Kontakter norge rundt

Våre regionskoordinatorer organiserer frivillighet på lokalt plan rundt omkring i det ganske land. Kontakt din nærmeste regionskoordinator dersom du har lyst til å engasjere deg, eller har spørsmål knyttet til vårt arbeid i ditt område. 

Nordland, Troms og Finnmark

Kjersti Antonette Kvammen

Tlf: 91311615
E-post: kjersti.kvammen@nca.no
Postadresse: Postboks 1318, 9263 Tromsø

 

Møre og Romsdal og Trøndelag

Bente Hjertenæs

Tlf: 907 03 553
E-post: Bente.Hjertenaes@nca.no

Adresse: Ivar Aasengata 18, 6153 Ørsta

 

Vestland

  Håvard Østrem_jpg.pngHåvard Østrem

  Tlf: 916 91 915
  E-post: havard.ostrem@nca.no
  Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo

 

Rogaland og Agder

Olav Myrstad

Mobil: 480 20 024
E-post: om@nca.no

 

Buskerud, Vestfold (Viken) og Telemark

Line Vettestad

Tlf: 909 11 249
E-post:
line.vettestad@nca.no
Adresse: Skårshagan 14, 3090 HOF

 

Østfold og Akershus (Viken)

Mona Bøe

Tlf: 992 47 920
E-post: mob@nca.no
Adresse: Gamle Bøvegen 176, 1735 Varteig

 

Innlandet

Kristin Tepstad Eide

Tlf: 98 24 64 49
E-post: kte@nca.no

 

 

Oslo, Asker og Bærum

Kontakt giverservice på 22 09 27 00
Epost: fasteaksjonen@nca.no
Besøksadresse: Bernhard Getz gate 3, 0165 Oslo