Kirkens Nødhjelps styre

Styreleder

Tone Lindheim

E-post: tone.lindheim@gmail.com

Nestleder

Vegard Kolbjørnsrud

E-post: vegard.kolbjornsrud@bi.no

Medlemmer

Anna Strandenæs

E-post: annastrandenaes@yahoo.no 

Birgitte Moe Olsen

E-post: bmo@stefanus.no

Herborg Finnset

E-post: hf359@kirken.no​ 

Juliet Young

E-post: y.juliety@yahoo.com

Jørn Lemvik

E-post: jorn.lemvik@mercyships.org

Kjetil Fretheim

E-post: kjetil.fretheim@mf.no

Naja Amanda Lynge Møretrø

E-post: naja@chan​gemaker.no 

Ottar Mæstad

E-postottar.maestad@cmi.no

ANSATTES REPRESENTANTER:

Eirik Kirkerud

E-post: eirik.h.kirkerud@nca.no

Johanne Walthinsen

E-post: johanne.walthinsen@nca.no