Representantskapet

Medlemmer

Bispedømmerådene

(Varamedlemmer i parantes)

 • Oslo: Inger Johanne Aas (Ingun Yri Øystese)
 • Borg: Sidsel Repstad (Dag Kjetil Hartberg)
 • Hamar: Toril Kristiansen (Inger Kragh Nyhus)
 • Tunsberg: Lill Tone Grahl-Jacobsen (Anne Helene Gjone)
 • Agder og Telemark: Aslak Wegge (Ingvild Sommerfelt)
 • Stavanger: Gunnlaug H. Sigmundsen (Asbjørn Finnbakk) 
 • Bjørgvin: Kjersti Brakestad Boge (Ivar August Bye)
 • Møre: Monika Tettli (Evy Sisilie Bergum)
 • Nidaros: Arild Kvernmo Pedersen (Olav Dahle Svanholm)
 • Sør-Hålogaland: Odvar Nordnes (Hanne Agnete Jakobsen)
 • Nord-Hålogaland: Kai Krogh (Siri Broch Johansen)

Den norske kirkes Kirkemøte:

 • Prost Kristine Sandmæl, leder for Mellomkirkelig råd (Kjetil Drangsholt)
 • Berit Agøy Hagen, generalsekretær i Mellomkirkelig råd (Einar Tjelle, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd)
 • Marianne Brekken (Harald Hauge)
 • Mari Johansen Aune (Gina Lende)
 • Biskop Olav Øygard (Domprost Stig Lægdene)

Representerer Samisk Kirkeråd:

 • Johan Vasara (Rita Leinan)

Ungdomsrepresentant under 30 år:

 • Fredrik Røste (Oda Henriette Bavda Mortensen)

Landsomfattende kristne organisasjoner for ungdomsarbeid og indremisjon:

 • Norges KFUK-KFUM: Øystein Magelsen (Thea Solstad) 

Norske frikirker:

 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke: 
  Terje Bjørkås (Karin Riska)
  Anne Mari Schiager Topland
 • De Frie Evangeliske Forsamlinger: 
  Helge Nupen (Turid Dahl)
  Kjell Ohldieck
 • Det Norske Baptistsamfunn: 
  Jan Sæthre (Halvor Krunenes)
  Lise Kyllingstad
 • Misjonskirken Norge: 
  Jon Arne Hoppestad (Øyvind Haraldseid)
  Øyvind Slåtta (Naomi Curwen)
 • Frelsesarméen:
  Bente Gundersen (Magna Våje Nielsen) 
  Eli Nodland Hagen
 • Metodistkirken i Norge: 
  Øyvind Aske (Ragnar Falch)
  Liv Berit Carlsen (Torill Langbråthen)
 • Pinsebevegelsen i Norge: 
  Ingunn Ulfsten (Stig Stordal)
  David J. Hetlelid

Observatører:

 • NORME: kontaktperson Hans Aage Gravaas, daglig leder
 • Norges Kristne Råd: kontaktperson Erhard Hermansen, generalsekretær