Juleofferappell

Til de menighetene som har juleoffer til Kirkens Nødhjelp  

Last ned Juleofferappell 2022.docx (bokmål)

Last ned Juleofferappell 2022.docx (nynorsk)

 

Juleofferappell  

Kirkens Nødhjelp tilhører menighetene, og det internasjonale diakonale arbeidet er vårt felles ansvar. Sammen med Fasteaksjonen, utgjør juleofferet bærebjelken i finansieringen av dette arbeidet, og er avgjørende for vår handlekraft i møte med krisene i verden.  

Nedenfor finner du offerappell til bruk i gudstjenestens kunngjøringer eller andre arrangement.  
Les hele, eller kun siste avsnitt: 

Hva ønsker du deg til jul?  

Vi ønsker oss en fredelig verden.  
Vi ønsker oss en lysere fremtid for alle som har opplevd vold, krig og urett.  
Vi ønsker oss tilgang til rent vann for de 771 millionene mennesker som mangler det.  
Vi ønsker oss at alle barn skal ha de samme mulighetene og rettighetene. Enten de fødes i Norge, Syria, Ukraina eller Somalia. Enten de fødes i trygghet eller på flukt.  
Vi ønsker oss en mer rettferdig verden – både for oss som allerede er her og for dem som kommer etter oss. Gi årets viktigste julegave.  

GI ÅRETS VIKTIGSTE JULEGAVE i takkofferet i dag, som går til arbeidet menigheten vår gjør sammen med Kirkens Nødhjelp for å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden. Vi redder liv og krever rettferdighet. Hvis du ikke har med deg kontanter, kan du vippse din gave til 2426 <evt. menighetens vipps>