Mai 2022 – Nigeria

 

Hva skjedde: Under en partner monitorering hos en lokal partner oppstod usikkerhet med hensyn til valutakonverteringene som ble utført gjennom ikke-kommersielle banker og forex burau de change.

Hva gjorde vi: Kirkens Nødhjelp varslet MFA om situasjonen. Kirkens Nødhjelp kontaktet videre ledelsen hos partner for gjennomgang av dokumentasjon og forklaringer. Partneren leverte all påkrevd dokumentasjon for valutatransaksjonene. Dokumentasjonen ble verifisert av Kirkens Nødhjelp.

Hva lærte vi? Saken belyser valutaspørsmål. I de sammenhenger hvor vi jobber er prosedyrer for valutaomregning av avgjørende betydning. Partneren skal ha sendt forhåndskommunikasjon til Kirkens Nødhjelp der de ba om godkjenning til å bruke ikke-kommersielle banker til veksling av valuta. Vi oppfordrer alle partnere til å gå grundig gjennom partnerskapsavtalene, og de generelle betingelse der valutahåndtering er beskrevet.