Til menighetsråd i Den norske kirke - om kirkens globale oppdrag

Her ligger en felles presentasjon og film laget for Den norske kirke til bruk i menighetsråd og under kurs for nye menighetsråd. Film og powerpoint er også sendt fra Kirkerådet til alle bispedømmer i Den norske kirke 1. okt. 2015.