Kontakter norge rundt

Våre regionskoordinatorer organiserer frivillighet på lokalt plan rundt omkring i det ganske land. Kontakt din nærmeste regionskoordinator dersom du har lyst til å engasjere deg, eller har spørsmål knyttet til vårt arbeid i ditt område. 

Nordland, Troms og Finnmark

Hilda Kristine Hanssen

Tlf: 913 11 615 
E-post: hkh@nca.no
Postadresse: Postboks 1318, 9263 Tromsø

 

 

Nord- og Sør-Trøndelag

Vikar Regionskoordinator i Nord- og Sør-Trøndelag

Sarah Føreland

Tlf: 920 35 275
E-post: sarah.foreland@nca.no

Postadresse: Harry Borthensvei 2D, 7040 Trondheim

 

 

Møre og Romsdal

Bente Hjertenæs

Tlf: 907 03 553
E-post: Bente.Hjertenaes@nca.no

 

 

 

Sogn og Fjordane og Hordaland

Gunnar Kartveit

Tlf: 56 34 70 10 (hjemmekontor)
Mobil: 916 91 915
E-post: gok@nca.no
Adresse: 5936 Manger

 

 

Rogaland


Olav Myrstad

Mobil: 480 20 024
E-post: om@nca.no
Adresse: Storasundv 260, 4260 Torvastad

 

 

Agder og Telemark

Roald Guttormsen

Tlf: 982 02 494
E-post: rog@nca.no
Adresse: Skippergata 3, 4611 Kristiansand

 

 

Vestfold og Buskerud


Line Vettestad

Tlf: 909 11 249
E-post:
line.vettestad@nca.no
Adresse: Skårshagan 14, 3090 HOF

 

 

 

Østfold og Akershus

Mona Bøe

Tlf: 992 47 920
E-post: mob@nca.no
Adresse: Gamle Bøvegen 176, 1735 Varteig

 

 

Hedmark og Oppland

Kristin Tepstad Eide

Midlertidig kontakt i Kristin Tepstad Eides fravær:

Kristin Nicolaisen
Tlf: 93 24 24 53
E-post: kristin.nicolaisen@nca.no

 

 

 

Oslo, Asker og Bærum

Johanne Walle

Mobil: 959 61 985
E-post: johanne.walle@nca.no
Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo