September 2022 - Burundi

Hva skjedde: Kirkens Nødhjelp mottok varsel om at noen uregelmessigheter i forhold til interne prosedyrer ved landkontoret skulle ha funnet sted. Disse omfattet bl.a. brudd på ansvarsfordeling samt på anskaffelses-prosedyrer.

Hva gjorde vi: Kirkens Nødhjelp varslet Norad om forholdene. Det ble igangsatt undersøkelser og gjennomgang og relevant dokumentasjon. I løpet av disse undersøkelsene ble det bekreftet et økonomisk tap på NOK 337 500. Midlene er tilbakebetalt til Norad.

Hva lærte vi: Vi ble gjort oppmerksom på brudd på prosedyrer. Prosedyrene ble nøye gjennomgått med relevant stab ved landkontoret. Vi tok læring av at misforståelser og uklarheter kan finne skje og at vi må være gode på nøyaktig gjennomgang av disse for å sikre gjensidig forståelse.