Slik er vi organisert

Kirkens Nødhjelp har norske kirkesamfunn og menigheter som sine oppdragsgivere.

Hvordan er vi organisert?

Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kjetil Aano er leder av Kirkens Nødhjelps styre

Styret består av ni medlemmer som er valgt av Kirkens Nødhjelps representantskap, Changemakers valgte leder, samt to ansatte i Kirkens Nødhjelp.

Deler av Kirkens Nødhjelps styre: Fra venstre: Embla Mathisen, Sissel Vartdal, Ottar Mæstad, Kjersti Thoen, Tone Lindheim, Anne Skoglund, Kjetil Drangsholt, Gunn Inger Røkke Rud, Andrej Viotti og Ingeborg Midttømme
Deler av Kirkens Nødhjelps styre: Fra venstre: Embla Mathisen, Sissel Vartdal, Ottar Mæstad, Kjersti Thoen, Tone Lindheim, Anne Skoglund, Kjetil Drangsholt, Gunn Inger Røkke Rud, Andrej Viotti og Ingeborg Midttømme.

Representantskapet er Kirkens Nødhjelps øverste organ og består av:

  • Utsendinger fra hvert bispedømmeråd i Den norske kirke
  • Syv medlemmer av Den norske kirkes Kirkemøte (hvorav én er representant for Samisk Kirkeråd og én er ungdomsrepresentant under 30 år)
  • Representant for landsomfattende indremisjonorganisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner: Norges KFUK-KFUM
  • En representant fra hver av følgende kirkesamfunn: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Det Norske Baptistsamfunn, Misjonskirken Norge, Frelsesarméen og Metodistkirken i Norge. Pinsebevegelsen i Norge har to representanter. 
  • NORME, Global Aid Network og Norges Kristne Råd har observatørstatus

Se hele representantskapet her

Rundt 138 mennesker er ansatt ved hovedkontoret i Oslo. Vi har også ansatte i distriktene i Norge (regionskonsulenter), i Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsbevegelse) og ved utekontorene verden rundt.

Last ned Kirkens Nødhjelps organisasjonskart her (pdf)