April 2022 – Burundi

Hva skjedde: Under en antikorrupsjonsgjennomgang hos en lokal partner i Burundi ble det oppdaget visse uregelmessigheter i anskaffelser. Problemene gjaldt kontorrekvisita, bilreparasjon og IT-vedlikehold. I tillegg ble det funnet uregelmessigheter med hensyn til betaling av kostgodtgjørelse under fire workshops.

Hva gjorde vi: Kirkens Nødhjelp engasjerte en konsulent til å gjennomgå funnene og sammen med landdirektøren avdekket de misbrukte og udokumenterte midler. Funnene ble rapportert til Norad og et tilbakebetalingskrav på NOK 26 889 kroner ble betalt.

Hva lærte vi: De viktigste læringspunktene i denne saken var viktigheten av å gjennomgå anskaffelsesprosedyrene hos de lokale partnerne. Dette bør være en del av de finansielle monitoreringsbesøkene, samt en obligatorisk oppgave ved spot-checks. I dette tilfellet ble disse uregelmessighetene oppdaget under en spot-check (Anti-corruption review) og som sådan forsterket betydningen av dette.