Juleofferappell

Til de menighetene som har juleoffer til Kirkens Nødhjelp  

Last ned Juleofferappell 2023.docx (bokmål)

Last ned Juleofferappell 2023.docx (nynorsk)

Last ned Juleofferappell 2023.docx (sørsamisk)

Last ned Juleofferappell 2023.docx (Nordsamisk)

 

Juleofferappell  

Kirkens Nødhjelp tilhører menighetene, og det internasjonale diakonale arbeidet er vårt felles ansvar. Sammen med Fasteaksjonen, utgjør juleofferet bærebjelken i finansieringen av dette arbeidet, og er avgjørende for vår handlekraft i møte med krisene i verden.  

Nedenfor finner du offerappell til bruk i gudstjenestens kunngjøringer eller andre arrangement.  
Les hele, eller kun siste avsnitt: 

Juleønsker

Vi ønsker oss en fredelig verden.  
Vi ønsker oss en lysere fremtid for alle som har opplevd vold, krig og urett.  
Vi ønsker oss tilgang til rent vann for de 771 millionene mennesker som mangler det.  
Vi ønsker oss at alle barn skal ha de samme mulighetene og rettighetene. Enten de fødes i Norge, Syria, Ukraina eller Somalia. Enten de fødes i trygghet eller på flukt.  
Vi ønsker oss en mer rettferdig verden – både for oss som allerede er her og for dem som kommer etter oss. Gi årets viktigste julegave.  

GI ÅRETS VIKTIGSTE JULEGAVE i takkofferet i dag, som går til arbeidet menigheten vår gjør sammen med Kirkens Nødhjelp for å virkeliggjøre Guds kjærlighet i verden. Vi redder liv og krever rettferdighet. Hvis du ikke har med deg kontanter, kan du vippse din gave til 2426 <evt. menighetens vipps> 

 

Searvegottiide geat juovllaid – addet oaffara Girku Heahteveahkkái

Juovlaoaffara ávžžuhus

Girku Heahteveahkki gullá searvegottiide, ja riikkaidgaskasaš diakon bargu lea min oktasaš ovddasvástádus. Oktan fástoakšuvnnain, lea juovlaoaffar vuođđogeađgin ruhtadit dán barggu, ja lea mearrideaddjin min bargonávccaide dustet roasuid mat čuožžilit máilmmis.

Dás vuolábealde lea oaffarávžžuhus maid sáhttá váldit mielde ipmilbálvalusa dieđáhusain dahje eará lágidemiin. Loga olles, dahje dušše maŋemus teakstabihttá:

Máid don sávat juovllaide?

Mii sávvat ráfálaš máilmmi.

Mii sávvat čuovgadit boahtteáiggi buohkaide geat leat vásihan veahkaválddálašvuođa, soađi ja vearrivuođa.

Mii sávvat buhtes čázi buot dán 771 miljovnna olbmui geain dat váilu.

Mii sávvat ahte buot mánáin galggaše seamma vejolašvuođat ja vuoigatvuođat gos dal máilmmis sii ležžet riegádan.

Mii sávvat máilmmi gos leat vuoigatvuođat buohkaid várás sihke otnáš olbmuide ja boahtevaš buolvvaide.

ATTE DÁN JAGÁŠ DEHÁLEAMOS JUOVLASKEAŊKKA otnáš giittosoaffaris, mii mánná dan bargui maid min searvegoddi ovttas Girku Heahtevehkiin bargá duohtandahkat Ipmila ráhkisvuođa máilmmis. Mii gádjut heakkaid ja gáibidit vuoigatvuođa. Jus dus eai leat ruđat mielde, de sáhtát addit Vipps bokte nummarii 2426 <dahje searvegotti vippsnummarii>.