Adventstid

Menighetsbladartikkel

Sett fokus på Kirkens Nødhjelp sitt arbeid ved å trykke denne artikkelen i menighetsblad eller på menighetens nettsider. Eller send den til lokalavisa! Finnes på bokmål, nynorsk og samisk.

Lys våken

Skal du arrangere Lys Våken i din menighet? Her finner du opplegg fra Kirkens Nødhjelp.

Flagglenke

Lyst på flagglenke til juletreet? Her er oppskrift på hvordan du lager den. Flaggene er fra land Kirkens Nødhjelp har kontorer.

Adventsbønn tekst og bilde

Her er fire adventsbønner, en for hver søndag i advent. Finnes på bokmål, nynorsk og samisk. Til bruk i gudstjeneste eller andre treffpunkt i menigheten, eller i sosiale medier.

Adventsbønn film

Vær med og del Kirkens Nødhjelp sine bønner gjennom disse stemningsfulle filmene, en for hver søndag i advent. Skuespiller Frank Kjosås leser, akkompagnert av Tord Gustavsen og Arve Tellefsen. Innspilt i Tanum kirke. Produsert av Komon-Stageway.

Adventssang Tenn Lys - med det 5. verset

Del videoen hvor Helene Bøksle synger Tenn lys, inkludert et femte vers skrevet av Eyvind Skeie. Du kan velge mellom hele sangen, eller videoen oppdelt vers for vers.

Bilder som viser Kirkens Nødhjelps arbeid

Her er en powerpoint-presentasjon med bilder som viser mennesker som har fått hjelp gjennom Kirkens Nødhjelp. Kan vises under gudstjeneste eller andre arrangement.

Facebookbanner

Bilder dere kan laste ned og bruke som Facebookbanner.