Mars/April 2022 – Mali

Hva skjedde: Under revisjonen av fire lokale partnere i Mali ble det klart at revisor manglet noe dokumentasjon. Som et resultat av dette hadde revisjonserklæringene forbehold. Den utilstrekkelige dokumentasjonen gjaldt utbetalinger til ulike fredskomiteer og workshops.

Hva gjorde vi: Norad ble umiddelbart varslet. Landkontoret i Mali jobbet med hver av partnerne for å skaffe til veie dokumentasjonen. Noe an den manglende dokumentasjon ble innhentet, mens annen dokumentasjon var det ikke mulig å innhente eller kunne ikke godkjennes. Kirkens Nødhjelp rapporterte funnene til Norad og en total tilbakebetaling på NOK 206 529 kroner ble avkrevd. Beløpet har blitt tilbakebetalt.

Hva lærte vi: Disse sakene gjorde oss oppmerksomme på en manglende kommunikasjon mellom revisor og partnerne. I visse situasjoner gjorde revisor bare en «deskjob,» og partnerne ble ikke besøkt. Sikkerhetssituasjonen i Mali er en del av forklaringen på dette, men i fremtiden har Kirkens Nødhjelp insistert på en tettere dialog mellom landkontoret og revisor. Kirkens Nødhjelps landkontor kan tilrettelegge mer for revisor, eventuelt ledsage og være mer involvert i å innhente nødvendig dokumentasjon på et tidligere tidspunkt i revisjonsprosessen.