For menighetsråd og stab

Her ligger film for menighetsråd og spørsmål til drøfting. Bruk dette i opplæring av nye menighetsråd. Husk at dere alltid kan invitere en regionkoordinator på besøk til menigheten. Besøkene er gratis.

Filmen er tilgjengelig på YouTube her og kan lastes ned via Google Drive her

Se filmen sammen i menighetsrådet, gjerne også med staben tilstede. Etter å ha sett filmen anbefaler vi å gå gjennom følgende spørsmål til refleksjon og samtale:

 1. Hvem er Kirkens Nødhjelp-kontakt (KN-kontakt) hos dere i dag, en frivillig eller ansatt?
  Skal denne personen gjenoppnevnes, eller er det en ny person? 

 2. Fasteaksjonen: 
  a. Hvilke tradisjoner har dere for å markere fastetiden i deres menighet?
  b. Bruker dere noe av ressursmateriellet fra fasteaksjonen.no?
  c. Å organisere fasteaksjonen krever innsats fra flere i menigheten. Fasteaksjonen kan være en god anledning til å synliggjøre seg som folkekirke og engasjere lokalsamfunnet. Vurder sammen om å opprette en aksjonskomite.

 3. Takket være offergaver og innsamling til fasteaksjonen klarer Kirkens Nødhjelp å rykke ut på kort varsel ved uventede katastrofer. Kirkens Nødhjelp har ikke mye penger på bok. Deres innsats og engasjement lokalt er avgjørende for vår kapasitet til å utøve grenseløs nestekjærlighet hvert år. 
  a. Flere menigheter er kreative når det gjelder måter å samle inn penger på. Har dere noen virkningsfulle tradisjoner hos dere?
  b. Evt. hva nytt kunne dere tenke dere å prøve ut?

 4. Å redde liv og forandre verden er diakoni i praksis. Å gi mennesker varig tilgang til rent vann redder liv. Å gi de stemmeløse en stemme der beslutningene tas, forandrer verden. 
  a. Hvilken kanaler og arenaer har deres menighet for å være en stemme for de stemmeløse? I hvilken grad benyttes denne muligheten? Kirkens Nødhjelp mottar gjerne tilbakemeldinger og utfordringer fra menighetene på dette temaet.

Kirkens Nødhjelp trenger tilbakemelding om hvem som skal være Kirkens Nødhjelp-kontakt neste fire år.
En epost er sendt til menigheten att. menighetsrådsleder og sokneprest. Der finner dere en link til innmelding/reoppnevning av Kirkens Nødhjelp-kontakt. Kontakt din regionskoordinator dersom du ikke finner skjemaet. Husk at man kan ha flere KN-kontakter, f.eks. en frivillig og en fra stab. 

Kontakter finner du her