Representantskapet

Medlemmer

Bispedømmerådene

(Varamedlemmer i parantes)

 • Oslo: Inger Johanne Aas (Ingun Yri Øystese)
 • Borg: Sidsel Repstad (Dag Kjetil Hartberg)
 • Hamar: Toril Kristiansen (Inger Kragh Nyhus)
 • Tunsberg: Lill Tone Grahl-Jacobsen (Anne Helene Gjone)
 • Agder og Telemark: Aslak Wegge (Kathrine Tallaksen Skjerdal)
 • Stavanger: Gunnlaug Sigmundsen (Asbjørn Finnbakk) 
 • Bjørgvin: Kjersti Brakestad Boge (Ivar August Bye)
 • Møre: Monika Tettli (Evy Sisilie Bergum)
 • Nidaros: Kjersti Ngozi Furuseth (Olav Dahle Svanholm)
 • Sør-Hålogaland: Odvar Nordnes (Hanne Agnete Jakobsen)
 • Nord-Hålogaland: Kai Krogh (Siri Broch Johansen)

Den norske kirkes Kirkemøte:

 • Kristine Sandmæk, MKR leder (Oddny Miljeteig, MKR nestleder)
 • Berit Hagen Agøy, Int. Dir. KR (Einar Tjelle, seksjonsleder KR)
 • Marianne Brekken (Harald Hauge)
 • Johan Vasara (Rita Leinan)
 • Fredrik Røste (Oda Henriette Bavda Mortensen)
 • Mari Johansen Aune (Gina Lende)
 • Biskop Nord-H/Olav Øygard (Tromsø domprost/Stig Lægdene)

Ungdomsrepresentant under 30 år:

 • Fredrik Røste (Oda Henriette Bavda Mortensen)

Landsomfattende kristne organisasjoner for ungdomsarbeid og indremisjon:

 • KFUK-KFUM Norge: Øivind Mehl Landmark (Ingrid Elise Sigmundstad) 

Frikirke-samfunnene:

 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke: 
  Terje Bjørkås
  Marit Long
 • Det Norske Baptistsamfunn: 
  Lise Kyllingstad (Halvor Krunenes)
  Jan Sæthre
 • Misjonskirken Norge: 
  Jon Arne Hoppestad
  Øyvind Slåtta (Naomi Curwen, felles vara)
 • Frelsesarméen:
  Bente Gundersen
  Eli Nodland Hagen (Magna Våje Nielsen, felles vara) 
 • Metodistkirken i Norge: 
  Øyvind Aske (Ragnar Falch)
  Liv Berit Carlsen (Torill Langbråthen)
 • Pinsebevegelsen i Norge: 
  Helge Nupen (Fred Håberg)
  Stig Stordal

Observatører:

 • NORME: kontaktperson Øystein Samnøen, daglig leder
 • Norges Kristne Råd: kontaktperson Erhard Hermansen, generalsekretær