Representantskapet

Medlemmer

Bispedømmerådene

(Varamedlemmer i parantes)

 • Oslo: Gard Realf Sandaker-Nielsen (Wenche Fladen Nervold)
 • Borg: Anne Brun Andersen (—)
 • Hamar: Ragnar Løsnesløkken (Toril Kristiansen)
 • Tunsberg: Ingvild Kaslegard (Lill Tone Grahl-Jacobsen)
 • Agder og Telemark: Inger Kjersti Lindvig (Tormod Stene Hansen)
 • Stavanger: Gunnlaug H. Sigmundsen (Asbjørn Finnbakk) 
 • Bjørgvin: Ivar August Bye (Hege Feet Askvik)
 • Møre: Marianne H. Brekken (Knut Johan Rønningen)
 • Nidaros: Per Winsnes (Britt Arnhild Wigum Lindland)
 • Sør-Hålogaland: Kari Karstensen (Torkel Irgens)
 • Nord-Hålogaland: Beate Lupton (Oddhild Klevberg)

Den norske kirkes Kirkemøte:

 • Prost Kristine Sandmæl, leder for Mellomkirkelig råd (Harald Hauge)
 • Berit Agøy Hagen, generalsekretær i Mellomkirkelig råd (Einar Tjelle, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd)
 • Leif Christian Andersen (Kristin Hofseth Hovland)
 • Mari Johansen Aune (-)
 • Biskop Olav Øygard (Domprost Stig Lægdene)

Representerer Samisk Kirkeråd:

 • Jovna Zakharias Dunfjell (Johan Vasara)

Ungdomsrepresentant under 30 år:

 • Maja A. Osberg (Arnstein Bleiktvedt)

Landsomfattende kristne organisasjoner for ungdomsarbeid og indremisjon:

 • Norges KFUK-KFUM: Øystein Magelsen (Fredrik Glad Gjernes) 

Norske frikirker:

 • Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Terje Bjørkås (Ingar Bø)
 • De Frie Evangeliske Forsamlinger: Helge Nupen 
 • Det Norske Baptistsamfunn: Jan Sæthre (Lise Kyllingstad)
 • Misjonskirken Norge: Eilif Tveit (Viggo Koch)
 • Frelsesarméen: Eli Nodland Hagen (-)
 • Metodistkirken i Norge: Øyvind Aske (Ragnar Falch)
 • Pinsebevegelsen i Norge: Sigmund Kristoffersen og Bjørn Bjørnø (Jan Eilert Aakre og Torstein Mentzoni)

Observatører:

 • NORME: kontaktperson Anne Lise Søvde, daglig leder
 • Global Aid Network: kontaktperson Stein Undheim, daglig leder
 • Norges Kristne Råd: kontaktperson Erhard Hermansen, generalsekretær