Desember 2022 - Zambia

Hva skjedde: Det var mistanke om at en ansatt i Kirkens Nødhjelp krevde betaling/bestikkelser fra leverandører og samarbeidspartnere. I løpet av etterforskningen av mistanken ble det oppdaget at den ansatte hadde arbeidet som konsulent for private selskaper som hadde en interessekonflikt i forhold til Kirkens Nødhjelps eget arbeid. Videre hadde en av partnerne også arbeidet for et av disse konsulentfirmaene og hadde brukt Kirkens Nødhjelps prosjektmidler til å støtte en ekskursjon som var en del av det arbeidet som ble betalt under konsulentoppdraget. Kirkens Nødhjelp hadde ikke blitt informert om disse konsulentoppdragene og ville ikke ha godkjent at den ansatte arbeidet med dem mens han eller hun var ansatt i Kirkens Nødhjelp, dersom det hadde blitt fremsatt en forespørsel om dette.

Hva gjorde vi: Den lokalt ansatte fikk sin kontrakt oppsagt på grunn av grov tjenesteforsømmelse for manglende opplysning om en interessekonflikt. Partneren fikk sin partnerskapsavtale terminert på grunn av misbruk av prosjektmidler. Norads andel av det økonomiske tapet ble beregnet til 5 521 kroner og ble senere tilbakebetalt av partneren. Beløpet er tilbakebetalt av Kirkens Nødhjelp til Norad.

Hva lærte vi: Saken har forsterket betydningen av å ha etablerte rutiner for håndtering av interessekonflikter.