de kan fortelle hva de er vitne til. Tilbake i Norge er ledsagerne forpliktet til å holde foredrag og drive annen informasjonsvirksomhet om oppholdet. 

5. Er ledsagerprogrammet pro-palestinsk eller pro-israelsk?

Ledsagerne fungerer som en nøytral tredjepart som søker å støtte opp under arbeidet for en løsning av konflikten. Programmet samarbeider med både israelske og palestinske organisasjoner, så lenge de benytter ikke-voldelige metoder i arbeidet sitt. 

Samtidig forholder ikke ledsagerne seg nøytrale til brudd på menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett. De står på de fattige, undertrykte og marginaliserte sin side. Programmet anerkjenner alle parters ukrenkelige menneskeverd, være de seg overgripere eller ofre.

6. Er arbeidet som ledsager farlig?

Å reise til et konfliktområde kan være risikofylt, og sikkerhetssituasjonen i Palestina og Israel varierer. Ledsagerne går ikke imellom  når det oppstår fysiske konfrontasjoner og programmet sender ikke ledsagerne inn i områder som ansees å være svært farlige.

7. Må man være kristen får å være ledsager?

Ledsagerprogrammet er basert på kristne grunnverdier som nestekjærlighet og respekt for menneskeverdet. Kirkenes Verdensråd driver programmet etter en forespørsel fra kirkelederne i Jerusalem om internasjonal tilstedeværelse i regionen, og kirkene i Jerusalem føler derfor en spesiell tilknyting til programmet og dets deltakere. Norske ledsagere må kunne stå for programmets grunnleggende verdier, delta i gudstjenester og være representanter for Kirkenes Verdensråd.

8. Arbeider ledsagerprogrammet kun for kristne?

Nei. Ledsagerprogrammet arbeider på steder der det er behov for ledsagernes tilstedeværelse, uavhengig av hvilken religiøs oppfatning innbyggerne har. En lokal styringsgruppe bestående av kirkeledere, israelere og palestinere gir råd om hvor og hvordan programmet skal jobbe. Ledsagerne samarbeider med kristne, jødiske, muslimske, multireligiøse og sekulære organisasjoner.

9. Hva slags opplæring får ledsagerne?

Alle norske ledsagere må delta på et obligatorisk forberedelseskurs i Norge der det holdes foredrag om blant annet Israel-Palestina-konfliktens historie og dagens situasjon, den religiøse dimensjonen, internasjonal humanitærrett, programmet, plasseringene, sikkerhet, teamproblematikk, kontakt med medier m.m.

I tillegg er det et introduksjonskurs i Jerusalem der ledsagerne får informasjon om kontrollpostene, det israelske militæret, den humanitære situasjonen i det okkuperte palestinske området, samt deltakelse på gudstjeneste og besøk i synagoge, besøk til en landsby i Israel som palestinere måtte flykte fra i 1948 m.m. De nye ledsagerne vil ha en overlapping på plasseringen sin med ledsagerne i gruppa før. 

10. Hva får man betalt som ledsager?

Ledsagerne får utbetalt et utetillegg på ca kr 9000,- pr mnd. I tillegg blir utgifter som reise, forsikring og losji dekket. Ledsagerne får også utdelt en månedlig sum til daglige utgifter som mat og transport.

Det kan gis lønnsrefusjon for ansatte i menighetsråd/fellesråd i Den norske kirke.