Kirkens Nødhjelps-kontakt

På denne siden finner informasjon for Kirkens Nødhjelps-kontakter, samt skjema for registering av nye Kirkens Nødhjelps-kontakter.

Sølvi Rise - diakon i Strindheim Kyrkjelyd i Trondheim

Om å være frivillig i Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp-kontaktene er blant Kirkens Nødhjelp sine viktigaste medarbeidarar. Her får du møte ei av dei: Sølvi Rise er Kirkens Nødhjelp-kontakt i sin lokale kyrkjelyd i Trondheim.

Bilde av brosjyren over kontakter i lokalmenigheten

Brosjyre for Kirkens Nødhjelp-kontakter

I brosjyren for Kirkens Nødhjelps-kontakter finner du praktisk informasjon om arbeidsoppgaver i fastetiden, samt informasjon om hva du kan forvente deg fra Kirkens Nødhjelp som Kirkens Nødhjelps-kontakt.