Advent og jul

Her finner du materiell som kan brukes til å mobilisere menigheten for det internasjonale diakoniarbeidet i advents- og juletiden.

Ressursmateriell for jul

Her finner du forskjellige ressurser du kan benytte deg av i gudstjenestene i juletiden. I tiden frem mot jul, vil det fortløpende komme mer materiell og informasjon du kan benytte deg av på denne siden.

Ressurser til juleofferet

Takk for at din menighet gir julens offer til Kirkens Nødhjelp og gjør vårt arbeid mulig! Her finner du en kort tekst og bilder til bruk under juleofferet. Du finner også ressurser knyttet til sms-offer for de som ikke har kontanter med seg på julaften.

Barnedødelighet

I 2016 døde 5,6 millioner barn under fem år. Nesten alle disse barna – 98,7 prosent – bodde i fattige land.