Inspirert etter mobiliseringstur

 «Sammen for en rettferdig verden» er Kirkens Nødhjelps visjon. I Etiopia møtte jeg mange mennesker og lokale organisasjoner som er takknemlige for at Kirkens Nødhjelps virkeliggjør denne visjonen gjennom sitt arbeid.

«Dersom du har kommet bare for å hjelpe, kan du dra hjem. Men dersom du betrakter min kamp som en del av din kamp for overlevelse, så kanskje vi kan arbeide sammen?» Det er en klok aboriginerkvinne som skal ha sagt dette. De ordene sitter fortsatt igjen i meg fra min ungdomstid i Changemaker, og siden et årelangt engasjement i Kirkens Nødhjelp.

Veldedighet og almisser har aldri vært gode ord, synes jeg. For det skal ikke handle om at vi på toppen av verden av godhet skal gi av vår overflod til mennesker i elendighet. Heller handler det om rettferdighet, det å dele på mulighetene til gode verdige liv for alle. Det er arbeid vi står sammen om, uavhengig av statsborgerskap eller tykkelsen på lommeboka. Derfor var det en så god opplevelse å få være med Kirkens Nødhjelp til Etiopia, og selv få se hvordan de utfører sitt arbeid der. For Kirkens Nødhjelp er ikke i Etiopia bare for å hjelpe. De er der for å ta del i kampen så mange mennesker allerede står i, for overlevelse, framtidsutsikter og verdige liv. Her møtte jeg så mange ressurssterke mennesker med stort engasjement og gjennomføringsevne, til tross for et vanskelig utgangspunkt. Det er hos disse kimen til forandring og utvikling ligger. Kirkens Nødhjelp er med på å forløse disse ressursene, og ta del i dette arbeidet.

Lokal forankring er derfor viktig. Det viste seg allerede på Kirkens Nødhjelp kontor i Addis Abeba. I en stor stab finner vi her en norsk medarbeider. Daglig leder Eivind Aalborg presenterer stolt fram sine dyktige medarbeidere, lokale etiopiere som her får muligheten til å bruke sin utdanning, kompetanse og ressurser for utvikle sitt eget hjemland. Den lokale forankringen viser seg videre i vannprosjektene ute i felten, der landsbyenes egne beboere graver ut vanngrøfter på dugnad, og etablerer vannkomitèer som vedlikeholder og følger opp de nye vannpostene. Kirkens Nødhjelps eneste krav er at minst halvparten av disse komiteenes medlemmer skal være kvinner. Ved å bidra aktivt selv til rent vann utvikles loka stolthet og eierskap til brønnen eller vannposten, slik at vannprosjektet er levedyktig også etter at Kirkens Nødhjelp har trukket seg ut.

Hverdagen blir en annen med tilgang til rent vann. Bedre hygiene, mindre diare og sykdom, og dessuten mindre tid til vannhenting. 85% prosent av Etiopias befolkning er avhengig av lokalt jordbruk, noe som gjør befolkningen sårbar i tørketid, noe som allerede nå forsterkes av menneskeskapte klimaendringer. Når vann renner helt fram til åker og grønnsakhage, er også dette med på å skape en trygg og forutsigbar tilgang til mat.

Kvinners rettigheter er et annet fokusområde for Kirkens Nødhjelps arbeid i Etiopia, gjennom blant annet holdningskampanjer for å fremme likestilling, motvirke barneekteskap og hindre omskjæring og kjønnslemlestelse. Fordi Kirkens Nødhjelp er en kirkelig organisasjon, er det lett å forankre også dette arbeidet lokalt. I hele verden finnes det lokale kirker å knytte relasjoner til, og i Etiopia tilhører over 60% av folket den etiopisk ortodokse kirken.

I Ankober møtte vi lokale prester, diakoner, munker og kirkelige ressursgrupper av frivillige tilknyttet den lokale etiopisk ortodokse kirke. Bare i dette distriktet er de tilstede med 96 menigheter og 2500 prester og diakoner. Det er disse som er selve spydspissen i det holdningsskapende arbeidet mot sosiale problemer som vold mot kvinner, voldtekt, omskjæring og barneekteskap, gjennom sin forkynnelse, undervisning, hjemmebesøk og oppfølging. En representant fra en lokal kvinnegruppe fortalte hvordan de følger opp dette arbeidet gjennom faste møter hvor de samtaler og informer blant annet om kvinners rettigheter: Man skal selv kunne velge hvem en vil gifte seg med, man gjøres oppmerksom på viktigheten av hygiene, skolegang, og myndighet til å sette egne grenser og si nei. Her ble det så tydelig for meg: Kirkens Nødhjelp og min tilstedeværelse handlet ikke om almisser eller belæring, men å støtte og ta del i det lokale arbeidet for holdninger og verdier som vi kan stå sammen om, og som gir verdighet og framtidshåp for alle mennesker.

«Sammen for en rettferdig verden» er Kirkens Nødhjelps visjon. I Etiopia møtte jeg mange mennesker og lokale organisasjoner som er takknemlige for at Kirkens Nødhjelps virkeliggjør denne visjonen gjennom sitt arbeid. Vel hjemme igjen kjenner også jeg på en takknemlighet hvordan Kirkens Nødhjelp gjør det mulig for også for oss å ta del i dette arbeidet her i Norge, både med tid og ikke minst med penger. Ikke bare for å hjelpe mennesker i nød, men for å kunne betrakte deres kamp som en del av vår kamp for overlevelse, og sammen arbeide for en rettferdig verden.

0E2A4432 – stort.jpeg

Vann gir både bedre helse og framtidsutsiker og muligheter for barna i Asayehegn.

0E2A4492 – stort.jpeg

I Asayehegn tar et nettverk av vannrenner nå vannet fra reservoaret og fram til boplassen. Vanningsmulighetene utvider og sikrer matproduksjonen på åkerlappene.

0E2A4740 – stort.jpeg

I Asayehegn tar et nettverk av vannrenner nå vannet fra reservoaret og fram til boplassen. Vanningsmulighetene utvider og sikrer matproduksjonen på åkerlappene.

0E2A4345 – stort.jpeg

Lokal kirkelig ressursgruppe forteller hvordan de og kirkens prester i lokalsamfunnet arbeider for å motvirke omskjæring av kvinner, barneekteskap og vold og voldtekt mot kvinner.

0E2A4590 – stort.jpeg

Før slet folkene i Derefo-dalen med sykdommer og diare fra drikkevann de måtte gå langt for å hente. Lokal arbeidskraft og Kirkens Nødhjelp har nå sørget for rent vann i springen i hver landsby.

Tekst og foto: Erland Grøtberg.