August 2022 - Etiopia

Hva skjedde: NCA mottok en klage som gjaldt administrative og økonomiske svakheter hos en av våre lokale partnere.

Hva gjorde vi: Kirkens Nødhjelp varslet Norad om klagen. På grunn av Covid ble etterforskningen forsinket. Det ble deretter foretatt en stikkprøve i oktober 2021, og deretter ble det gjennomført en spesialrevisjon.

Spesialrevisjonen bekreftet noen av påstandene i varselet, og partnerskapet er satt på vent, inntil partneren igjen har kapasitet til å oppfylle Kirkens Nødhjelps krav.

Det har i tillegg vært en tilbakebetaling til Norad på 35 354 kroner.

Hva lærte vi: Det er viktig med jevnlige gjennomgang av internkontrollrutiner for å sikre at implementeringen av disse er på plass hos våre lokale partnere. Dette er en vesentlig del av oppfølgingen av våre lokale partnere.