Desember 2021 - Tanzania

Hva skjedde: Under et økonomisk monitoreringsbesøk hos en lokal partner ble det observert flere uregelmessigheter: Mangelfull dokumentasjon for flere transaksjoner og falske dokumenter.

 

Hva gjorde vi: Ledelsen ved Kirkens Nødhjelps landkontor i Tanzania ble umiddelbart varslet og partneren ble suspendert. Et eksternt revisjonsselskap ble engasjert for å gjennomføre en uavhengig granskning. Etterforskningen konkluderte med forfalskninger for
tilsammen 234.507 kroner. Beløpet er tilbakebetalt til Norad.

 

Hva lærte vi? Saken ga oss en sterk påminnelse om viktigheten av regelmessig og tett oppfølging av lokale samarbeidspartnere. Kontakten og dialogen mellom landkontoret og partneren er uvurderlig. Økonomiske monitoreringsbesøk er en svært viktig del av vår internkontroll.