Oktober 2023 -Afghanistan

Hva skjedde?

Vi mottok et varsel fra en leverandør som hadde gitt et tilbud på kjøp av NFI-sett (Non-food items). Tilbudet de leverte, hadde en verdi på
15 777 USD. Det vinnende tilbudet hadde en verdi på 14 866 USD. I varselet klager leverandøren på at de har levert flere tilbud på anskaffelser tidligere, men at de aldri har blitt valgt.

Hva gjorde vi?

I løpet av anskaffelsesprosessen var det noen diskusjoner mellom Kirkens Nødhjelp og leverandøren om spesifikasjoner og prøver. Disse diskusjonene ble avsluttet på en tilfredsstillende måte. Leverandøren ble deretter kontaktet av en person (navn eller organisasjon oppgis ikke) som ba om penger, antakelig for å vinne anbudet. Leverandøren nektet å betale og ble senere informert om at tilbudet var blitt avvist. Anskaffelsesdokumentasjonen ble gjennomgått av Kirkens Nødhjelps Complaints Team og det ble ikke funnet noe som tydet på svindel eller korrupsjon.

Klageren ble intervjuet av ansatte i Kirkens Nødhjelps senior management staff 15. mai 2023. Han sa at han ikke kjente til påstanden og hadde ikke bedt om noen utbetalinger. Som nevnt i tidligere meldinger i denne saken ble anskaffelsesdokumentasjonen gjennomgått, og det ble ikke funnet noe som tydet på svindel eller korrupsjon. Klageren var ikke i posisjon til å påvirke utfallet av kontraktstildelingen, ettersom dette ble gjort av anskaffelseskomiteen. Det vinnende tilbudet hadde en lavere pris enn tilbudet fra selskapet som leverte klagen. De ville derfor ikke ha blitt valgt, så det var ingen grunn til at de skulle betale bestikkelser.

Hva lærte vi?

Det ble ikke funnet noe galt, og vi lærte ikke noe nytt som sådan. Viktigheten av å holde systematisk anskaffelsesdokumentasjon for hver anskaffelse kan ellers ikke understrekes sterkt nok.