Samisk materiell

Katerina lea Odessas

Menighetsbladartikkel

Katerina lea Odessas eret ja báhtarii ilgadis soađis vaikko leage máná vuostái. Son dadjá: áidna maid rohkadalan lea ahte beasan riegádahttit dorvvolaš dilis.

advendtsbønn med lys og barn i kor i kirken

Adventsbønn

Her er fire adventsbønner, en for hver søndag i advent. Finnes her på samisk. Til bruk i gudstjeneste eller andre treffpunkt i menigheten, eller i sosiale medier.

Juleofferappell

Her finner du tekst som kan benyttes i forbindelse med innsamling av juleoffer til Kirkens Nødhjelp. Finnes her på nordsamisk.