Slik er vi organisert

Kirkens Nødhjelp har norske kirkesamfunn og menigheter som sine oppdragsgivere.

Hvordan er vi organisert?

Lisa SivertsenLisa Sivertsen er fungerende generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

 

 

 

Kjetil Aano er leder av Kirkens Nødhjelps styre

Styret består av ni medlemmer som er valgt av Kirkens Nødhjelps representantskap, Changemakers valgte leder, samt to ansatte i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelps styre: Første rekke fra venstre: Sissel Vartdal, Tuva Widskjold (Changemaker), Ingeborg Midttømme, Kjetil Aano (Styreleder), David Hansen, Kjersti Thoen, Odd Evjen (ansatterepresentant), Brita Bye. Bak fra venstre: Øyvind Eggen, Jens Aas Hansen (ansatterepresentant), Ottar Mæstad og Bo Christoffer Brekke.

Representantskapet er Kirkens Nødhjelps øverste organ og består av:

  • Utsendinger fra hvert bispedømmeråd i Den norske kirke
  • Syv medlemmer av Den norske kirkes Kirkemøte (hvorav én er representant for Samisk Kirkeråd og én er ungdomsrepresentant under 30 år)
  • Representant for landsomfattende indremisjonorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner: Norges KFUK-KFUM
  • En representant fra hver av følgende kirkesamfunn: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Frelsesarméen og Metodistkirken i Norge. Pinsebevegelsen i Norge har to representanter. 
  • NORME, Global Aid Network og Norges Kristne Råd har observatørstatus

Se hele representantskapet her

Rundt 138 mennesker er ansatt ved hovedkontoret i Oslo. Vi har også ansatte i distriktene i Norge (regionskonsulenter), i Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse) og ved utekontorene verden rundt.

Last ned Kirkens Nødhjelps organisasjonskart her (pdf)