Kirkens Nødhjelps-kontakt

På denne siden finner du informasjon til menighetsråd og Kirkens Nødhjelp-kontakter. Trykk nedenfor for å finne informasjon om opplæring av menighetsråd, registrering av KN-kontakter og hva det vil si å være en KN-kontakt. Les også om muligheten bli med på mobiliseringsreise.

For menighetsråd og stab

Her ligger film for menighetsråd og spørsmål til drøfting. Bruk dette i opplæring av nye menighetsråd. Husk at dere alltid kan invitere en regionkoordinator på besøk til menigheten. Besøkene er gratis.

Bilde av brosjyren over kontakter i lokalmenigheten

Brosjyre for Kirkens Nødhjelp-kontakter

I brosjyren for Kirkens Nødhjelps-kontakter finner du praktisk informasjon om arbeidsoppgaver i fastetiden, samt informasjon om hva du kan forvente deg fra Kirkens Nødhjelp som Kirkens Nødhjelps-kontakt.

Mobiliseringsreiser

Ønsker du og din menighet å bli bedre kjent med vårt arbeid og våre lokale partnere ute i verden? Vil dere bruke ressurser på at fasteaksjonen skal vokse som innsamlingsaksjon i menighet og lokalsamfunn? Søk om å bli med på mobiliseringsreise!

Inspirert etter mobiliseringstur

 «Sammen for en rettferdig verden» er Kirkens Nødhjelps visjon. I Etiopia møtte jeg mange mennesker og lokale organisasjoner som er takknemlige for at Kirkens Nødhjelps virkeliggjør denne visjonen gjennom sitt arbeid.