Arbeid i KN

Dersom arbeidspraksis i en humanitær hjelpeorganisasjon er en obligatorisk del av utdanningen din, eller hvis du er arbeidsledig og i dialog med NAV om arbeidspraksis, er du velkommen til å forhøre deg om muligheter for dette hos oss.

Ta kontakt på nca-oslo@nca.no