Oppdatere Kirkens Nødhjelps-kontakt

Ny løsning for å oppdatere din menighets Kirkens Nødhjelps-kontakt kommer høsten 2023. I mellomtiden, ta kontakt med din regionskontakt med oppdatert informasjon.