Julegudstjeneste

Her finner du materiell til å synligjøre Kirkens Nødhjelp sitt arbeid i julegudstjenesten.