Slik er vi organisert

Kirkens Nødhjelp har norske kirkesamfunn og menigheter som sine oppdragsgivere.

Hvordan er vi organisert?

Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Tone Lindheim er leder av Kirkens Nødhjelps styre

Styret består av ni medlemmer som er valgt av Kirkens Nødhjelps representantskap, Changemakers valgte leder, samt to ansatte i Kirkens Nødhjelp.

Representantskapet er Kirkens Nødhjelps øverste organ og består av:

  • Utsendinger fra hvert bispedømmeråd i Den norske kirke
  • Syv medlemmer av Den norske kirkes Kirkemøte (hvorav én er representant for Samisk Kirkeråd og én er ungdomsrepresentant under 30 år)
  • Representant for landsomfattende indremisjonorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner: Norges KFUK-KFUM
  • To representanter fra hver av følgende kirkesamfunn: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, Det Norske Baptistsamfunn, Misjonskirken Norge, Frelsesarméen, Metodistkirken i Norge og Pinsebevegelsen i Norge. 
  • NORME, Norges Kristne Råd har observatørstatus

Se hele representantskapet her

Totalt er 146 mennesker ansatt ved hovedkontoret i Oslo. Vi har også ansatte i distriktene i Norge (regionskoordinatorer), i Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse) og ved utekontorene verden rundt.

Last ned Kirkens Nødhjelps organisasjonskart her (pdf)