August 2021 - Angola

Hva skjedde: Vi opplevde et innbrudd på Kirkens Nødhjelps lokalkontor i Angola. Verdier ble stjålet.

Hva gjorde vi: Hendelsen ble rapportert til politiet og til Norad. Verdier for NOK 21 231 ble stjålet og beløpet er tilbakebetalt til Norad.

Hva lærte vi: Vi har styrket vårt sikkerhetssystem på kontoret.