Kirkens Nødhjelps-kontakt

På denne siden finner du informasjon for Kirkens Nødhjelps-kontakter og for registering av nye Kirkens Nødhjelps-kontakter.

Oppdatere Kirkens Nødhjelps-kontakt

Ny løsning for å oppdatere din menighets Kirkens Nødhjelps-kontakt kommer høsten 2023. I mellomtiden, ta kontakt med din regionskontakt med oppdatert informasjon.

Sølvi Rise - diakon i Strindheim Kyrkjelyd i Trondheim

Om å være frivillig i Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp-kontaktene er blant Kirkens Nødhjelp sine viktigaste medarbeidarar. Her får du møte ei av dei: Sølvi Rise er Kirkens Nødhjelp-kontakt i sin lokale kyrkjelyd i Trondheim.

Bilde av brosjyren over kontakter i lokalmenigheten

Brosjyre for Kirkens Nødhjelp-kontakter

I brosjyren for Kirkens Nødhjelps-kontakter finner du praktisk informasjon om arbeidsoppgaver i fastetiden, samt informasjon om hva du kan forvente deg fra Kirkens Nødhjelp som Kirkens Nødhjelps-kontakt.

Mobiliseringsreiser

Kirkens Nødhjelp ønsker søknader fra menigheter som har lyst til å bli bedre kjent med vårt arbeid og våre partnere og som vil bruke ressurser på at fasteaksjonen skal vokse som innsamlingsaksjon i menighet og lokalsamfunn.