Anti-korrupsjon

Null-toleranse for korrupsjon er vedtatt av Stortinget, og dette er det fundamentale prinsippet for Kirkens Nødhjelps bistandsarbeid.

Kirkens Nødhjelps visjon er en rettferdig verden for alle. Korrupsjon rammer først og fremst de fattigste, marginaliserte og mest sårbare grupper i mange land. Disse er målgruppene for vårt arbeid. Vi ser anti-korrupsjonsarbeidet som en sentral del av dette arbeidet. Kampen mot korrupsjon er grunnleggende sett en kamp for rettferdighet.

Omfanget av korrupsjon på global basis er dessverre stort. Transparency International er en global sivilsamfunnsorganisasjon og står i spissen for kampen mot korrupsjon. (www.transparency.no). Kirkens Nødhjelp er medlem av Transparency International.

Organisasjonen publiserer årlig en korrupsjonsindeks. Av de 24 land Kirkens Nødhjelp jobber i ligger de fleste på den nedre del av denne indeksen, dvs. land med høyt nivå av korrupsjon. Eksempler på slike land er Syria, Sudan, DRC og Sør-Sudan. Utfordringene ved å jobbe i en slik kontekst er mange. Kirkens Nødhjelp jobber i henhold til strenge prosedyrer og jobber kontinuerlig med finansiell oppfølgning og kontroll.

Våre prosedyrer og interne rutiner for kontroll er nedfelt i vår Felthåndbok- Operations Manual. Alle ansatte får opplæring i denne og er ansvarlige for å følge disse retningslinjene og prosedyrene i sitt arbeid. I tillegg må alle ansatte gjennomgå en årlig trening i våre etiske retningslinjer. (Code of Conduct).

Innenfor anti-korrupsjon jobber vi på fire nivåer: forebygging, avdekking, håndtering og læring.

  1. Forebygging

På forebygging jobber vi med Anti - korrupsjon og etterrettelighet i alle ledd i bistandskjeden: hovedkontoret, landkontorene og hos lokale partnere.

Vi har strenge krav til forvaltningen av våre midler og jobber aktivt med kompetansebygging og bevisstgjøring i forhold til disse samt prinsippet om null-toleranse for korrupsjon. Dette arbeidet innebærer Anti-korrupsjons-kursing, sørge for at partnere har gode prosedyrer for anti-korrupsjon og varsling, kompetansebygging innenfor finans og kontroll, og tett oppfølgning av prosjekter og partnere.

  1. Avdekking

Korrupsjon avdekkes oftest gjennom disse kanalene: Analyse av finansielle rapporter, revisjoner, prosjekt/partner- evalueringer, og gjennom varslere. Vi har et globalt tilgjengelig og effektivt varslingssystem som mottar og behandler alle varsler. Finansielle rapporter og revisjoner fra våre landkontorer og lokale partnere blir analysert av lokal revisor, våre egen finans- stab samt internasjonal revisor/norsk revisor.

  1. Håndtering

Alle saker behandles konfidensielt. Informasjonen blir registrert i vårt system og behandlet i henhold til de våre etablerte prosedyrer for varsling og mistanker om korrupsjon. Saken blir behandlet i nært samarbeid med den aktuelle back-donor.

Vi samarbeider med våre back-donorer på flere måter. Etter vår første orientering om mistanke om misligheter oppretter back-donor et forhåndsvarsel. Deretter jobber hovedkontoret og det aktuelle landkontoret med det å fremskaffe fakta i saken med en foreløpig granskning. I samarbeid med back-donor vurderes det om det er sannsynlig at korrupsjon har funnet sted.

Dersom det er sannsynlig at korrupsjon har skjedd og granskningen utvides endrer saken status fra forhåndsvarsel til varslingssak. I noen tilfeller vil ekstern ekspertise være nødvendig.
En TOR (Terms of Reference /Oppdragsbeskrivelse) etableres og den aktuelle back-donor forespørres om innspill til denne. Konklusjon og rapport sendes til back-donor. I noen tilfeller vil konklusjonen innebære en tilbakebetaling av misligholdte midler til back-donor.

  1. Læring

Læring og åpenhet er viktige deler av kampen mot korrupsjon. Det gir oss muligheten til å justere praksis i forhold til svakheter som avdekkes samt synliggjøre vårt arbeid for læring i hele bistandskjeden. Vi ser det som en vinn-vinn situasjon som skaper mulighet for mer koordinering blant aktørene og utvikle felles standarder i anti-korrupsjonsarbeidet.

ACT Anti Fraud and Corruption Policy (pdf)

United Nations Convention Against Corruption (pdf)

 

SECRETARY-GENERAL OF THE UNITED NATIONS ANTONIO GUTERRES SPEAKS ABOUT CORRUPTION

 

 

Avsluttede korrupsjonssaker

 

November 2023 - Somalia

Oktober 2023 - Afghanistan

Desember 2022 - Zambia

September 2022 - Burundi

August 2022 - Etiopia

Mai 2022 - Nigeria

April 2022 - Burundi

Mars/April 2022 - Mali

Desember 2021 - Tanzania

Desember 2021 - Malawi

August 2021 - Sudan

August 2021 - Angola

Juli 2021 - DRC

August 2021 - Malawi

Januar 2021 - Etiopia

Januar 2021 - Tanzania

 

 

Anti-korrupsjonsrapporter

Kirkens Nødhjelp publiserer hvert år en anti-korrupsjonsrapport. Dette er en del av vårt arbeid med å bekjempe korrupsjon.