Kirkens Nødhjelps styre

Styreleder

Tone Lindheim
E-post: tone.lindheim@gmail.com

Nestleder

Vegard Kolbjørnsrud
E-post:
vegard.kolbjornsrud@bi.no

Medlemmer

Anna Strandenæs
E-post: annastrandenaes@yahoo.no 

Birgitte Moe Olsen
E-post:
bmo@stefanus.no

Herborg Finnset
E-post:
hf359@kirken.no​ ​

Juliet Young
E-post: y.juliety@yahoo.com

Jørn Lemvik
E-post:
jorn.lemvik@mercyships.org

Kjetil Fretheim
E-post: kjetil.fretheim@mf.no

Naja Amanda Lynge Møretrø
E-post:
naja@chan​gemaker.no 

Ottar Mæstad
E-postottar.maestad@cmi.no

ANSATTES REPRESENTANTER:

Eirik Kirkerud
E-post:
eirik.h.kirkerud@nca.no

Johanne Walthinsen
E-post:
johanne.walthinsen@nca.no